Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Θρησκευτικά

Eρωτήσεις Γ' τάξης (Α' τρίμηνο)
Χρυσή Καλπατσίδου, Θεολόγος

1) Ποια από τα παρακάτω είναι στοιχεία της Εκκλησίας; (Σωστό-Λάθος)

α) Κοινή σύναξη πιστών;
β) Κοινή προσευχή;
γ) Ανάγνωση Ευαγγελικών Περικοπών
δ) Θεία Κοινωνία;
ε) Εξομολόγηση;
στ) Ύμνοι;
ζ) Φιλανθρωπία;

2) Ποια είναι η προσωπική Πεντηκοστή του καθενός;

α) η γέννηση;
β) η βάπτιση;
γ) το χρίσμα;
δ) η πρώτη του μετάληψη;

3) Πως ενεργούσαν οι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή;

α) με αφοσίωση;
β) με θάρρος;
γ) με φόβο;
δ) με πίστη;
ε) με αυταπάρνηση;

4) Χαρακτηρίστε το Στέφανο (χαρακτηρισμοί με δικαιολόγηση)

5) Πως έγινε ο πρώτος διωγμός της πρώτης Εκκλησίας; (Σωστό-Λάθος)

α) Με διαταγή του αυτοκράτορα;
β) Με φυλάκιση των χριστιανών;
γ) Με εξορία και φυλάκιση των χριστιανών;

6) Αναφέρατε τον τρόπο δράσης του Αποστόλου Φιλίππου(Περιγραφή)

7) Περιγράψτε την αλλαγή του Παύλου από διώκτη σε Απόστολο.

8) Τι έγινε στην αποστολική σύνοδο; (Σωστό-Λάθος)

α) Μίλησε ο Πέτρος;
β) Μίλησε ο Παύλος;
γ) Μίλησε ο αδελφόθεος Ιάκωβος;

δ) Αναφέρθηκαν στους χριστιανούς;
ε) Αναφέρθηκαν στους ειδωλάτρες;

9) Με ποιους συνόδους έφτασε ο Απόστολος Παύλος; (Σωστό-Λάθος)

α) Με τον Πέτρο;
β) Με τον Τιμόθεο;
γ) Με τον Ιάκωβο;
δ) Με τον Ιούδα;
ε) Με το Σίλα;
στ) Με το Στέφανο;

10) Ποια ήταν τα βασικά σημεία του κηρύγματος του Παύλου;

α) Άγνωστος θεός;
β) Ιησούς Χριστός;
γ) Δημιουργοί των πάντων ο θεός;
δ) Ο θεός κατοικεί παντού;
ε) Ο θεός προσκαλεί τον καθένα σε μετάνοια;
στ) Ο θεός κατοικεί μόνο στους ναούς;
ζ) Η ανάσταση του Χριστού;
η) Τα θαύματα του Χριστού;

11) Πως ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί; (Σωστό-Λάθος)

α) Ζούσε ο καθένας μόνος του;
β) Έτρωγαν ό,τι ήθελαν στα σπίτια τους;
γ) Είχαν μια ψυχή;
δ) Δεν είχαν ατομικές περιουσίες;
ε) Έτρωγαν σε κοινά Τραπέζια;(ΑΓΑΠΕΣ)
στ) Κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού μετά το φαγητό;

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site