Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Πληροφορική

Ερωτήσεις - απαντήσεις θεωρίας για την Α' Γυμνασίου
Σταύρος Κουνάδης, καθηγητής Πληροφορικής

Τι είναι; Απάντηση:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Η επιστήμη που ασχολείται με τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την μετάδοση των πληροφοριών, με την βοήθεια του υπολογιστή.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Μία ηλεκτρονική συσκευή που επεξεργάζεται πληροφορίες.
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Το σύνολο των υλικών συσκευών που συνθέτουν τον υπολογιστή.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Το ορθογώνιο κουτί που στο εσωτερικό του βρίσκονται σημαντικές μονάδες απαραίτητες για την λειτουργία του υπολογιστή. (Κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μνήμη, σκληρός δίσκος, οδηγός δισκέτας, οδηγός CD-ROM, μητρική πλακέτα, κάρτες επέκτασης κλπ).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Όλες οι εξωτερικές συσκευές που συνδέονται στον υπολογιστή. (Οθόνη, εκτυπωτής, πληκτρολόγιο, ποντίκι, σαρωτής κλπ).
ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Σκληρός δίσκος, Δισκέτα, CD-ROM κλπ.
Διαφορές σκληρού Δίσκου & Δισκέτας 1) Στο σκληρό δίσκο χωρούν πολύ περισσότερες πληροφορίες απ' ότι στη δισκέτα.
2) Ο σκληρός δίσκος είναι μόνιμα τοποθετημένος στο εσωτερικό της κεντρικής μονάδας, ενώ η δισκέτα είναι μεταφερόμενο μέσο αποθήκευσης.
3) Το υλικό κατασκευής του σκληρού δίσκου είναι μέταλλο (κράμα αλουμινίου), ενώ της δισκέτας εύκαμπτο πλαστικό.
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1byte = Ο χώρος που απαιτείται για την αποθήκευση ενός χαρακτήρα.
1Kb = 1.000 byte περίπου (ακριβώς 1024 byte)
1Mb = 1.000 Kb περίπου = 1.000.000 byte περίπου
1Gb = 1.000 Mb περίπου = 1.000.000.000 byte περίπου
Χωρητικότητα δίσκων, δισκετών, Δίσκος: Μερικά Gb
Δισκέτα 3,5": 1,44 Kb
CD -ROM: 650 Mb
Μνήμη RAM Τα ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (τσιπ), στα οποία αποθηκεύονται προσωρινά, τα προγράμματα, οι πληροφορίες που επεξεργάζεται ο υπολογιστής και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας.
Μνήμη ROM Ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (τσιπ), στα οποία υπάρχουν μόνιμα αποθηκευμένες πληροφορίες που απαιτούνται για την εκκίνηση του υπολογιστή.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPU) Το πιο σημαντικό ολοκληρωμένο κύκλωμα (τσιπ) που αποτελεί την "καρδιά" του υπολογιστή.
Ονομάζεται απλά επεξεργαστής ή μικροεπεξεργαστής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το σύνολο των εντολών και οδηγιών που κατευθύνουν τον υπολογιστή στην εκτέλεση κάποιας εργασίας.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Το σύνολο των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται από ένα υπολογιστή.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ένα σύνολο προγραμμάτων που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση βασικών εργασιών σε έναν υπολογιστή, όπως:
1) Η διαχείριση των πληροφοριών που υπάρχουν στις μονάδες αποθήκευσης.
2) Η διαχείριση των μονάδων που συνθέτουν τον υπολογιστή.
3) Η εκτέλεση όλων των άλλων προγραμμάτων εφαρμογών.
4) Η δημιουργία του περιβάλλοντος επικοινωνίας ανθρώπου και υπολογιστή
Δισκέτα εκκίνησης Η δισκέτα που περιέχει τα απαραίτητα προγράμματα του λειτουργικού συστήματος για την εκκίνηση του υπολογιστή.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site