Σύντομη Περιγραφή:

Στόχος της σύμπραξης είναι η γνωριμία των καθηγητών και μαθητών με τα ξωκλήσια που βρίσκονται στις όχθες του Κηφισού ως στοιχεία της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς και η ευαισθητοποίησή τους για την ανάδειξη και διάσωσή τους από τις περιβαλλοντικές αλλοιώσεις, με ταυτόχρονη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, βασισμένου στις νέες τεχνολογίες. της σύμπραξης είναι η γνωριμία των καθηγητών και μαθητών με τα ξωκλήσια που βρίσκονται στις όχθες του Κηφισού ως στοιχεία της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς και η ευαισθητοποίησή τους για την ανάδειξη και διάσωσή τους από τις περιβαλλοντικές αλλοιώσεις, με ταυτόχρονη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, βασισμένου στις νέες τεχνολογίες.

Περιεχόμενο της σύμπραξης είναι, η ομάδα έρευνας, η εκπαιδευτική κοινότητα και οι τοπικές κοινωνίες: της σύμπραξης είναι, η ομάδα έρευνας, η εκπαιδευτική κοινότητα και οι τοπικές κοινωνίες:

 • Να ενισχύσουν την ιστορική τους μνήμη.
 • Να αντιληφθούν την συνεισφορά των εκκλησιών και των ποταμιών στην κοινωνική ζωή και εξέλιξη της πόλης.
 • Να ευαισθητοποιηθούν και να ευαισθητοποιήσουν για τις επιπτώσεις από την αλόγιστη ανάπτυξη της πόλης σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
 • Να αποκτήσουν την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθύνης.
 • Να γνωρίσουν τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα της Νέας εκπαιδευτικής Τεχνολογίας των Πολυμέσων.
 • Να αποκτήσουν εμπειρία στην έρευνα και στη συνεργασία με διάφορους κοινωνικούς φορείς.
 • Να συνεισφέρουν στην λειτουργική σύνδεση σχολείου και κοινωνίας.
 • Να προκαλέσουν ανάλογες δραστηριότητες στην Πάτμο και στον Σπερχειό.

Αποτέλεσμα του προγράμματος θα είναι η δημιουργία ενός Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Δικτύου συνεργασίας, μεταξύ των καθηγητών και μαθητών σχολείων της Πρωτεύουσας (14ο Γυμνάσιο Περιστερίου, Πειραματικό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων, 1ο Λύκειο Αχαρνών) και της περιφέρειας (Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, 1ο Λύκειο Λαμίας), που θα συνεισφέρει στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης που υπάρχει ανάμεσα στο περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό και θα βοηθήσει στην απόκτηση τεχνογνωσίας για ανάλογα “έργα”. του προγράμματος θα είναι η δημιουργία ενός Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Δικτύου συνεργασίας, μεταξύ των καθηγητών και μαθητών σχολείων της Πρωτεύουσας (14ο Γυμνάσιο Περιστερίου, Πειραματικό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων, 1ο Λύκειο Αχαρνών) και της περιφέρειας (Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, 1ο Λύκειο Λαμίας), που θα συνεισφέρει στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης που υπάρχει ανάμεσα στο περιβάλλον, την ιστορία, τον πολιτισμό και θα βοηθήσει στην απόκτηση τεχνογνωσίας για ανάλογα “έργα”.

Το τελικό αποτέλεσμα-προϊόν της σύμπραξης, θα είναι μια εφαρμογή πολυμέσων (με χρήση εικόνων, κειμένου, ήχων κλπ), η οποία θα εγγραφεί σε CD-ROM, video, και βιβλίο και θα παρουσιαστεί στο διαδίκτυο Internet.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις σύμφωνα με το εξής μηνιαίο χρονοδιάγραμμα:

α’
φάση

1ος- 2ος

: Kαθορισμός και εξειδίκευση των καθηκόντων κάθε εταίρου.
Δημιουργία ομάδων εργασίας.
.

.

.

2ος - 8ος

: Συλλογή υλικού (Φωτογραφίες, κείμενα, μαρτυρίες, ιστορικό, video, ήχους, κλπ)
Επιτόπιες επισκέψεις, συναντήσεις με σχετικούς φορείς.
Αναζήτηση στοιχείων σε διάφορες άλλες πηγές.

5ος - 8ος

: Επεξεργασία, αξιολόγηση, ταξινόμηση του υλικού.
Σχεδίαση του σκελετού της εφαρμογής (storyboard).

9ος - 12ος

: Δημιουργία demo της εφαρμογής.
Διάθεση και επίδειξη του δοκιμαστικού της εφαρμογής

β’
φάση

13ος - 16ος

: Παραγωγή της εφαρμογής
.

17ος - 19ος

: Τελική δοκιμή της εφαρμογής. Τροποποιήσεις και δημιουργία του τελικού προϊόντος.

20ος - 24ος

: Εγγραφή του τελικού προϊόντος σε CD-ROM, video, βιβλίο. Διάθεσή του.
Διοργάνωση ημερίδων. Παρουσίασή στο INTERNET. Αξιολόγηση.

Η μέθοδος συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων στην α΄ φάση είναι ερευνητική με την δημιουργία ομάδων εργασίας από μαθητές και καθηγητές για την συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση των απαραίτητων στοιχείων και υποβολή προτάσεων. Στην β΄ φάση, σε ένα συλλογικό πλαίσιο εργασίας, ο κάθε εταίρος θα αναλάβει ένα συγκεκριμένο τμήμα της εφαρμογής που θα αναπτυχθεί, καθώς και ένα μέρος της διάδοσης του όλου έργου με ημερίδες, εκθέσεις κλπ. Ο απαραίτητος συντονισμός και η συνεργασία θα γίνεται με συνεχείς συναντήσεις, (τουλάχιστον 1 φορά στους 2 μήνες με τον υπεύθυνο του προγράμματος), τηλέφωνο, FAX, ταχυδρομείο, e-mail, με την έκδοση ενημερωτικού δελτίου και με τις συνεχείς ανατροφοδοτήσεις που έχουν προβλεφθεί.

Η αξιολόγηση θα γίνει κύρια από τους μαθητές και τους καθηγητές των σχολείων που συμμετέχουν στη σύμπραξη με χρήση ερωτηματολογίων. Επίσης από τις Δ/νσεις Δ.Ε., άλλα σχολεία, τους φορείς της Εκκλησίας, το ΥΠΕΧΩΔΕ και από τους άλλους Οργανισμούς με τους οποίους θα συνεργασθούμε και τελικά θα κριθεί από την τοπική κοινωνία μέσω της “γνώμης” που θα διαμορφώσει για το τελικό αποτέλεσμα και προϊόν.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Για τους εκπαιδευτικούς είναι η βελτίωση του επιπέδου τους, η εξοικείωση και απόκτηση εμπειρίας σε μεθόδους έρευνας και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, η απόκτηση τεχνογνωσίας.
 • Για τους μαθητές είναι η απόκτηση ικανότητας ανάληψης ευθύνης, εμπειρίας στην αναζήτηση πληροφοριών μέσα και έξω από το σχολείο και η κατανόηση του περιβάλλοντός τους, μέσα από την δική τους ενεργοποίηση.
 • Γενικά το πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενθάρρυνση των πειραματισμών σε νέους τρόπους και διαδικασίες μάθησης, συμβάλλοντας στον στόχο της διάδοσης των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και έτσι στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site