Οι πύργοι του Ανόι

Προσπάθησε να μετακινήσεις με το ποντίκι, όλους τους δίσκους από τον αριστερό στο δεξιό πάσαλο.
Μόνο ένας δίσκος μπορεί να μετακινηθεί την κάθε φορά και μπορεί να τοποθετηθεί, είτε σε έναν άδειο πάσαλο, είτε πάνω από ένα μεγαλύτερό του δίσκο.

Προσπάθησε να λύσεις το πρόβλημα με τον μεγαλύτερο αριθμό δίσκων (επιλέγεις απο 3 έως 12 δίσκους) και τον μικρότερο αριθμό κινήσεων που είναι δυνατόν.

Με την επιλογή "AutoSolve" παρακολουθείς τον υπολογιστή να λύνει το πρόβλημα, ενώ με το κουμπί της ταχύτητας ρυθμίζεις την ταχύτητα των ενεργειών του υπολογιστή.