Εξάγωνα

Εσύ και ο υπολογιστής τοποθετείτε εναλλάξ τα πιόνια σας σε κάποιο ελεύθερο τετράγωνο του πίνακα. Στόχος έναι να συνδέσεις δύο απέναντι πλευρές του πίνακα με μία συνεχόμενη αλυσίδα από τα δικά σου πιόνια. Τα άσπρα πιόνια πρέπει να συνδέσουν την δεξιά με την αριστερή πλευρά (ανοικτό χρώμα) και τα μαύρα, την επάνω με την κάτω (σκούρο χρώμα).

Τα άσπρα, που παίζουν πρώτα, δεν μπορούν να τοποθετηθούν την πρώτη φορά στο κεντρικό εξάγωνο.