Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Γαλλικά

Comprendre et écrire
Angélique Nika

Το πρόγραμμα της νέας χρονιάς
Διδακτικός στόχος: οι ημέρες της εβδομάδας/τα μαθήματα

μία απλή επιστολή

Le programme de la nouvelle année
Objectif: les jours de la semaine/les disciplines
Savoir-faire: une lettre

Nom : …………………………………………….

Le programme de la nouvelle année

lundi mardi  mercredi jeudi vendredi

physique   

grec ancien   

grec moderne   

français   

musique

géοgraphie   

biologie   

anglais   

musique   

maths

chimie   

physique   

chimie   

géographie   

informatique

grec moderne   

français   

histoire   

grec ancien   

biologie

histoire   

maths   

dessin   

technologie   

maths

musique   

gymnastique   

informatique   

anglais   

gymnastique

Ecrivez une lettre à un copain (une copine) et exprimez vos préférences:

Exemple:

Athènes, le 12 septembre 2000

Cher Paul,

Voilà le programme de la nouvelle année.
Le lundi, j' ai de la physique, de la géographie, de la chimie, du grec moderne, de l' histoire et de la musique.
J' aime beaucoup la physique mais je déteste la géographie. L' histoire ! C'est la catastrophe. La musique ? C' est super !!!

Et toi ?  Ça va ?

A bientôt

                                                                      Amitiés

                                                                                Pierre

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site