ΠΟΤΕ ΓΙΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Ο προσδιορισμός της γιορτής του Πάσχα είναι ένα απλό αστρονομικό-μαθηματικό πρόβλημα, που καθορίζεται από τον κύκλο της Σελήνης. Το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτόν τον προσδιορισμό.
Το μεν Ιουλιανό ημερολόγιο καθόρισε το έτος ίσο προς 365,25 ημέρες, που όμως είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό κατά 0,0078 της ημέρας. Μέσα στα 400 χρόνια από την εφαρμογή του, το λάθος είχε φτάσει τις τρεις περίπου μέρες με αποτέλεσμα το 325 μ.Χ η εαρινή ισημερία να μετατοπίζεται συνεχώς.
Το 1572 τη χρονιά του Πάπα Γρηγορίου ΙΓ΄, οπότε καθιερώθηκε  το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η 5η Οκτωβρίου 1852 ονομάστηκε 15η Οκτωβρίου για να διορθωθεί το λάθος των 10 ημερών, που είχαν συσσωρευτεί τους προηγούμενους 11 αιώνες και να επιστρέψει η ισημερία την 21 Μαρτίου. Με τροποποιήσεις καθορίστηκε ότι κάθε 400 χρόνια έχουμε 97 δίσεκτα έτη, ενώ το Ιουλιανό έλεγε ότι έχουμε 100.


Ιούλιος Καίσαρ

Η Ελληνική πολιτεία αντικατέστησε το Ιουλιανό ημερολόγιο με το Γρηγοριανό και όρισε ως έναρξη της εφαρμογής του τη 16η Φλεβάρη 1923 που την ονόμασε 1η Μαρτίου. Η εκκλησία όμως διατήρησε το Ιουλιανό, αλλά μετά από αντιδράσεις το 1924 αποδέχτηκε κι αυτή το Γρηγοριανό για τις ακίνητες γιορτές. Όμως χρησιμοποιεί το Ιουλιανό για το προσδιορισμό της ημερομηνίας του Πάσχα.
Αποτέλεσμα αυτών το Δυτικό Πάσχα γιορτάζεται μεταξύ 22ης Μαρτίου και 25ης Απριλίου, ενώ το Ορθόδοξο γιορτάζεται μεταξύ 4ης Απριλίου  και 8ης Μαίου.

Στην αρχή της σελίδας

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

1. Από τον αριθμό του έτους, για το οποίο γίνεται ο προσδιορισμός, αφαιρούμε τον αριθμό 2.
2. Το υπόλοιπο το διαιρούμε με τον αριθμό 19.
3. Το υπόλοιπο της διαίρεσης το πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό 11.
4. Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού το διαιρούμε με τον αριθμό 30. Το υπόλοιπο της διαίρεσης λέγεται επακτή και συμβολίζεται με το γράμμα ''Ε''
5. Τέλος αφαιρούμε το ''Ε'' από τον αριθμό 44.
6  α. Αν το ''Ε'' είναι μεγαλύτερο από 23, το υπόλοιπο της αφαίρεσης ''44-Ε'' μας δίνει την ημερομηνία της Πασχαλινής Πανσελήνου το μήνα Απρίλιο του Ιουλιανού Ημερολογίου.
    β. Εάν το ''Ε'' είναι μικρότερο ή ίσο με το 23, τότε το υπόλοιπο της αφαίρεσης ''44-Ε'' μας δίνει την ημερομηνία της Πασχαλινής Πανσελήνου το μήνα Μάρτιο του Ιουλιανού Ημερολογίου.
7. Στην ημερομηνία που βρήκαμε στο 6α ή στο 6β προσθέτουμε 13 ημέρες και βρίσκουμε την ημέρα της Πασχαλινής Πανσελήνου στο Γρηγοριανό ημερολόγιο που χρησιμοποιούμε σήμερα.
8. Την αμέσως επόμενη Κυριακή της ημερομηνίας που βρίσκουμε γιορτάζεται το Ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα.

Παράδειγμα για το έτος 2000

1) 2000 - 2 = 1998
2) 1998 : 19 = 105 υπόλοιπο 3
3) 3 * 11 = 33
4) 33 : 30 = 1 υπόλοιπο 3
5) ''Ε'' = 3 οπότε 44 - 3 = 41
6) 41 Μαρτίου ή 10 Απριλίου

7) 10 Απριλίου + 13 ημέρες = 23 Απριλίου του Γρηγοριανού Ημερολογίου (που είναι Κυριακή)
8) Η αμέσως επόμενη Κυριακή είναι 30 Απριλίου, οπότε γιορτάζουμε το Πάσχα του 2000.

Δημήτρης Λαγός Γ2

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site