Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Γαλλικά

Unité 8: Chez Pauline et chez Nicolas

Διδακτικός στόχος:
η διδασκαλία λεξιλογίου που σχετίζεται με την περιγραφή των εσωτερικών χώρων του σπιτιού, της διακόσμησής του.
Στη γραμματική, διδάχτηκαν τα τοπικά επιρρήματα.

Objectif: enseigner le vocabulaire concernant la description de la maison et de sa décoration.
Au niveau de grammaire, les prépositions de lieu ont été enseignées.

Mάθημα με χρήση υπολογιστή
Feuille de travail
Angélique Nika
Φύλλο εργασίας βασισμένο στο δικτυακό τόπο www.bonjourdefrance.com

Nous sommes dans le site www.bonjourdefrance.com

Bonjour de France vous souhaite la bienvenue

Cliquez sur le mot            Apprentissage

Cliquez sur le mot            l' ordinateur

Cliquez sur le mot            les pièces de la maison

Cliquez sur                     la chambre 

Cliquez sur un objet de l' image pour connaître son nom=……………………………………….....

Le nom de l' objet cliqué sera affiché ici=………………………………………………………….......

Répondez aux questions :

 

Qu' est-ce qu' il y a sur le lit ?

 

 

Qu' est-ce qu' il y a à côté du lit ?

 

 

Qu' est-ce qu' il y a devant le lit ?

 

 

Qu' est-ce qu' il y a sous la télé ?

 

Appuyez sur ç trois ou quatre fois

Cliquez sur             le salon

                            Où est  ?          Où sont  ?

Le coussin est ………………...…….. le canapé

La cheminée est ………………………… la télé

Le fauteuil est …………………………… la bibliothèque

La télécommande est ……………………….. la table

Les livres sont …………………………… l' horloge

Cliquez sur le mot               Jeux 

                                                PENDU (la salle de bains)

Cliquez sur le mot la maison de campagne

Vous pouvez cliquer sur un mot

Sous la fenêtre, il y a ……………………………………

Devant la porte, il y a ……………………………

Sous l' arbre, il y a ……………………………… (au pluriel)

………………………………………………………………………………………..

Cliquez sur l' ordinateur

Cliquez sur les pièces de la maison

Cliquez sur la chambre

Salon

 

 

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site