Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
(Πορτογαλίας, Ελλάδας, Γαλλίας, Ισπανίας)
με θέμα

"ΘΑΛΑΣΣΑ"

Σχολεία που συμμετέχουν στη σύμπραξη:

Πορτογαλία:
Εscola EB2.3. DR .JOAQUIM DE BARROS. PACO DE ARCΟS
RUA ELVIRA VELEZ, OEIRAS
PORTUGAL, LISBOA E VALE DO TEJO
Γαλλία:
COLLEGE “HYACINTHE LANGOIS”
6 RUE DU PRESIDENT KENNEDY
HAUTE NORMANDIE
Iσπανία:
C.P. EUROPA
CANARIAS
Ελλάδα:
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ & ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Στην αρχή της σελίδας

Περιεχόμενο

Ανάπτυξη ενός σχεδίου διασταυρούμενων διδακτικών αντικειμένων σε συνεργασία με άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία. Η ΘΑΛΑΣΣΑ θα είναι το κεντρικό θέμα μιας ηλεκτρονικής έκδοσης, που θα φέρει κοντά τα σχέδια δράσης των μαθητών που εμπλέκονται. Το θέμα θα μελετηθεί από την επιστημονική, γεωγραφική, ιστορική, λογοτεχνική και καλλιτεχνική του άποψη.

Στην αρχή της σελίδας

Καθηγητές του προγράμματος

1. ΔΗΜΟΣ ΦΙΩΤΑΚΗΣ (υπεύθυνος)
2. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΡΑΠΑΛΗ
3. ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Στην αρχή της σελίδας

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ:
Δ. Φιωτάκης

2. ΙΣΤΟΡΙΑ:
Χρ. Τράπαλη
    α. Προϊστορία
    β. Αρχαία
    γ. Ρωμαϊκή-Βυζαντινή
    δ. Τουρκοκρατία
    ε. Νέο Ελληνικό Κράτος

3. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ:
Φ. Διδασκάλου - Δ. Φιωτάκης
    α. Εξερευνήσεις
    β. Επαγγέλματα
    γ. Οικισμοί
    δ. Λιμάνια

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:
Χρ. Τράπαλη - Δ. Φιωτάκης
    α. Λογοτεχνία
        ι. Λαϊκή
        ιι. Λόγια
    β. Μουσική
        ι. Λαϊκή
        ιι. Λόγια
    γ. Εικαστικές τέχνες
        ι. Λαϊκές
        ιι. Λόγιες
    δ. Χορός
        ι. Λαϊκός
        ιι. Σύγχρονος

5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
Φ. Διδασκάλου - Δ. Φιωτάκης
    α. Τοπιογραφία
    β. Χλωρίδα
    γ. Πανίδα
    δ. Προβλήματα

Στην αρχή της σελίδας

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1998
        Σεπτέμβριος-Οκτώβριος: Συγκρότηση ομάδων εργασίας
        Νοέμβριος-Δεκέμβριος: Αναζήτηση υλικού

1999
      Ιανουάριος-Μάιος: Μελέτη του υλικού-Επεξεργασία. Τμήμα του υλικού θα δημοσιευτεί στο περιοδικό των Β1-Β2.
        Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος: Τελική επεξεργασία-προετοιμασία για έκδοση, έντυπη ή ηλεκτρονική.

Στην αρχή της σελίδας
Από τη επίσκεψη του
Ισπανικού σχολείου
στην Ελλάδα

 

Από τη επίσκεψή μας
στην Iσπανία

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site