Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
Σχ. έτη 1996-97 & 1997-98

Συντονιστής: Ι. Ταγκαλάκης

Οικονομικά δεδομένα
Σελίδα 5 από 20


Το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι καθόλου μικρό. Για όλη τη χώρα, κάθε χρόνο, υπολογίζεται περίπου σε 100 δισεκατομμύρια δρχ. Το κόστος αυτό από τους δήμους μεταφέρεται σε μας, τους δημότες. Μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ πληρώνουμε δημοτικά τέλη, 50% των οποίων διατίθενται από τους δήμους για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Υπολογίζεται ότι ένας τόνος απορριμμάτων κοστίζει 20-30.000 δρχ για τη συλλογή, τη μεταφορά και τη διάθεσή του (καύσιμα, δαπάνες κίνησης, αμοιβές προσωπικού, τέλη χωματερής), χωρίς να λαμβάνονται μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και χωρίς το πρόβλημα της καθαριότητας να έχει αντιμετωπισθεί μέχρι σήμερα.

Ο Δήμος της Αθήνας δαπανά στον τομέα της καθαριότητας περίπου 12 δισ. δρχ για συλλογή και διάθεση 300.000 τόνων απορριμμάτων το χρόνο. Στο κόστος όμως αυτό δεν έχουν υπολογισθεί όλα τα πραγματικά κόστη, όπως η αγορά γης για την κατασκευή του χώρου διάθεσης, η λήψη μέτρων για αποφυγή ρύπανσης (στεγανοποίηση του χώρου, συγκέντρωση και επεξεργασία υγρών στραγγισμάτων, περίφραξη, αξιοποίηση βιοαερίου), μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων, αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά το κλείσιμο του σκουπιδότοπου, εξυγίανση και καθαρισμός περιοχών που έχουν ρυπανθεί από απορρίμματα. Τα κόστη αυτά συνήθως καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλ. ουσιαστικά έμμεσα από τους πολίτες.

Ένα επιπλέον κόστος το οποίο δεν αποτιμάται είναι το κόστος από τη σπατάλη πρώτων υλών, πόρων και ενέργειας, καθώς και από τη ρύπανση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την κατασκευή των προϊόντων που καταλήγουν στα σκουπίδια.

Με πραγματική αποτίμηση του κόστους, είναι ασύμφορη η σημερινή ανεξέλεγκτη παραγωγή και διαχείριση απορριμμάτων, η ανεύθυνη σπατάλη πόρων, καθώς και η αδικαιολόγητη περιβαλλοντική επιβάρυνση από το θάψιμο τεραστίων ποσοτήτων σκουπιδιών.

Αξίζει επομένως η πολιτεία και οι ΟΤΑ να επενδύσουν σημαντικά ποσά, όχι μόνο σε έργα υποδομής αλλά και σε μια μακροχρόνια προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και την αξιοποίησή τους.

Κινούμενο προς αυτή την κατεύθυνση, το υπουργείο περιβάλλοντος και χωροταξίας (ΥΠΕΧΩΔΕ) έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει:

  • Διαλογή στη πηγή, δηλαδή διαχωρισμό των αξιοποιήσιμων υλικών στο σπίτι

  • Εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης, για το τελικό διαχωρισμό των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και οργανικά

  • Επεξεργασία των οργανικών για τη μετατροπή τους σε φυτόχωμα, χρήσιμο σε γεωργικές καλλιέργειες

  • Σύγχρονους αποτεφρωτήρες νοσοκομειακών και βιομηχανικών αποβλήτων

  • Χώρους υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων, με αυστηρές προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος

  • Σταδιακή αποκατάσταση των χώρων διάθεσης των απορριμμάτων και μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου

Το κόστος των έργων, τα οποία ήδη πραγματοποιούνται σ΄όλη τη χώρα. θα υπερβεί τα 300 δισεκατομμύρια δρχ, στη δε Αττική τα 33 δισεκατομμύρια δρχ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

Τα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος

  • στη χωματερή του Σχιστού, στην οποία έχουν αποτεθεί 8 εκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών, θα κοστίσουν 2,9 δισεκατομμύρια δρχ.

  • στη παλαιά χωματερή των ΄Ανω Λιοσίων, στην οποία έχουν αποτεθεί 15 εκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών, θα κοστίσουν 2,75 δισεκατομμύρια δρχ.

Τα έργα κατασκευής του νέου χώρου υγειονομικής ταφής, των απορριμμάτων της Δυτ. Αττικής στα Άνω Λιόσια, θα κοστίσει 4 δισεκατομμύρια δρχ. και το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης θα κοστίσει 10,5 δισεκατομμύρια δρχ.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site