22/52

Άγιος Γεώργιος

ΠροηγούμενοΚατάλογοςΕπόμενο

georg-per-1.bmp (174992 bytes)

georg-per-2.bmp (174992 bytes)

georg-per-3.bmp (174992 bytes)

georg-per-4.bmp (174992 bytes)

georg-per-5.bmp (174992 bytes)

georg-per-6.bmp (174992 bytes)

Βρίσκεται στην οδό Λυσία στις όχθες του Κηφισού και μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν χαμένη σε όγκους από μπάζα και σκουπίδια.

Σύμφωνα με το πιο κάτω κείμενο από το "ευρετήριο μεσαιωνικών μνημείων" του A.Ορλάνδου, το εκκλησάκι βρίσκεται στη δεξιά όχθη του Κηφισού στο κτήμα του Π.Τζιώτη.

Ως προς την αρχιτεκτονική του το εκκλησάκι είναι βασιλική, δίκλιτη, με ξύλινη στέγη. Έχει διαστάσεις 7,00 Χ 11,75 και έχει στο νότιο κλίτος ημιεξαγωνική αψίδα ιερού.

Ο ναός κτίστηκε πιθανότατα πάνω σε αρχαιότερο βυζαντινό από τον οποίο προέρχεται το ακέραιο τέμπλο του ναού, μήκους 3,30 με ένα επιστύλιο με γλυπτή διακόσμήση στο νότιο κλίτος καθώς και θωράκιο εντοιχισμένο στα σκαλοπάτια της εισόδου.

"Ευρίσκεται παρά την δεξιάν όχθην του Κηφισού, εν τω κτήματι Π.Τζιώτη.

Είναι δίκλιτος, ξυλόστεγος βασιλική, διαστάσεων 7,00 Χ 11,75, φέρουσα εις το νότιον κλίτος ημιεξάγωνον αψίδα ιερού. Το χώρισμα του κλίτους συντίθεται εκ δυο τεθλασμένων τόξων, άτινα βαίνουσιν επί ενός μέσου κίονος και δυο ημικιόνων προσκεκολλημένων επί δυο μικρών τοίχων. Ο ναός ιδρύθη πιθανότατα επί της θέσεως αρχαιοτέρου βυζαντινού εξ ου προέρχεται το ακέραιον, μήκους 3,30, μετ ένα γλυπτού διακοσμήσεως επιστύλιον τέμπλον του νοτίου κλίτου ως και θωράκιον εντετοιχισμένον εν τη κλίμακι της εισόδου. Εν τη κόγχη του ιερού διετηρήθη άθικτος η εικών της Πλατυτέρας. Επίσης επί του νοτίου τοίχου σώζονται εικόνες αγίων επεσκευασμέναι, εφ' ων διακρίνονται τα εξής χαράγματα των ετών 1726 και 1728.

1726 απριλίου 23 Σωφρόνιος μοναχός
1728 εν μηνι απρυληου 23
ηρθαμαι υsυ χάριν του αγηου γεωργηου
σπυρίδων λουκάς κλπ.
Χρονολογiα του 16ου αιώνος."

Ευρετήριο Μεσαιωνικών Μνημείων Α.Ορλάνδου.

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site