Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Πληροφορική

Τα 31 πράγματα που πρέπει να ξέρω στο Ms-EXCEL(αλλιώς ...κάηκα)
(για τη Β' Γυμνασίου)
Σταύρος Κουνάδης, καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19)

1

Αποθήκευση αρχείου

2

Άνοιγμα αρχείου

3

Δημιουργία νέου αρχείου

4

Εισαγωγή δεδομένων σε κελί

Κάνουμε ενεργό το κελί και πληκτρολογούμε

5

Αναίρεση ενεργειών

6

Απαλοιφή δεδομένων

Επιλέγουμε τα κελιά με τα δεδομένα και πατάμε το πλήκτρο "Delete"

7

Διαγραφή στηλών και γραμμών

Επιλέγουμε τις στήλες ή τις γραμμές, κάνουμε δεξί κλικ και πατάμε στο "Διαγραφή"

8

Αλλαγή πλάτους στηλών και ύψους γραμμών

Κάνουμε διπλό κλικ στο όριο του ονόματός της γραμμής ή στήλης     (ή σύρουμε με το ποντίκι)

9

Επιλογή Γραμματοσειράς

10

Επιλογή μεγέθους χαρακτήρων

11

Χρώμα χαρακτήρων

12

Έντονα, Πλάγια, Υπογράμμιση

13

Χρώμα κελιών

14

Στοίχιση δεδομένων στο κελί

15

Δημιουργία περιγραμμάτων στα κελιά

16

Εισαγωγή νέων στηλών (ή νέων γραμμών)

Επιλέγουμε τόσες στήλες (ή γραμμές), όσες θέλουμε να εισάγουμε, κάνουμε δεξί κλικ και πατάμε "Εισαγωγή"

17

Αντιγραφή κελιών

18

Μετακίνηση κελιών

19

Αντιγραφή μορφοποίησης κελιών

20

Δημιουργία σειράς

Γράφουμε τα 2 πρώτα στοιχεία της σειράς, τα επιλέγουμε και σύρουμε από την λαβή κάτω δεξιά

21

Εισαγωγή τύπων

=μαθηματικός τύπος

22

Η συνάρτηση SUM

23

Αριθμός δεκαδικών ψηφίων

Επιλέγουμε τα κελιά και μετά Μενού Μορφή>Κελιά...> Αριθμός>Αριθμός

24

Προσανατολισμός δεδομένων σε κελί

Επιλέγουμε τα κελιά και μετά Μενού Μορφή>Κελιά...> Στοίχιση>Προσανατολισμός

25

Συγχώνευση κελιών και στοίχιση στο κέντρο

26

Ταξινόμηση δεδομένων

Επιλογή όλων των κελιών με τα δεδομένα και τις κεφαλίδες τους, και: Μενού Δεδομένα>Ταξινόμηση

27

Δημιουργία γραφήματος

28

Ορθογραφικός έλεγχος

29

Φίλτρα

Επιλογή των κελιών με τα δεδομένα  και: Μενού  Δεδομένα> Φίλτρο>Αυτόματο Φίλτρο

30

Αν δεν θυμάμαι ή δεν ξέρω πώς να κάνω κάτι

Μενού Βοήθεια

31

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site