1. Αντικαταστήστε τα παρακάτω γράμματα με αριθμούς, ώστε να βρείτε την πρόσθεση που κρύβεται (κανένας αριθμός δεν αρχίζει από 0):

Π Ε Ν  Τ Ε
Π Ε Ν  Τ Ε
Π Ε Ν  Τ Ε
+ Ε Φ Τ Α
+ Ε Φ Τ Α

5 5 5   7 7

η λύση

Στην αρχή της σελίδας

2. Συμπληρώστε τα τετράγωνα με τους φυσικούς αριθμούς από 1 έως 8, ώστε οριζόντια και κάθετα να δίνουν άθροισμα 13.

    5
     
4    

η λύση

ΚΡ. Μ.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site