Όσο παράξενο κι αν φαίνεται τα «ψυχρά» Μαθηματικά να έχουν σχέση με μια… «ευαίσθητη» τέχνη τη Μουσική είναι αλήθεια.
Από την αρχαιότητα κιόλας, άρχισαν να γίνονται έρευνες για να διαπιστωθεί η σχέση των δύο αυτών επιστημών και  πρώτος ο Πυθαγόρας παρατήρησε πως μία χορδή με διπλάσιο μήκος από μία αρχική, παράγει τον ίδιο ήχο με αυτήν, χαμηλότερο όμως κατά μία οκτάβα, όπως ονομάζεται η φυσική απόσταση μεταξύ 8 διαδοχικών μουσικών φθόγγων. Παρόμοιες έρευνες διενέργησαν και άλλοι πρόγονοί μας, όπως ο Τέρπανθρος, ο Αριστόξενος κ.α.
Οι νεότεροι μεγάλοι μουσικοσυνθέτες του 16ου-18ου αιώνα χρησιμοποίησαν ακόμη περισσότερο τα μαθηματικά, κυρίως για να καθορίσουν τη διάρκεια των ήχων. Έτσι δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας αξιών:

Από τον πίνακα αυτό λοιπόν, προκύπτει η εξής ισότητα:

Κλάσματα όμως χρησιμοποιήθηκαν και για τον ορισμό του ρυθμού. Έτσι για παράδειγμα σε ρυθμό 2/4, οι αξίες κάθε μέτρου πρέπει να έχουν άθροισμα 2/4. Βέβαια, εδώ δεν ισχύει η απλοποίηση, αφού ο ρυθμός 6/8 είναι εντελώς διαφορετικός από το ρυθμό 3/4.
Τέλος, χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή των μαθηματικών στον ορισμό των διαστημάτων, ο χαρακτηρισμός των οποίων γίνεται με βάση τον αριθμό των ημιτονίων που περιέχει κάθε ένα. Παράδειγμα: Το διάστημα μεταξύ ΝΤΟ και ΛΑ είναι 6ης μεγάλο, αφού περιέχει ένα φυσικό ημιτόνιο, ενώ το διάστημα ΜΙ – ΝΤΟ είναι 6ης μικρό, αφού περιέχει δύο φυσικά ημιτόνια.

ΒΩΤΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ1

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site