Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
Σχ. έτη 1996-97 & 1997-98

Συντονιστής: Ι. Ταγκαλάκης

Υγειονομική ταφή ή καύση;
Σελίδα 6 από 20


Η υγειονομική ταφή είναι ένα σύνολο μέτρων και διαδικασιών, που λαμβάνονται στους χώρους τελικής διάθεσης των απορριμμάτων. Αυτά είναι:

  • Στεγανοποίηση του χώρου διάθεσης (πυθμένας, τοιχώματα), για την αποφυγή διαρροών των στραγγισμάτων

  • Διασωλήνωση του χώρου ταφής, για την ασφαλή διοχέτευση του παραγόμενου βιοαερίου, το οποίο είτε καίγεται είτε αξιοποιείται για την παραγωγή ενέργειας

  • Ταφή των απορριμμάτων με το σύστημα των κυψελίδων, αντί για ανοικτά μέτωπα σ’ ολόκληρη την έκταση του χώρου

  • Κάλυψη των απορριμμάτων με χώμα

  • Επεξεργασία των υγρών στραγγισμάτων πριν τη διάθεσή τους στο περιβάλλον

  • Συγκέντρωση και αξιοποίηση του βιοαερίου

  • Μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων

  • Έργα αποκατάστασης (φύτευση, κ.λ.π.) κάθε τμήματος που φτάνει σε κορεσμό.

Μειονεκτήματα είναι η αναπόφευκτη οσμή από υδρόθειο, η μη αντιμετώπιση των τοξικών αποβλήτων που υπάρχουν στα απορρίμματα, αλλά κυρίως η δυσκολία εξεύρεσης νέων χώρων ταφής, με δεδομένο των ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων χρήσεων γης και της άρνησης των πολιτών να δεχτούν έστω και ένα οργανωμένο χώρο υγειονομικής ταφής κοντά τους.

Σαν εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση της υγειονομικής ταφής προβάλλεται η καύση. Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής έχει επεκταθεί σε σημαντικό βαθμό σε χώρες με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού, όπου η αξία γης είναι μεγάλη και δε διατίθεται εύκολα για υγειονομική ταφή.

Τα πλεονεκτήματα της καύσης είναι τα εξής:

  • Η δραστική μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων, που μπορεί να φτάσει το 90% και 60% αντίστοιχα

  • Η ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, ζεστό νερό, ατμός), που μπορεί να μειώσει το κόστος της επένδυσης.

Από την άλλη πλευρά τα μειονεκτήματα είναι:

Τα αέρια απόβλητα από την καύση περιέχουν υδρατμούς, διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, αιωρούμενη τέφρα και σε μικρές ποσότητες μονοξείδιο του άνθρακα, οργανικές ουσίες, διοξείδιο του θείου, υδροχλωρικό οξύ, κ.λ.π. Επίσης διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα τοξικά βαρέα μέταλλα, που εξατμίζονται στις υψηλές θερμοκρασίες του αποτεφρωτή. Όμως τα πιο επικίνδυνα αέρια που εκπέμπονται από την καύση είναι οι διοξίνες και τα φουράνια, των οποίων η τοξικότητα μόνο με το πλουτώνιο μπορεί να συγκριθεί, που είναι το τοξικότερο στοιχείο του πλανήτη. Οι διοξίνες παράγονται από την καύση ενώσεων που περιέχουν χλώριο. Τέτοια ένωση είναι το πλαστικό PVC, το οποίο αποτελεί το 1/4 των πλαστικών που περιέχονται στα ελληνικά απορρίμματα. Επίσης χλώριο, στη μορφή NaCl, περιέχεται και στα χαρτιά, ξύλα κ.λ.π.

Άλλο μειονέκτημα είναι τα κατάλοιπα των αποκονιοτών τα οποία είναι τοξικά. Οι αποκονιοτές πρέπει να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου κάθε 5 χρόνια).

Η διάθεση της στάχτης από την καύση χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση, αφού έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα. Η ποσότητα της στάχτης κυμαίνεται από 9% έως 35% του αρχικού βάρους των απορριμμάτων. Για τη διάθεσή της απαιτείται έλεγχος για την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα και στεγανοποίηση του πυθμένα του χώρου ταφής.

Επίσης κατά την καύση δημιουργούνται προβλήματα οσμών, καθώς και προβλήματα ρύπανσης νερών, τα οποία όμως μπορούν να αντιμετωπισθούν.

Η καύση των σκάρτων πλαστικών υλικών αποδίδει τη μισή ενέργεια απ’ αυτήν που εξοικονομείται όταν αυτό το υλικό ανακυκλώνεται.

Τέλος η καύση συμβάλλει σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εάν καίγαμε όλα τα ελληνικά απορρίμματα (3,6 εκ. τόνοι ανά έτος), το διοξείδιο του άνθρακα που θα παραγόταν θα επέφερε αύξηση κατά 6% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα.

Η καύση είναι η πιο ακριβή μέθοδος και μάλιστα το κόστος της ανεβαίνει όταν η υγρασία των απορριμμάτων είναι μεγαλύτερη από 30% και γίνεται οικονομικά ασύμφορη για πολύ μεγάλα ποσοστά υγρασίας.

Η καύση μπορεί να συνδυαστεί μόνο με προγράμματα ανακύκλωσης γυαλιού και μετάλλου. Τα πλαστικά και το χαρτί είναι υλικά τα οποία έχει ανάγκη η καύση για να είναι συμφέρουσα.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site