Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Φυσική Τα λάθη, οι ανακρίβειες, οι ασάφειες και οι παραλείψεις στο
βιβλίο Φυσικής της Β΄ Γυμνασίου των κ. Ν. Αντωνίου, Α. Βαλαδάκη κ.τ.λ.

Γιάννης Ταγκαλάκης, Φυσικός