Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Ιστορία

Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καθηγήτριες που συνεργάστηκαν
στην προετοιμασία και εφαρμογή:

 • Φέλλιου Ιωάννα
 • Κουτσούμπα Μαρία
 • Ζγούρου Βασιλική

Για το πρόγραμμα Οδύσσεια επιμορφώτρια:

 • Β. Μπαλτά

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

 • Γνωριμία με τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών και με άλλους χώρους που αναφέρονται στην Οδύσσεια.

 • Εμπέδωση γνώσεων για βασικά χαρακτηριστικά του Μυκηναϊκού Πολιτισμού: ο χώρος και ο χρόνος.

 • Άσκηση στην παρατήρηση αντικειμένων.

 • Άσκηση στην εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από την παρατήρηση ευρημάτων.

Η εργασία στο εργαστήριο Η/Υ εξυπηρετεί απόλυτα την εργασία αποδελτίωσης που έχουν αναλάβει οι μαθητές ως συνθετική δραστηριότητα στο πλαίσιο του μαθήματος της Οδύσσειας και δένει με την υπόλοιπη δουλειά της τάξης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ:

Πριν το μάθημα:

 • Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες

 • Κάθε ομάδα ανέλαβε μία εργασία αποδελτίωσης υλικού από την Οδύσσεια, με βάση ένα συγκεκριμένο θέμα. Επομένως η εργασία στο εργαστήριο υποστηρίζει τη δουλειά στην τάξη και δένεται με αυτήν.

Στο εργαστήριο:

 • Η τάξη χωρίζεται σε μικρές ομάδες, με συνεργασία της διδάσκουσας και των μαθητών.

 • Σύντομη παρουσίαση του λογισμικού από το διδάσκοντα.

 • Φύλλα εργασίας για συμπλήρωση.

 • Εργασία από τους μαθητές και καθοδήγηση των ομάδων από τη διδάσκουσα.

Μετά το μάθημα:

 • Συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές για τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

 • Αξιολόγηση της δραστηριότητας από τους μαθητές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η αξιολόγηση της διδασκαλίας έγινε μετά την ολοκλήρωση της με συνεργασία επιμορφώτριας – εκπαιδευτικών, με βάση κριτήρια τα οποία είχαν συζητηθεί και συμφωνηθεί εκ των προτέρων, γύρω από τους άξονες:

 • Ανταπόκριση μαθητών
 • Κάλυψη διδακτικών στόχων
 • Διαφοροποιήσεις της διδακτικής πρακτικής στο εργαστήριο
  • Τρόπος εργασίας εκπαιδευτικών
  • Η δυναμική της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών
  • Δυνατότητα ολοκλήρωσης της διδασκαλίας σε μία διδακτική ώρα.
 • Νέες καταστάσεις από τη χρήση της τεχνολογίας και πιθανά τεχνικά προβλήματα στο εργαστήριο.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

 • Οι μαθητές εργάστηκαν με προθυμία και ολοκλήρωσαν την εργασία τους στα χρονικά περιθώρια μιας διδακτικής ώρας. Στη συζήτηση που έκαναν στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας εκφράστηκαν με πολύ θετικό τρόπο για το μάθημα στο οποίο συμμετείχαν. Τους έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση τα αρχαιολογικά ευρήματα και έκαναν πολλά σχόλια συνδυάζοντάς τα με περιγραφές του Ομήρου κάτι που ήταν ένας από τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος. Οι διδάσκουσες θεωρούν ότι οι διδακτικοί στόχοι που είχαν τεθεί καλύφθηκαν.

 • Τα ζητούμενα στο φύλλο εργασίας ήταν κατανοητά για τους περισσότερους μαθητές, ωστόσο αρκετοί δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη διαδικασία συνεχούς αυτόνομης εργασίας τα αποτελέσματα της οποίας να αποτυπώνονται σε ένα φύλλο εργασίας. Από την άποψη αυτή η συνεχής παρακολούθηση της εργασίας των ομάδων από τους εκπαιδευτικούς, η ενθάρρυνση και η καθοδήγηση των μαθητών είχαν καθοριστική σημασία. Δεν παρουσιάστηκαν καθόλου προβλήματα στη συνεργασία των μαθητών που αποτελούσαν κάθε ομάδα.

 • Η παρουσία δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του μαθήματος ήταν απολύτως αναγκαία. Η έλλειψη εξοικείωσης των μαθητών με τη χρήση Η/Υ ήταν αισθητή σε ορισμένες περιπτώσεις και είναι πολύ πιθανό ότι η παρουσία ενός μόνο καθηγητή θα μεγάλωνε αισθητά το χρόνο αναμονής των ομάδων όταν έθεταν ερωτήματα (σε σχέση με το χειρισμό του προγράμματος ή με τις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας).

