Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
Σχ. έτη 1996-97 & 1997-98

Συντονιστής: Ι. Ταγκαλάκης

Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού
από τα οργανικά
Σελίδα 12 από 20


Εκτός από την ανακύκλωση του χαρτιού, του γυαλιού, των μετάλλων και των πλαστικών, μπορεί να αξιοποιηθεί και το οργανικό μέρος των απορριμμάτων (υπολείμματα τροφών) με μια διαδικασία αερόβιας βιολογικής αποδόμησης, για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost) χρήσιμο σε καλλιέργειες, καθώς και για την ανάπλαση χώρων (παλιά λατομεία κ.λ.π.).

Η αξιοποίηση του οργανικού μέρους είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αφορά το 50% του βάρους των απορριμμάτων και ένα από τα περισσότερο προβληματικά για το περιβάλλον υλικά.

Αν δεν έχει γίνει διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, προηγείται μηχανική διαλογή και αφαιρούνται μεγάλα αντικείμενα, χαρτιά μεγάλων διαστάσεων, μέταλλα, πλαστικά και γυαλιά. Μετά γίνεται μηχανική επεξεργασία των οργανικών απορριμμάτων, η οποία περιλαμβάνει θραύση και κοσκίνισμα για να μετατραπούν σε μια ομογενή μάζα. Ακολουθεί η βιολογική διεργασία. Το υλικό διατηρείται καλά αεριζόμενο και αρχικά στους 50-60°C καταστρέφονται τα παθογόνα βακτήρια. Μετά στους 15-20°C, από τους υπάρχοντες μικροοργανισμούς γίνεται η ζύμωση των οργανικών ουσιών.

Με εκτεταμένα προγράμματα παραγωγής εδαφοβελτιωτικού στη χώρα μας, μπορεί να μειωθεί σημαντικά ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγει στους χώρους τελικής διάθεσης, αφού σε μεγάλο ποσοστό είναι οργανικά. Η ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών και μετάλλων, ευνοεί την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού, γιατί βελτιώνει την ποιότητα των απορριμμάτων που θα υποστούν τη ζύμωση και μειώνει το κόστος της μηχανικής επεξεργασίας.

Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται ο μεγάλος χρόνος παραμονής στη μονάδα ζύμωσης, ενδεχόμενα προβλήματα δυσοσμίας από κακή λειτουργία, το σχετικά υψηλό κόστος επένδυσης και τέλος οι δυσκολίες στην εξεύρεση αγοράς του εδαφοβελτιωτικού.

Στη χώρα μας σημαντική είναι η μονάδα στην πόλη της Καλαμάτας, δυναμικότητας 80 τόνων ανά ημέρα, εκ των οποίων οι 10 τόνοι είναι η βιολογική ιλύς που προστίθενται για τη διόρθωση της σχέσης C/N. Το κόστος κατασκευής είναι 550 εκ. δρχ. Η μονάδα περιλαμβάνει διαχωρισμό σιδηρούχων μετάλλων και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων, πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού.

Ορισμένες μονάδες του ιδιωτικού τομέα, π.χ. βιομηχανίες πουλερικών καθώς και βιοκαλλιεργητές έχουν σύστημα παραγωγής εδαφοβελτιωτικού. Όσοι κατοικούν σε σπίτια με κήπο έχουν την δυνατότητα να παράγουν εδαφοβελτιωτικό από τα υπολείματα των τροφών. Αυτή η διαδικασία παλαιότερα εφαρμοζόταν σχεδόν πλήρως στις αγροτικές περιοχές.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site