Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
Σχ. έτη 1996-97 & 1997-98

Συντονιστής: Ι. Ταγκαλάκης

Ανακύκλωση πλαστικών
Σελίδα 11 από 20


Τα πλαστικά είναι υλικά υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, χαμηλής τιμής και πολύ πρακτικά και χρήσιμα για τη συσκευασία πολλών προϊόντων. Το βασικό πρόβλημα ξεκινάει από την εκτεταμένη χρήση τους σε προϊόντα μιας χρήσης και της πολύ αργής αποδόμησής τους, με αποτέλεσμα να αποτελούν ένα από τα βασικά συστατικά ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος. Βέβαια δεν είναι όλα τα πλαστικά το ίδιο επιβαρυντικά για το περιβάλλον. Κάποια από αυτά, λόγω του τρόπου παραγωγής τους, είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για τη φύση και τον άνθρωπο και συνεπώς θα πρέπει να τα αποφεύγουμε στις αγορές μας. Το PVC είναι αναμφίβολα το πιο επικίνδυνο, πλαστικό. Πολλές από τις ενώσεις που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του PVC είναι τοξικές. Τα μπουκάλια από PVC που καίγονται ανεξέλεγκτα στις χωματερές αποτελούν τη σημαντικότερη αιτία για την έκλυση στο περιβάλλον διοξίνης που είναι ένα πολύ επικίνδυνο αέριο για την ανθρώπινη υγεία.

Μπορούμε να διακρίνουμε τα μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού από PVC, γιατί έχουν μια ελαφρά γαλάζια απόχρωση, ενώ τα μπουκάλια από ΡΕΤ είναι άχρωμα.

Τα πλαστικά απορροφούν για την παραγωγή τους το 4% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου (2% τα πλαστικά συσκευασίας και 2% τα άλλα πλαστικά) και τεράστια ποσά ενέργειας.

Στην Ευρώπη ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών (APME Association of Plastic Manufacturers in Europe), έχει αναλάβει μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο την ανακύκλωση των πλαστικών φιαλών από την οικιακή χρήση. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ανακύκλωση 1,7 εκατομμυρίων τόνων πλαστικών φιαλών από PE, PVC και PET στην Ευρώπη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανακύκλωση των πλαστικών είναι η ποικιλία τους και η δυσκολία αξιοποίησή τους, αν δεν προγηθεί ένα δαπανηρό στάδιο διαχωρισμού. Μετά το διαχωρισμό τους μπορούν να αξιοποιηθούν:

  • για την κατασκευή προϊόντων με παραπλήσιες ιδιότητες με τα παρθένα υλικά

  • για την κατασκευή προϊόντων με ιδιότητες κατώτερες των παρθένων υλικών

  • ως καύσιμο για την παραγωγή θερμότητας

  • για την παραγωγή οργανικών ενώσεων, με πυρόλυση και χημική ανακύκλωση

  • ως εδαφοβελτιωτικά σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα και έχουν υψηλό κόστος. Μείωση του κόστους επιτυγχάνεται με την συμμετοχή των καταναλωτών σε εκτεταμένα προγράμματα συλλογής και διαχωρισμού των πλαστικών.

Από όλα τα πλαστικά το φιλικότερο στο περιβάλλον είναι το ΡΕΤ λόγω της καθαρότητας του υλικού του, της μηδενικής διαπίδυσης ουσιών από το περιεχόμενο στον περιέκτη και αντίστροφα, του ενεργειακού κέρδους και της μεγαλύτερης ευκολίας ανακύκλωσης. Σήμερα υπάρχει η τεχνολογία παραγωγής ΡΕΤ πολλαπλών χρήσεων για μπουκάλια. Οι συσκευασίες μπορούν μετά την πρώτη τους χρήση να γίνουν ξανά μπουκάλια, αφού η καθαρότητα του υλικού εγγυάται ένα προϊόν που θα έχει την ίδια και όχι υποβαθμισμένη χρήση. Η λειτουργία μιας μονάδας ανακύκλωσης πλαστικών ΡΕΤ απαιτεί μια ελάχιστη ποσότητα 6.000 τόνων ΡΕΤ το χρόνο.

Στη χώρα μας καταναλώνουμε ετησίως 400 εκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια ΡΕΤ για αναψυκικά και άλλα τόσα για εμφιαλωμένο νερό. Το συνολικό τους βάρος υπολογίζεται σε 40.000 τόνους πλαστικού.

Το ποσοστό ανακύκλωσης των πλαστικών συσκευασιών στη χώρα μας είναι 5% (10.000 τόνοι το χρόνο) και αφορά κατά κύριο λόγο στην ανακύκλωση που κάνουν οι ίδιες οι βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών στα απορρίμματά τους και όχι στην ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών από τα οικιακά απορρίμματα. Το ίδιο χαμηλό ποσοστό έχει και η Ε.Ε. με εξαίρεση τη Γερμανία (43%).

Επίσης οι Δήμοι Αμαρουσίου, Βριλλησίων, Μελισσίων, Πεύκης και Φιλοθέης ανακυκλώνουν όλες τις πλαστικές συσκευασίες.

Η χρήση του πλαστικού ως υλικό συσκευασίας θα πρέπει να μειωθεί, η δε χρήση του PVC να απαγορευθεί για περιβαλλοντικούς λόγους.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site