 • Χρησιμοποιήθηκαν οκτώ από τους δέκα συνολικά διαθέσιμους σταθμούς εργασίας. Οι δύο παρουσίασαν πρόβλημα στο άνοιγμα του προγράμματος. Η παρουσία ενός τεχνικού θα διευκόλυνε την κατάσταση καθώς οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν είχαν το χρόνο να ασχοληθούν με την επίλυση του προβλήματος.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η διδασκαλία κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχής.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:
ΤΑΞΗ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΟΜΑΔΑ: Α, Β, Γ, Δ.

Στο σημερινό μας μάθημα θα χρησιμοποιήσουμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ένα πρόγραμμα για το Μυκηναϊκό πολιτισμό. Θα βρούμε αντικείμενα της εποχής εκείνης και θα προσπαθήσουμε να μαντέψουμε τι είναι και σε τι χρησίμευαν, όπως ακριβώς θα έκανε και ένας αρχαιολόγος. Με τον τρόπο αυτό θα κατανοήσουμε ίσως περισσότερο και το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε.

 • Παρατηρήστε προσεκτικά την οθόνη του υπολογιστή σας. Βλέπετε τον άξονα του χρόνου. Προσπαθήστε να τον μετακινήσετε με το ποντίκι σας και να τον τοποθετήσετε στα 1100π.Χ.
 • Σκεφτείτε και συζητήστε με τα άλλα μέλη της ομάδας σας αν μπορούμε πράγματι να επιλέξουμε αυτή τη χρονική περίοδο, όταν μιλάμε για το Μυκηναϊκό πολιτισμό. Θυμάστε πότε περίπου έζησαν οι Μυκηναΐοι; Σημειώστε την απάντησή σας:__
 • Ο Όμηρος έζησε την ίδια εποχή ή άλλη; Αν έζησε σε άλλη εποχή σημειώστε σε ποια:__
 • Κοιτάξτε τώρα το χάρτη. Χρησιμοποιήστε το φακό με το + για να μπείτε μέσα στο χάρτη και να φτάσετε μέχρι κάποιον αρχαιολογικό χώρο. Επιλέξτε μια περιοχή ανασκαφής. Ποια περιοχή επιλέγετε; Γράψτε γιατί την επιλέξατε:__
 • Τα καταφέρατε; Μπράβο! Τώρα ενεργοποιώντας το τετράγωνο, καθορίστε την περιοχή μέσα στην οποία θα σκάψετε. Πάρτε τη σκαπάνη και ξεκινήστε προσεκτικά όπως θα έκανε και ένας αρχαιολόγος! (Αν υπάρχουν μεγάλοι μπλε και κίτρινοι κύκλοι "χτυπήστε"πρώτα σε αυτούς. Στην οθόνη σας θα εμφανιστούν φωτογραφίες από τον αρχαιολογικό χώρο που επιλέξατε.) Στη συνέχεια "χτυπήστε" τα μικρά γαλαζοπράσινα σημαδάκια. Θα δείτε ότι στην οθόνη σας εμφανίζονται διάφορα αντικείμενα. Ήταν θαμμένα για αιώνες και περίμεναν τη σκαπάνη του αρχαιολόγου για να έρθουν στο φως.
 • Ψάξτε τα αντικείμενα μέχρι να βρείτε κάποιο που πιστεύετε ότι έχει σχέση με την εργασία σας
  (Οδηγία που αφορά μόνο την ομάδα Δ: Αναζητήστε αντικείμενα που:
  α) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε συμπόσιο ή γιορτές
  β) θα μπορούσε να φοράει κάποιος (κάποια) σε μια επίσημη τελετή).
 • Ενεργοποιήστε το προσωπάκι για να πάρετε πληροφορίες για το αντικείμενο. Μπορείτε να βρείτε κι άλλα παρόμοια αν απομονώσετε κι ενεργοποιήσετε με το πράσινο v τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν:
  Κατηγορία:
  Υλικό:
  Χρήση:
 • Επιλέξτε ένα από αυτά τα αντικείμενα και περιγράψτε το όσο καλύτερα μπορείτε παίρνοντας πληροφορίες και από τον αρχαιολόγο και χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που έχετε γι' αυτό με βάση όσα διδαχτήκατε στη ραψ.α Πιο συγκεκριμένα να αναφερθείτε στο είδος του αντικειμένου, το υλικό κατασκευής του, τη διακόσμησή του (αν υπάρχει) και τη χρήση του;__
 • Το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα αντικείμενα, που βλέπετε στην οθόνη σας, βρέθηκαν μέσα σε τάφους ή ταφικούς περιβόλους τι πληροφορίες μπορεί να μας δώσει σχετικά με τα έθιμα ταφής της εποχής εκείνης;__
 • Ποιο από αυτά τα αντικείμενα θα μπορούσε να το είχε χαρίσει ένας ξενιστής σε ένα φιλοξενούμενο; Δικαιολογήστε την απάντησή σας__

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site