Ιστορία

Ένα ταξίδι
στο χρόνο
μέσα από
τη ζωή
του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Εισαγωγή
Συντελεστές
Φωτογραφίες
Παρουσίαση