Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

 

Το πρόγραμμα Σωκράτης είναι το πρόγραμμα της Ε.Ε. για τη συνεργασία στο χώρο της εκπαίδευσης. Εφαρμόζεται από το 1995 στα 15 κράτη-μέλη της E.E., καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα  και τα είδη της εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενός ενιαίου προγράμματος για την την προώθηση της Ευρωπαϊκής Διάστασης στην Εκπαίδευση και την Ευρωπαϊκή συνεργασία:
Το κεφάλαιο Ι (ERASMUS), περιλαμβάνει δραστηριότητες των Πανεπιστημίων που προάγουν την ευρωπαϊκή διάσταση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Το κεφάλαιο ΙΙ (COMENIUS), περιλαμβάνει συμπράξεις μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων από 3 τουλάχιστον διαφορετικές χώρες της Ένωσης, για τη βελτίωση της γνώσης του πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μελέτη κοινών ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών σχεδίων, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών των ευρωπαϊκών χωρών
Το κεφάλαιο ΙΙΙ (LINGUA, ARION, ΕΥΡΙΔΙΚΗ, κ.α.), περιλαμβάνει προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης στελεχών κ.α.

Συμμετοχή του σχολείου μας στα προγράμματα:

Πρόγραμμα EMIL
Σχολ. έτος 2000-01
Ευρωπαϊκό στα πλαίσια των προγραμμάτων SOCRATES - ERASMUS

Συμμετέχουν σχολεία από τη Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Νορβηγία, Ουγγαρία και Σκοτία. Για την Ελλάδα συντονιστής είναι το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Σκοπός του προγράμματος είναι να γίνει μια συγκριτική μελέτη της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη σύγχρονη εκπαίδευση.  Εκτός από την επίδρασή τους στην εκπαίδευση και στον τρόπο διδασκαλίας, εξετάζεται η επίδρασή τους στην κουλτούρα των σχολείων, στις σχέσεις Διοίκησης  - Καθηγητών - Μαθητών και στην καθημερινή λειτουργία του Σχολείου.
Στην Ελλάδα έγιναν  παρατηρήσεις-έρευνες σε 2 Γυμνάσια (14ο Γυμνάσιο Περιστερίου και 6ο Γυμνάσιο Σερρών) και σε 2 Δημοτικά (Κερατσίνι και Σάμο).


Βιντεοσκόπηση μαθήματος με χρήση των ΤΠΕ

"Στήριξη μαθησιακών δυσκολιών"
Σχολ. έτη 1998-99 & 1999-00
Κοινοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά σχολεία με συντονιστικό σχολείο το «Manuel Cargaleiro» της Πορτογαλίας.
Συντονιστής: κ. Γεωργίου
Συμμετέχουν 12 καθηγητές του σχολείου

"Η αξιολόγηση της ποιότητας στην εκπαίδευση"
Σχολ. έτος 1997-98
Συμμετοχή, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. στις εργασίες της Εθνικής Επιτροπής που έχει αναλάβει την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προτύπου Σχεδίου για την "αξιολόγηση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης" όπου επιχειρείται η αξιολόγηση της ποιότητας τομέων της εκπαίδευσης με στόχο την βελτίωσή τους.
Σκοπός του Σχεδίου αυτού, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ κεφάλαιο ΙΙΙ - Δράση 3.1, είναι:

  • η διαμόρφωση συνολικής, κοινής αντίληψης για την αξιολόγηση σε επίπεδο σχολείου, η οποία θα συντελέσει στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
  • η ενίσχυση της παιδαγωγικής σχέσης με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων στη διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης.
  • η απόκτηση εμπειριών με την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων, που εξασφαλίζει επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζομένων σχολείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 5 σχολικές μονάδες (14ο Γυμνάσιο Περιστερίου, Γυμνάσιο Ρίου, 4ο Γυμνάσιο Αθηνών,  Λύκειο Αγ. Τριάδας και Λύκειο Ρίου), οι οποίες δραστηριοποίησαν προς τη ζητούμενη κατεύθυνση τους βασικούς παράγοντες της σχολικής εκπαίδευσης (μαθητές, καθηγητές, γονείς).
Συντονιστής: κ. Γεωργίου
Συμμετέχουν 12 καθηγητές του σχολείου

Πρόγραμμα Comenius/Action1

Σχολ. έτος 1998-99
Συμμετοχή σε σύμπραξη Ευρωπαϊκών σχολείων με θέμα τη Μεσόγειο Θάλασσα. Συμμετείχαν τα σχολεία: "Escola eb2.3. Dr.Joaquim de Barros". (Πορτογαλία - συντονιστής), College “Hyacinthe Langois” (Γαλλία), "C.P. Europa" (Ισπανία).
Συντονιστής: Δ. Φιωτάκης

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site