Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Πληροφορική

Η πληκτρολόγηση κειμένου στο Ms-Word
Σταύρος Κουνάδης, καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19)

Για να γράψουμε ένα κείμενο στον υπολογιστή, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πληκτρολόγιο πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα των χαρακτήρων (γράμματα, σημεία στίξης, αριθμοί) που θέλουμε να εμφανιστούν στην οθόνη.

Σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι ο επεξεργαστής κειμένου υπολογίζει αν η τελευταία λέξη μιας γραμμής χωράει ή όχι σε αυτή και, αν δεν χωράει, αλλάζει τη γραμμή αυτόματα, χωρίς να πατήσουμε εμείς κανένα πλήκτρο. Μόνο αν θέλουμε να αλλάξουμε παράγραφο, πατάμε το πλήκτρο ENTER, οπότε βέβαια αλλάζει και η γραμμή.

Αν θέλουμε να αλλάξουμε γραμμή υποχρεωτικά, πατάμε συγχρόνως τα SHIFT+ENTER. Η διάκριση αυτή ανάμεσα στον τρόπο αλλαγής των παραγράφων και τον τρόπο αλλαγής των  γραμμών γίνεται γιατί έτσι διευκολύνεται η μορφοποίηση του κειμένου.

Η αλλαγή σελίδας γίνεται και αυτή αυτόματα. Ο υπολογιστής καταλαβαίνει αν μια λέξη χωράει ή όχι στο τέλος της τελευταίας γραμμής μιας σελίδας και, αν χρειάζεται, αλλάζει γραμμή και σελίδα αυτόματα. Αν θέλουμε υποχρεωτικά να αλλάξουμε σελίδα, πατάμε τα πλήκτρα CTRL+ENTER.

Πολλές φορές χρειάζεται να πατήσουμε και διάφορα άλλα πλήκτρα ή συνδυασμούς πλήκτρων για να γίνουν κάποιες άλλες απαραίτητες ενέργειες. Οι πιο συνηθισμένες και αναγκαίες απ' αυτές τις ενέργειες φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

Ενέργεια που θέλουμε να γίνει στο
κείμενο:
Ενέργεια που κάνουμε εμείς με το
πληκτρολόγιο:
Για να κάνουμε εναλλαγή μεταξύ
αγγλικών ή ελληνικών χαρακτήρων 
Πατάμε ALT+SHIFT
Για να βάλουμε τόνο σε ένα φωνήεν Πατάμε το πλήκτρο με την άνω-κάτω τελεία και μετά το φωνήεν.
Για να βάλουμε διαλυτικά σε ένα φωνήεν. Πατάμε SHIFT+το πλήκτρο με την άνω-κάτω τελεία και μετά το φωνήεν.
Για να βάλουμε τόνο και διαλυτικά Πατάμε CTRL+ALT+τόνος
και μετά το φωνήεν
.
Για να γίνει συνένωση γραμμών ή σελίδων, όταν έχει γίνει υποχρεωτική αλλαγή Διαγράφουμε το σύμβολο του αντίστοιχου, μη εκτυπώσιμου χαρακτήρα.
Για να αφήνουμε τον ίδιο αριθμό κενών στην αρχή των παραγράφων ή οπουδήποτε αλλού Πατάμε το πλήκτρο TAB
Για να διαγράψουμε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται αριστερά του σημείου παρεμβολής Πατάμε BACKSPACE
Για να διαγράψουμε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται δεξιά του σημείου παρεμβολής Πατάμε DELETE
Για να διαγράψουμε τη λέξη που βρίσκεται αριστερά του σημείου παρεμβολής Πατάμε CTRL+BACKSPACE
Για να διαγράψουμε τη λέξη που βρίσκεται δεξιά του σημείου παρεμβολής Πατάμε CTRL+DELETE
Για να αναιρέσουμε κάποια ενέργεια που κάναμε κατά λάθος Επιλέγουμε:
Επεξεργασία>Αναίρεση ή χρησιμοποιούμε το εργαλείο:
Για να επαναλάβουμε την τελευταία ενέργεια που κάναμε Πατάμε το F4
Για να μετακινήσουμε το σημείο εισαγωγής χαρακτήρων Χρησιμοποιούμε το ποντίκι κάνοντας κλικ στο επιθυμητό σημείο ή χρησιμοποιούμε τα βελάκια
Για να μετακινήσουμε το σημείο εισαγωγής χαρακτήρων στην αρχή του εγγράφου Πατάμε CTRL+Home 
Για να μετακινήσουμε το σημείο εισαγωγής χαρακτήρων στο τέλος του εγγράφου Πατάμε CTRL+End
Για να μετακινήσουμε το σημείο εισαγωγής χαρακτήρων στην αρχή της γραμμής Πατάμε Home
Για να μετακινήσουμε το σημείο εισαγωγής χαρακτήρων στο τέλος της γραμμής Πατάμε End
Πατώντας το ENTER, το SHIFT+ENTER, το CTRL+ENTER ή το TAB, στην πραγματικότητα εισάγουμε κάποιους χαρακτήρες στο κείμενο μας που κανονικά δε φαίνονται και δεν τυπώνονται. Για να εμφανίσουμε αυτούς τους μη εκτυπώσιμους, όπως λέγονται, χαρακτήρες, πατάμε στο εργαλείο .

Τρεις σημαντικοί κανόνες για σωστό γράψιμο στον Υπολογιστή:

  • Δεν αφήνουμε ποτέ περισσότερα από ένα (1) κενά ανάμεσα στις λέξεις και γενικά δεν χρειάζεται να πατήσουμε ποτέ το space δύο ή περισσότερες συνεχόμενες φορές. Εάν θέλουμε για κάποιο λόγο να υπάρχει απόσταση μεγαλύτερη του ενός κενού, μπορούμε να την "φτιάξουμε" χρησιμοποιώντας το TAB ή πίνακες. Αν θέλουμε να βάλουμε στην αρχή της παραγράφου μερικά κενά επιλέγουμε Μορφή>Παράγραφος... και ορίζουμε εσοχή α' γραμμής στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται.
  • Τα σημεία στίξης τα "κολλάμε" στη λέξη που προηγείται αυτών. Αν γράψουμε μια λέξη, μετά βάλουμε κενό και μετά π.χ. ένα κόμμα, υπάρχει ενδεχόμενο το κόμμα να μη χωρά στην γραμμή και να πάει στην αρχή της επόμενης, πράγμα αντιαισθητικό και λάθος. Αυτό συμβαίνει γιατί το Ms-WORD θεωρεί "λέξη" ότι βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κενά, οπότε αν το σημείο της στίξης είναι η τελευταία "λέξη" μιας γραμμής και δεν χωράει σε αυτή θα αναδιπλωθεί αυτόματα στην επόμενη γραμμή.
  • Σε ένα κείμενο δεν χρησιμοποιούμε πολλές γραμματοσειρές γιατί αυτό είναι αντιαισθητικό. Γενικά δεν κάνουμε κατάχρηση των δυνατοτήτων που έχουμε σε χρώματα, μεγέθη, διάφορα εφέ, κ.λπ.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site