Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
Σχ. έτη 1996-97 & 1997-98

Συντονιστής: Ι. Ταγκαλάκης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σελίδα 18 από 20


ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  26 εβδομάδες

Από τις 29-10-96 έως τις 4-11-96 προετοιμάσθηκε το πρόγραμμα, για το οποίο εκδήλωσαν ενδιαφέρον 40 μαθητές. Συγκροτήθηκαν δύο ομάδες με έναν υπεύθυνο καθηγητή για την κάθε ομάδα.

Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν έως το τέλος προγράμματος, είναι οι ακόλουθες:

 
ΗΜ/ΝΙΑ ΘΕΜΑ
05-11 Γενική συζήτηση γύρω από το θέμα
06-11                     -»-
10-11 Μελέτη των απορριμμάτων στο σχολείο
13-11                     -»-
19-11 Μελέτη των απορριμμάτων στο σπίτι
20-11                     -»-
24-11 Συσκευασίες και απορρίμματα
27-11                     -»-
01-12 Δημιουργία αφισσών, κόμικς και ενημερωτικών εντύπων (α)
04-12                     -»-
08-12                     -»-
11-12 Σχεδιασμός σύντομων παρεμβάσεων στις τάξεις (α)
15-12                     -»-
18-12 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα απορρίμματα:
α) Εξάντληση πρώτων υλών
22-12                     -»-
08-01 β) κατανάλωση ενέργειας (φαινόμενο θερμοκηπίου)
12-01                     -»-
15-01 γ) μόλυνση περιβάλλοντος
19-01                     -»-
22-01 Ανακύκλωση αλουμινίου και άλλων μετάλλων
26-01                     -»-
29-01 Ανακύκλωση χαρτιού
02-02                     -»-
05-02 Ανακύκλωση γυαλιού
09-02                     -»-
12-02 Ανακύκλωση πλαστικού
16-02                     -»-
19-02 Εδαφοβελτιωτικό από τα οργανικά
23-02                     -»-
26-02 Υγειονομική ταφή, καύση των απορριμμάτων
02-03                     -»-

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site