Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
Σχ. έτη 1996-97 & 1997-98

Συντονιστής: Ι. Ταγκαλάκης

Περιγραφή του Προγράμματος
Σελίδα 2 από 20


Στο σχολείο μας, τη σχολική χρονιά 1996-97 πραγματοποιήσαμε ένα πρόγραμμα “Διαχείρισης απορριμμάτων”. Το πρόγραμμα είχε αρκετή επιτυχία και το επαναλάβαμε και την επόμενη σχολική χρονιά 1997-98.

Επιλέξαμε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών, γιατί:

 • τα απορρίμματα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα και κρίσιμα προβλήματα του πλανήτη

 • οι μαθητές έχουν άμεση σχέση με το πρόβλημα και ενδιαφέρονται για την αντιμετώπισή του

 • υπάρχει ενεργή σύνδεση του προβλήματος με στάσεις και πρότυπα.

Οι σκοποί του προγράμματος που πραγματοποιήσαμε, όπως άλλωστε και κάθε άλλου περιβαλλοντικού προγράμματος, ήταν:

 • να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές απέναντι στη συνεχή υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος

 • να γίνουν ενεργοί πολίτες, συμμετέχοντας σε διάφορες δράσεις για την επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Ως στόχους του προγράμματος είχαμε θέσει, οι συμμετέχοντες στην περιβαλλοντική ομάδα:

 • να κατανοήσουν ότι τα σκουπίδια έχουν κόστος οικονομικό και περιβαλλοντικό

 • να γνωρίσουν σύγχρονους τρόπους διαχείρισης απορριμμάτων

 • να διαχωρίζουν και να πετούν ό,τι από τα σκουπίδια ανακυκλώνεται στους ειδικούς κάδους του Δήμου (ή του σχολείου)

 • να γίνουν ενεργοί φορείς της ιδέας της ανακύκλωσης στη σχολική κοινότητα που ανήκουν

 • να αποκτήσουν αντικαταναλωτική συμπεριφορά.

 

Η συμμετοχή στην περιβαλλοντική ομάδα ήταν εθελοντική. Στις συναντήσεις μας, μετά από μια μικρή εισήγηση, η οποία δινόταν και γραπτή στα παιδιά της ομάδας, ακολουθούσε συζήτηση.

Τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε ήταν:

 • Συσκευασίες και απορρίμματα

 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μη ανακύκλωση των απορριμμάτων:
  α) εξάντληση πρώτων υλών και φυσικών πόρων
  β) κατανάλωση ενέργειας και συσχέτιση με το φαινόμενο του θερμοκηπίου
  γ) μόλυνση του περιβάλλοντος

 • Ανακύκλωση υλικών:
  α) αλουμινίου
  β) χαρτιού
  γ) γυαλιού
  δ) πλαστικών
  ε) του οργανικού μέρους των απορριμμάτων (παραγωγή εδαφοβελτιωτικού)

 • Υγειονομική ταφή ή καύση των απορριμμάτων

 • Κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων

 • Σύγχρονοι τρόποι διαχείρισης

 • Σχέση καταναλωτικού προτύπου και απορριμμάτων.

Από τις πρώτες συναντήσεις της ομάδας αποφασίσθηκε να γίνει μελέτη της σύστασης των απορριμμάτων στο σχολείο με ζύγιση των επιμέρους συστατικών, καθώς και μια αντίστοιχη ποιοτική που έκαναν στο σπίτι τους οι μαθητές της ομάδας.
Αφού συζητήθηκαν οι παρατηρήσεις που έγιναν, τοποθετήθηκαν σε κάθε αίθουσα του σχολείου, αλλά και σε άλλα σημεία όπως δίπλα από το φωτοτυπικό, χαρτόκουτα με το σήμα της ανακύκλωσης για τη συλλογή των απορριπτόμενων χαρτιών. Για τη συλλογή των αλουμινένιων κουτιών υπήρχε ήδη στο σχολείο ένας κάδος, που είχε προσφέρει η Ένωση Αλουμινίου Ελλάδας.

Η δράση της ομάδας ήταν προσανατολισμένη στη διάδοση της ιδέας της ανακύκλωσης στη σχολική κοινότητα. Πέρα λοιπόν από τη συζήτηση των προαναφερθέντων θεμάτων, οι μαθητές της ομάδας εκφράστηκαν με κείμενα, σκίτσα, κόμικς, ζωγραφιές και αφίσες που είχαν ως στόχο να ενημερώσουν και να πείσουν τους συμμαθητές του να πετούν τα ανακυκλώσιμα υλικά στους ειδικούς κάδους.

Η δράση αυτή υποστηρίχθηκε με προβολή σχετικού video, καθώς και με συζητήσεις των καθηγητών των φυσικών επιστημών με τους μαθητές σε όλα τα τμήματα του σχολείου, προγραμματισμένες από τον συντονιστή του προγράμματος, αλλά και όταν το ίδιο το μάθημα επέτρεπε αναφορά στο θέμα της ανακύκλωσης.

Η ομάδα επεξεργάστηκε ένα ερωτηματολόγιο για την διερεύνηση της στάσης των μαθητών του σχολείου στο θέμα της ανακύκλωσης. Από την στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων η ομάδα έβγαλε συμπεράσματα για τα αποτελέσματα της δράσης της και αποφάσισε νέες παρεμβάσεις προκειμένου να πεισθούν οι συμμαθητές τους.

Στο πολιτιστικό διήμερο του σχολείου μας, στο τέλος της σχολικής χρονιάς προβλήθηκε όλη η δουλειά της περιβαλλοντικής ομάδας και πραγματοποιήθηκε ένα δρώμενο με αρκετή επιτυχία:
Μπροστά από μια αφίσα που έγραφε “μας πνίγουν τα σκουπίδια - κάνε ανακύκλωση” και στην οποία ήταν κολλημένα πολλά πραγματικά σκουπίδια, καθώς και ολόγυρα πεταγμένα, η μαθητές της ομάδας πατούσανε τα αλουμινένια κουτιά που είχαμε συγκεντρώσει! Πραγματικά αποτελεί ένα διασκεδαστικό γεγονός με αρκετό θόρυβο, ώστε να συγκεντρώσει την προσοχή όλων και να θυμίσει ότι τα κουτάκια αλουμινίου δεν είναι για τα σκουπίδια. Το όλο γεγονός έχει βέβαια και μια επιπλέον σημαντική χρησιμότητα. Μειώνει τον όγκο των κουτιών και διευκολύνεται η μεταφορά τους.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site