Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
Σχ. έτη 1996-97 & 1997-98

Συντονιστής: Ι. Ταγκαλάκης

ΕΡΕΥΝΑ:
Σελίδα 15 από 20

ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΣΧ. ΕΤΟΣ: 1996-1997


1. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στην ερώτηση, αν πετούν τ’ άχρηστα χαρτιά και τ’ άδεια κουτιά των αναψυκτικών στους ειδικούς κάδους που έχουμε στο σχολείο, απάντησαν θετικά:

 • 57% των μαθητών της Α' τάξης

 • 36% των μαθητών της Β' τάξης

 • 17% των μαθητών της Γ' τάξης

 • 38% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου

Το ποσοστό των μαθητών που ανακυκλώνει είναι μικρό. Επιπλέον το ποσοστό αυτό μειώνεται στις μεγαλύτερες τάξεις. Θα περίμενε κανείς το αντίθετο, αφού στο σχολείο μας υλοποιούνται προγράμματα ανακύκλωσης επί σειρά ετών και οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων θα έπρεπε να είναι περισσότερο ενημερωμένοι και να είχαν αναπτύξει μια θετική στάση. Φαίνεται ότι η συμμετοχή στην ανακύκλωση στηρίζεται μόνο στον ενθουσιασμό, ο οποίος είναι μεγαλύτερος στούς μαθητές των μικρών τάξεων και εξανεμίζεται με την ενηλικίωση.

2. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Στην ερώτηση, αν στο σπίτι τους ξεχωρίζουν τα υλικά αυτά από τα υπόλοιπα απορρίμματα, προκειμένου να ανακυκλωθούν, απάντησαν θετικά:

 • 66% των μαθητών της τάξεως Α, εκ των οποίων

 • 17% τα φέρνει στο σχολείο και

 • 83% τα πετάει στους ειδικούς κάδους του Δήμου

 • 56% των μαθητών της τάξεως Β, εκ των οποίων

 • 14% τα φέρνει στο σχολείο και

 • 86% τα πετάει στους ειδικούς κάδους του Δήμου

 • 31% των μαθητών της τάξεως Γ, εκ των οποίων

 • 19% τα φέρνει στο σχολείο και

 • 81% τα πετάει στους ειδικούς κάδους του Δήμου

 • 52% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου, εκ των οποίων

 • 16% τα φέρνει στο σχολείο και

 • 84% τα πετάει στους ειδικούς κάδους του Δήμου

Περισσότεροι μαθητές ανακυλώνουν στο σπίτι απ’ότι στο σχολείο, αν και το ποσοστό παραμένει μικρό. Παρατηρείται η ίδια μείωση του ποσοστού των μαθητών που ανακυκλώνουν, στις μεγαλύτερες τάξεις.

3. ΑΙΤΙΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΚΛΩΣΗ

Οι μαθητές που δεν ανακυκλώνουν αποδίδουν τη στάση τους αυτή:

I. Στην άγνοιά τους γύρω από την ανακύκλωση

 • 8% των μαθητών της τάξεως Α

 • 6% των μαθητών της τάξεως Β

 • 6% των μαθητών της τάξεως Γ

 • 7% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου

II. Στο ότι, παρόλο που γνωρίζουν αρκετά, δεν έχουν πεισθεί για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης

 • 32% των μαθητών της τάξεως Α

 • 38% των μαθητών της τάξεως Β

 • 22% των μαθητών της τάξεως Γ

 • 30% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου

Αρκετοί μαθητές δήλωσαν ότι δεν έχουν χρόνο ή ότι δεν ενδιαφέρονται. Θεωρούμε ότι οι μαθητές αυτοί δεν έχουν πεισθεί. Ίσως, όμως, κάποιοι από αυτούς, να αιτιολόγησαν τη μη συμμετοχή τους στην περιβαλλοντική ομάδα, παρανοόντας την ερώτηση.

III. Στο ότι, παρόλο που έχουν πεισθεί για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης, τους είναι δύσκολο να πετούν τα διαφορετικά υλικά στους ειδικούς κάδους

 • 44% των μαθητών της τάξεως Α

 • 45% των μαθητών της τάξεως Β

 • 58% των μαθητών της τάξεως Γ

 • 48% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου

Το ποσοστό των μαθητών που δηλώνουν άγνοια είναι μικρό, όχι όμως και αμελητέο. Το 1/3 των μαθητών δηλώνει, ότι δεν έχει πεισθεί για την αναγκαιότητα και το 1/2 δηλώνει, ότι παρόλο που έχει πεισθεί για την αναγκαιότητα, δυσκολεύεται να εκφράσει αυτή την πεποίθηση στην πράξη. Κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις της περιβαλλοντικής ομάδας, όσον αφορά στην ενημέρωση αλλά και στη συνεχή υπόμνηση με αφίσσες ή άλλους τρόπους.

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

Στην ερώτηση, αν θα ήθελαν να ενημερωθούν περισσότερο γυρω από την ανακύκλωση, απάντησαν θετικά:

 • 74% των μαθητών της τάξεως Α

 • 83% των μαθητών της τάξεως Β

 • 70% των μαθητών της τάξεως Γ

 • 76% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενημέρωση υποδηλώνει τη θετική στάση των μαθητών του σχολείου μας ως προς την ανακύκλωση και ενθαρρύνει τη δράση της περιβαλλοντικής ομάδας.

Στην αρχή της σελίδας  

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site