Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
Σχ. έτη 1996-97 & 1997-98

Συντονιστής: Ι. Ταγκαλάκης

ΕΡΕΥΝΑ
στο χώρο του σχολείου

Σελίδα 17 από 20


Σκοπός: Να εκτιμηθεί η ποσότητα και το είδος των σχολικών απορριμμάτων ημερησίως καθώς και οι δυνατότητες μείωσης, επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλω-σης.

Περιγραφή της ενέργειας: Οι μαθητές της ομάδας, με τη λήξη των μαθητών, έφεραν από την τάξη τους το καλάθι των σκουπιδιών. Το περιεχόμενο των καλαθιών διαχωρίστηκε σε κατηγορίες απορριμμάτων και ζυγίστηκε. Βρέθηκαν:

  • 125g   κουτιά αναψυκτικών από αλουμίνιο

  • 624g   πλαστικές συσκευασίες

  • 228g   φύλλα χαρτιού

  • 412g   χαρτί καθαριότητας (με υγρό καθαρισμού)

Διαπιστώθηκε ότι παρ’όλο που το σχολείο μας ανακυκλώνει τα χαρτιά και τα κουτιά αλουμινίου, η πλειονότητα των μαθητών εξακολουθεί να θεωρεί τα υλικά αυτά ως σκουπίδια. Αποφασίσθηκε να τοποθετηθούν μικρά χάρτινα κιβώτια, με την ένδειξη “ανακύκλωση χαρτιού”, σε κάθε τάξη δίπλα από το καλάθι απορριμμάτων. Επίσης να συνταχθεί ένα ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές του σχολείου, που θα διερευνά τις αιτίες αυτής της στάσης.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site