Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
Σχ. έτη 1996-97 & 1997-98

Συντονιστής: Ι. Ταγκαλάκης

Γιατί να κάνω ανακύκλωση;
Σελίδα 13 από 20


Από την περιβαλλοντική ομάδα κρίθηκε αναγκαίο να γίνει μια παρέμβαση στις τάξεις, ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές για τα οφέλη της ανακύκλωσης και να πεισθούν να πετούν στους ειδικούς κάδους τα χαρτιά και τα αλουμινένια κουτιά των αναψυκτικών.

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από τους καθηγητές των Φυσικών Επιστημών με βάση το κείμενο που ακολουθεί:

Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουν, ότι από τη στιγμή που θα βγάλουμε τα σκουπίδια από το σπίτι μας γλιτώσαμε από αυτά.

Όμως δεν είναι καθόλου έτσι! 

Τα σκουπίδια μας είναι τόσα πολλά, που οι σκουπιδότοποι μετά από μερικά χρόνια γεμίζουν και μετά άλλοι χώροι πρέπει να βρεθούν για να θάψουμε τα σκουπίδια μας. Κανείς όμως δεν θέλει τα σκουπίδια στην περιοχή του. Αλλά ακόμα και αν τελικά βρεθούν οι χώροι αυτοί, χρειάζονται αρκετά δισεκατομμύρια ώστε να γίνουν τα απαραίτητα έργα, ώστε εκτός από την αναπόφευκτη ρύπανση του εδάφους που προκαλούν τα σκουπίδια μας, να μην μολύνουν επιπλέον τα υπόγεια και τα επιφανειακά νερά. Χρειάζονται επίσης αρκετά δισεκατομμύρια ετησίως, για τη συλλογή και τη μεταφορά των σκουπιδιών καθώς και για τη λειτουργία των σκουπιδότοπων. Όλα αυτά βέβαια τα πληρώνουμε εμείς, στο Δήμο μας. Για τους λόγους αυτούς, όπως σ΄ όλες τις χώρες, έτσι και στην Ελλάδα, προσπαθούμε να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών μας και να ξαναχρησιμοποιήσουμε, να ανακυκλώσουμε δηλαδή, οτιδήποτε μπορούμε.

Εκτός από τη μείωση των σκουπιδιών υπάρχουν και άλλοι εξ’ ίσου σοβαροί λόγοι για να ανακυκλώνουμε τα υλικά.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το ενεργειακό όφελος από την ανακύκλωση διαφόρων υλικών είναι πολύ μεγάλο.

Η ενέργεια που χρειάζεται για την παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένο υλικό είναι πολύ λιγότερη από αυτήν που καταναλώνεται για την παραγωγή τους από πρωτογενή υλικά:

 • 23-77% λιγότερη για το χαρτί

 • 95% λιγότερη για το αλουμίνιο.

Οι λόγοι που επιβάλλουν την εξοικονόμηση ενέργειας είναι:

 • η μείωση του κόστους των προϊόντων

 • η μείωση των εισαγωγών πετρελαίου

 • η μη εξάντληση των εγχώριων ορυκτών καυσίμων

 • η μείωση των καύσεων και επομένως του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Εξοικονόμηση των πρώτων υλών

Με την ανακύκλωση των υλικών επιβραδύνεται η εξάντληση των πρώτων υλών, ώστε να χρησιμοποιηθούν και από τις επόμενες γενιές.

Περιβαλλοντικά οφέλη

Τα απόβλητα των εργοστασίων μειώνονται σημαντικά, όταν παράγουν προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά.

Εξοικονόμηση κεφαλαίων

Με την ανακύκλωση εξοικονομούνται κεφάλαια σε δρχ και συνάλλαγμα γιατί:

 • εξορύσσονται μικρότερες ποσότητες εγχώριων πρώτων υλών

 • εισάγονται μικρότερες ποσότητες πρώτων υλών.

 • εισάγεται λιγότερο πετρέλαιο αφού εξοικονομείται ενέργεια.

Στο σχολείο μας, όπως ξέρετε, ξεχωρίζουμε το χαρτί και τα αλουμινένια κουτάκια των αναψυκτικών για να ανακυκλωθούν.

Ας δούμε λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη από την ανακύκλωση του χαρτιού και του αλουμινίου.

Σήμερα στην Ελλάδα ανακυκλώνονται περίπου 280.000 τόνοι χαρτί, δηλαδή το 35% του χαρτιού που καταναλώνουμε.

Για την παραγωγή αυτής της ποσότητας χαρτιού θα χρειάζονταν:

 • 12 εκατομμύρια στρέμματα δάσους (5 εκατομμύρια δέντρα)

 • 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (η κατανάλωση της Αττικής για 100 μέρες)

 • 1,5-2 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες (η ενέργεια που καταναλώνεται σε ένα τετράμηνο από 1 εκατομμύριο σπίτια).

Η ανακύκλωση αυτής της ποσότητας χαρτιού:

 • σώζει τα δέντρα

 • εξοικονομεί νερό όσο η κατανάλωση της Αττικής για 90 μέρες

 • εξοικονομεί ενέργεια όση η ενέργεια που καταναλώνεται σε ένα τετράμηνο από 430.000 σπίτια.(43% εξοικονόμηση ενέργειας)

Το κάθε κουτί αλουμινίου είναι κατασκευασμένο από 18 g αλουμινίου, τα οποία για να παραχθούν από το βωξίτη, χρειάστηκαν 0,8 KWh.

Όταν πετάμε ένα κουτί αλουμινίου στα σκουπίδια, στην πραγματικότητα πετάμε:

 • την πρώτη ύλη (βωξίτη)

 • την ενέργεια (0,8 KWh) και την ανθρώπινη εργασία, που χρειάστηκε για να παραχθεί το αλουμίνιο του κουτιού από το βωξίτη

 • τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί για την εξόρυξη του βωξίτη και την παραγωγή αλουμινίου

Ταυτόχρονα

 • αυξάνουμε τον όγκο των σκουπιδιών

 • ρυπαίνουμε το περιβάλλον, γιατί ο κύκλος εργασιών για την παραγωγή αλουμινίου δημιουργεί απόβλητα

Το ενεργειακό όφελος από την ανακύκλωση του αλουμινίου είναι πολύ μεγάλο. Αν ανακυκλώναμε όλα τα κουτιά που παράγονται στην Ελλάδα (900 εκατομμύρια κάθε χρόνο) θα εξοικονομούσαμε τόση ηλεκτρική ενέργεια, όση χρειάζεται μια πόλη 90.000 κατοίκων.

Τα παλιά χαρτιά και τα άδεια κουτιά των αναψυκτικών, επειδή χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων, μπορούν να πουληθούν και να ενισχύσουν τα έσοδα του σχολείου μας. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για να κάνουμε ανακύκλωση.

Μετά από όλα αυτά, θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε το ίδιο παράλογα και αντικοινωνικά, θα συνεχίσουμε να πετάμε τα κουτιά του αλουμινίου και τα χαρτιά στα σκουπίδια;

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site