Χρονικός Προγραμματισμός:

Α' έτος: Μάρτιος 1998 - Φεβρουάριος 1999

ΕΤΑΙΡΟΙ*

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΝΑΣ

1

2

3

4

5

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Kαθορισμός και εξειδίκευση των καθηκόντων κάθε εταίρου.Δημιουργία ομάδων εργασίας, κατανόηση του ρόλου και εξατομίκευση των καθηκόντων όλων των μελών τους.

. . . . . . . . . . . .

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Συλλογή υλικού (Φωτογραφίες, κείμενα, μαρτυρίες, ιστορικό, video,

. . . . . . . . . . . .

Χ

. . . .

Ενημερωτικό Δελτίο, ενημέρωση σελίδας INTERNET

. . . . . . . . . . . .

Χ

.

Χ

.

Χ

Επεξεργασία, αξιολόγηση, ταξινόμηση του υλικού.

. . . . . . . . . . . .

Χ

.

Χ

Χ

Χ

Σχεδίαση του σκελετού (storyboard) της εφαρμογής (σεναρίουδομής, τρόπου παρουσίασης του υλικού)

. . . . . . . . . . . .

Χ

Χ

. . .

Επιλογή λογισμικού

. . . . . . . . . . . .

Χ

Χ

. . .

Δημιουργία demo της εφαρμογής (περιλαμβάνει: εισαγωγικές οθόνες, κατάλογο των περιεχομένων, αντιπροσωπευτικές οθόνες-ενότητες και τον τρόπο πλοήγησης του χρήστη.)

. . . . . . . . . . . .

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Διάθεση και επίδειξη του δοκιμαστικού της εφαρμογής.

. . . . . . . . . . . .

1: 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
2: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
3: ΠΑΤΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
4: 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
5: 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Στην αρχή της σελίδας

Β' έτος: Μάρτιος 1999 - Φεβρουάριος 2000

ΕΤΑΙΡΟΙ*

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΝΑΣ

1

2

3

4

5

.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Χ

. . . .

Ενημερωτικό Δελτίο, ενημέρωση σελίδας INTERNET

. . . . . . . . . . . .

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Παραγωγή της εφαρμογής

. . . . . . . . . . . .

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Τελική δοκιμή της εφαρμογής με διάθεσή της σε όλους τουςεμπλεκόμενους. Συγκέντρωση των τελικών παρατηρήσεων.

. . . . . . . . . . . .

Χ

. . . .

Τροποποιήσεις και δημιουργία του τελικού προϊόντος.

. . . . . . . . . . . .

Χ

Χ

.

Χ

.

Εγγραφή σε CD-ROM του τελικού προϊόντος

. . . . .. .. .. . . .. .. ..

Χ

.

Χ

.

Χ

Έκδοσή του σε μορφή βιβλίου και video.

. . . . . .. . . . . . .

Χ

. . . .

Παρουσίασή του στο INTERNET.

. . . . . .. . . .. . . .

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Διάθεση των τελικών προϊόντων

. . . . . . . . . . . .

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Διοργάνωση ημερίδων παρουσίασής του, εκθέσεων φωτογραφίας

. . . . . . . . . .. . .

1: 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
2: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
3: ΠΑΤΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
4: 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
5: 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Στην αρχή της σελίδας

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site