Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

 

Συμμετοχή του σχολείου μας στα προγράμματα:

Πρόγραμμα Σ.Ε.Π.Π.Ε.:
«Αναδιάταξη του σχολικού χώρου».

Αντικείμενο του προγράμματος είναι ο πειραματισμός στους τρόπους αναδιάταξης του σχολικού χώρου με έμφαση στη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων αιθουσών - εργαστηρίων για τα μαθήματα.
Οι καθηγητές μιας ειδικότητας (ανά δύο), έχουν την αίθουσά τους, εξοπλισμένη με βιβλιοθήκη και απαραίτητα εποπτικά μέσα για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές έχουν ατομικά ντουλάπια σε κοινόχρηστους χώρους για τα πράγματά τους (τσάντες, βιβλία κλπ).
Με αυτό τον τρόπο η παραδοσιακή μορφή της σχολικής αίθουσας, ως αίθουσας συγκεκριμένου τμήματος μαθητών, καταργείται και στη θέση της δημιουργείται ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα για το κάθε γνωστικό αντικείμενο (π.χ. αίθουσα Φιλολογικών μαθημάτων, Μαθηματικών, Φυσικών επιστημών, Καλλιτεχνικών μαθημάτων, κ.α) στις οποίες  γίνεται η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.
Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτή η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, στα πλαίσια των ειδικών επιστημονικών απαιτήσεων κάθε γνωστικού αντικειμένου, που θα υποστηρίζεται από τη χρήση των νέων τεχνολογιών (υπολογιστών πολυμέσων, CD-ROM με εκπαιδευτικό Λογισμικό, Διαδίκτυο, Τηλεδιάσκεψη, κ.λπ.) και τη χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών (βιβλίων, αρχείων, υλικών, κ.λπ.).
.

Πρόγραμμα «Μνηστήρες»
Έργο της "ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ" (ΕΠΕΑΕΚ) που εφαρμόζεται από το 1999 σε 300 σχολεία της Ελλάδας. Αποσκοπεί στη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη στήριξη του όλου εκπαιδευτικού έργου με τη δημιουργία σχολικού εργαστηρίου για τη διδακτική αξιοποίηση της Πληροφορικής σε όλα τα μαθήματα.
Υπεύθυνος: Σ. Κουνάδης
Συμμετέχουν όλοι οι καθηγητές

Σχολικό έτος 2000-01
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ

Πρόγραμμα «Ασκοί του Αιόλου»
Έργο της "ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ" (ΕΠΕΑΕΚ) που εφαρμόζεται από το 2000. Αποσκοπεί στη δικτύωση των σχολείων των "Μνηστήρων", για την επικοινωνία των Ελληνικών σχολείων μέσω του Διαδικτύου.
Υπεύθυνος: Σ. Κουνάδης
Συμμετέχουν όλοι οι καθηγητές
.

Πρόγραμμα "TRENDS"
Εφαρμογές τηλεματικής στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Το διετές πρόγραμμα TRENDS (1998-99) αποσκοπούσε στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου για την παροχή ενδοσχολικής και εξ' αποστάσεως επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη πιλοτική φάση του έργου, σε κάθε ένα από τα 6 επιμορφωτικά κέντρα που δημιουργήθηκε σε κάθε μία από τις Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, συνδέθηκαν 20 σχολεία (δηλ. συνολικά 120).
Συμμετείχαν 22 καθηγητές του σχολείου.
Το πρόγραμμα έληξε τον Δεκέμβριο του 1998.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site