Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Γαλλικά

Mots en désordre
Angélique Nika

Προτάσεις με λέξεις που πρέπει να μπουν στη σωστή σειρά
εργασία από τους ίδιους τους μαθητές

Test fait par les élèves

Nom : ……………………………………………………….

Mettez les phrases dans l’ ordre :

1. joue/au/Nicolas/foot/souvent

2. sont/préférées/quelles/glaces/ses ?

3. la/vas/montagne/tu/à

4. un/chocolat/mange/il/gâteau/au

5. à/je/mer/la/vais

6. natation/il/la/aime

7. fou/suis/je/basket/de

8. aimons/la/nous/voile/ski/et/le

9. souvent/nous/cinéma/allons/au

10. les/aime/beaucoup/j’ /fleurs

11. est/quelle/il /heure ?

12. France/en/tu/habites ?

13. Tous/samedis/joue/foot/il/les/au

14. De/la/regarde/mes/photo/copains/!

15. Soeur/photo/je/une/cherche/photo/ma/de

16. Tu/la/écoutes/radio/de

17. Paris/à/parents/mes/arrivent 

18. Ski/le/aimes/tu

19. Je/de/suis/fou/montagne/la 

20. Et/j' /natation/le/la/ski/adore

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Test fait par les élèves :

 • Christidi Anta
 • Triantou Marianna
 •  Rigopoulou Ioanna
 •  Saragioti Evangélie
 •  Tentoma Maria
 •  Spiliopoulou Théοdora
 •  Fouki Ioanna
 •  Riga Stella
 •  Tzavaras Ilias
 • Tsante Nefeli
 • Psarianou Panagiota
 • Chatzicharalambous Ioanna
 • Tsambis Anestis
 • Peraki Dimitra
 • Stellatos Vassilis
 • Rigas Ioannis
 • Tsirimbi Catherina

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site