Θέματα

Γιάννης Ταγκαλάκης,
Φυσικός

Όσα θα ήθελες να ξέρεις
για τις γραμμές του bar code και τον 666

Στον γραμμωτό κώδικα σήμανσης των προϊόντων (bar code) κάθε ψηφίο παριστάνεται με μια σειρά από 7 λευκές και μαύρες γραμμές. Αν συμβολίσουμε με α την άσπρη γραμμή και με μ την μαύρη γραμμή, η σειρά των 7 γραμμών για κάθε ψηφίο είναι:

0       μμμααμα

1       μμααμμα

2       μμααμαα

3       μααααμα

4       μμαααμα

5       μααμμμα

6       μαμαααα

7       μμαμμμα

8       μααμααα

9       μμμαμαα

Τα ψηφία παριστάνονται και με την ακριβώς αντίστροφη σειρά γραμμών από αυτήν που ήδη παραθέσαμε με ταυτόχρονη αλλαγή της άσπρης γραμμής σε μαύρη και το αντίθετο, π.χ.

0       μαμμααα

1       μααμμαα

4       μαμμμαα

Ο κώδικας δεν διαβάζεται από την αρχή της γραμμωτής ταινίας. Διαβάζεται από τη μέση, αλλά και προς τις δύο κατευθύνσεις, και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.

Η μέση υποδεικνύεται με ένα συνδυασμό τριών γραμμών μαύρη-άσπρη-μαύρη (μαμ), που είναι λίγο μακρύτερες από τις γραμμές του κώδικα. Αμέσως μετά ακολουθεί μια άσπρη γραμμή που δεν διαβάζεται (κενό) και μετά ακολουθούν οι γραμμές των ψηφίων. Το τέλος υποδεικνύεται όπως και η μέση. Κοιτώντας, λοιπόν, κανείς τις γραμμές του κώδικα βλέπει το συνδυασμό μαύρη-άσπρη-μαύρη γραμμή στην αρχή στη μέση και στο τέλος.

Ο συνδυασμός αυτός, όμως, είναι οι τρείς πρώτες γραμμές της σειράς με την οποία παριστάνεται το 6. Σ’ αυτό στηρίζονται όσοι λέγουν ότι ο κώδικας φέρει τον αριθμό του αντίχριστου 666.

Προφανώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο συνδυασμός των τριών γραμμών δεν μπορεί να παριστάνει κανένα ψηφίο, γιατί απλούστατα τα ψηφία σ’ αυτόν τον κώδικα παριστάνονται με επτά γραμμές και όχι με τρείς.

Πολλοί άνθρωποι βλέπουν με φόβο τον κόσμο να αλλάζει. Για όλους αυτούς η δαιμονοποίηση του καινούργιου είναι ένας τρόπος για να το πολεμήσουν.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site