Τα διαλογικά πολυμέσα
στην εκπαίδευση
των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Πολυεταιρική σχολική σύμπραξη
στα πλαίσια της Δράσης ΙΙΙ
των προγραμμάτων κινητικότητας του
ΕΠΕΑΕΚ

 

Ανάπτυξη εφαρμογής διαλογικών πολυμέσων σε CD-ROM, με περιεχόμενο βοηθήματα - παιχνίδια, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και την πληρέστερη ανάπτυξη των γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο σχολείο και στο σπίτι.

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site