Τριάδες

Εσύ και ο υπολογιστής τοποθετείτε εναλλάξ ίδια πιόνια στον πίνακα. Κερδίζει όποιος κάνει πρώτος μια τριάδα, οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια.

Μπορείς να ορίσεις τις διαστάσεις του πίνακα και να διαλέξεις ποιός θα παίξει πρώτος, καθώς και τον βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού.