Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Τη γη δεν την κληρονομήσαμε
από τους προγόνους μας,


τη δανειστήκαμε από τα παιδιά μας.

Η συμμετοχή και η δραστηριοποίηση των μαθητών σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βοηθά στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που τους καθιστούν ενεργούς πολίτες στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα με τις καινοτόμες προσεγγίσεις και πρακτικές που περιέχει η Π.Ε. προσφέρει ουσιαστικές συνθήκεσ μάθησης συμβάλλοντας στην αλλαγή του παραδοσιακού ρόλου του σχολείου και των σχέσεων μεταξύ διαδασκόντων και διδασκομένων.

Μερικά από τα προγράμματα Π.Ε. που έχουν υλοποιηθεί στο σχολείο μας:

Στην αρχή της σελίδας  

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site