Ινστιτούτο  Πληροφορικής
Ίδρυμα  Τεχνολογίας  &  Έρευνας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανθρώπινο Δίκτυο Πολιτισμικής Πληροφορικής

 

Το Ανθρώπινο Δίκτυο Πολιτισμικής Πληροφορικής
σας προσκαλεί σε ημερίδα με θέμα
Πολιτισμική Πληροφορική & Εκπαίδευση,
η οποία θα διεξαχθεί στις 24 Νοεμβρίου 2000,
στο Πολιτιστικό κέντρο
του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού,
Πειραιώς 254, Αθήνα

 To Ανθρώπινο Δίκτυο Πολιτισμικής Πληροφορικής αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εργαστηρίων, ερευνητικών ομάδων, εταιρειών και πολιτιστικών φορέων που έχουν δραστηριότητα στο πεδίο της πολιτισμικήςπληροφορικής ή ενδιαφέρονται γι αυτήν και έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους την εφαρμογή της.
 Μέσω του δικτύου τούτου επιδιώκεται (1) η πληρέστερη ενημέρωση για τις εξελίξεις στο πεδίο γενικά και τις δραστηριότητες των μελών του δικτύου ειδικά, (2) η διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου δράσης και στόχων για την προαγωγή της πολιτισμικής πληροφορικής ως τεχνολογίας αιχμής συναρτημένης με το μεγάλο εθνικό κεφάλαιο, που είναι ο πολιτισμός, και (3) η καλύτερη αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών μέσω συνεργασιών μεταξύ μελών του δικτύου.
Η ημερίδα είναι ανοικτή τόσο στα μέλη του Δικτύου, όσο και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.
Η ημερίδα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις και συζητήσεις οργανωμένες σε τέσσερεις θεματικές ενότητες ως ακολούθως:

  1. Μουσείο, σχολείο και πληροφορική: μια νέα σχέση;
  2. Εικονικά μουσεία: κέντρα εκπαιδευτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δρωμένων.
  3. Οργάνωση και διάθεση πολιτισμικών πληροφοριών για εκπαιδευτική χρήση μέσω δικτύων: πρότυπα και πρακτικές.
  4. Προσφορά παιδείας και πολιτισμού σ ενα δικτυωμένο κόσμο: δυνατότητες και προοπτικές.