Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
Σχ. έτη 1996-97 & 1997-98

Συντονιστής: Ι. Ταγκαλάκης

Ανακύκλωση γυαλιού
Σελίδα 9 από 20


Τα περιβαλλοντικά οφέλη από την ανακύκλωση του γυαλιού είναι η μείωση της απαιτούμενης ενέργειας για την παραγωγή προϊόντων κατά 25-31%, η εξοικονόμηση πρώτων υλών, καθώς επίσης η μείωση του όγκου των απορριμμάτων και η μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

Για κάθε ένα τόνο ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομούνται 1,1 τόνοι πρώτων υλών (άμμος, άσβεστος και σόδα) και ενέργεια αντίστοιχη με 135 λίτρα πετρελαίου.

Το γυαλί, σε αντίθεση με το χαρτί, μπορεί να ανακυκλωθεί πολλές φορές χωρίς αλλοίωση και χαρακτηρίζεται από μηδενική διαπίδυση προς το περιεχόμενό του. Για τους λόγους αυτούς, το γυαλί θεωρείται για πολλές χρήσεις το φιλικότερο προς το περιβάλλον υλικό.

Περιορισμοί στην αύξηση της ανακύκλωσης του γυαλιού είναι η διαφορετική χημική σύσταση των φιαλών, ο διαφορετικός χρωματισμός τους και το κόστος μεταφοράς.

  • Η ποσότητα του γυαλιού που καταλήγει στις ελληνικές χωματερές θα πρέπει να ξεπερνά τους 100.000 τόνους το χρόνο.

  • Η ποσοστιαία συμμετοχή του γυαλιού στα απορρίμματα είναι 3%.

  • Το ποσοστό ανακύκλωσης είναι 26%, πολύ χαμηλότερο σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ που φτάνει έως και 80%.

Στα κέντρα ανακύκλωσης γυαλιού γίνεται διαλογή και ταξινόμηση των φιαλών, ανάλογα με τη φίρμα της βιομηχανίας που τις χρησιμοποιεί. Όσες βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση προωθούνται στις αντίστοιχες βιομηχανίες, όπου καθαρίζονται, αποστειρώνονται και επαναχρησιμοποιούνται. Οι υπόλοιπες φιάλες διοχετεύονται στις βιομηχανίες υαλουργίας ως υαλότριμμα.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site