Περιεχόμενο, στόχοι και αποτελέσματα του προγράμματος

E2.1 Σκοπός της σύμπραξης είναι η γνωριμία, η ευαισθητοποίηση και η αλληλοαποδοχή όλων των μαθητών, μέσω της διαδικασίας για την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ), βασισμένου στις νέες τεχνολογίες.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία δικτύου επαφών μεταξύ των καθηγητών και μαθητών σχολείων όλων των τύπων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κέντρου (3ο ΤΕΛ Περιστερίου, Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αναπήρων Παίδων Ιλίου, 1ο ΤΕΛ Αιγάλεω, 14ο Γυμνάσιο Περιστερίου, 8ο Γυμνάσιο Περιστερίου, 6ο Γυμνάσιο Νίκαιας) και της περιφέρειας (1ο ΤΕΛ Σερρών).

Το τελικό αποτέλεσμα της σύμπραξης, θα είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής διαλογικών πολυμέσων με περιεχόμενο «βοηθήματα - παιχνίδια», που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση και την πληρέστερη ανάπτυξη των γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, είτε στο σχολείο είτε και στο σπίτι.

E2.2 Οι κοινές δραστηριότητες περιλαμβάνουν επαφές και ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών, μεταξύ των καθηγητών και μαθητών των σχολείων της σύμπραξης, με τους Συλλογικούς φορείς των ΑμΕΑ, με Ειδικούς Επιστήμονες του χώρου και με Οργανισμούς ή Κοινωνικούς φορείς που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το θέμα ή μπορούν να βοηθήσουν με διάφορους τρόπους (ΟΑΕΔ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμια, Ειδικά κέντρα, Ιδρύματα και Εκπαιδευτήρια ΑμΕΑ).

Συγκεκριμένα, οι κοινές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων των εταίρων, μέσω της διατύπωσης και διανομής, με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών των σχολείων - εταίρων, ερωτηματολογίων που θα απευθύνονται στους καθηγητές και μαθητές ΑμΕΑ και γενικά σε όλους τους παραπάνω (συλλογικούς φορείς ΑμΕΑ, Ειδικούς Επιστήμονες κλπ), με σκοπό την συλλογή στοιχείων που αφορούν τις ανάγκες, τις δεξιότητες και τις τάσεις των ατόμων αυτών, σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες.

Επίσης στις κοινές δραστηριότητες περιλαμβάνεται η συλλογική προσπάθεια για την δημιουργία του τελικού προϊόντος, σε όλες τις φάσεις της παραγωγής του μέσω των διαδοχικών ανατροφοδοτήσεων που έχουν προβλεφθεί.

E2.3 Η μορφή στην οποία θα αναπτυχθούν τα προϊόντα της συνεργασίας θα είναι ηλεκτρονική, (CD-ROM, δισκέττες, site στο World Wide Web του INTERNET), καθώς και έντυπη που θα αφορά στην τεκμηρίωση της εφαρμογής αλλά και που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα, σαν οδηγός αναφοράς από κάθε ενδιαφερόμενο.

E2.4 Η αξιολόγηση θα γίνει από τους μαθητές και τους καθηγητές των σχολείων που συμμετέχουν, κύρια από αυτούς του Ειδικού Γυμνασίου -Λυκείου Αναπήρων Παίδων Ιλίου, το «Ειδικό σχολείο και Κέντρο Αποκατάστασης ΑμΕΑ» της πόλης των Σερρών καθώς και από άλλα παρόμοια σχολεία ή κέντρα που θα ενδιαφερθούν για το ζήτημα. Επίσης από τους συλλογικούς φορείς των ΑμΕΑ, από τους άλλους Οργανισμούς (ΟΑΕΔ) και Ιδρύματα ή κέντρα αποκατάστασης με τους οποίους θα συνεργασθούμε και από τους ειδικούς επιστήμονες με τους οποίους θα έχουμε έλθει σε επαφή.

E2.5 Το τελικό προϊόν της σύμπραξης θα γνωστοποιηθεί με οργάνωση ημερίδων, σε Αθήνα, Σέρρες και όπου αλλού θεωρηθεί πρόσφορο ή μας ζητηθεί, με τη διάθεση του CD-ROM σε όλους τους εμπλεκόμενους ή ενδιαφερόμενους και με την παρουσίασή του σε site του WWW του INTERNET.

 Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site