Θέματα

Le sais-tu ?
Γνωρίζεις ;

Πώς ξεκίνησε η ιδέα της ενωμένης Ευρώπης;
Τι συμβολίζει η ευρωπαϊκή σημαία;
Ποια είναι τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Ποια είναι τα κυριότερα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

H ευρωπαϊκή ιδέα
L' idée européenne

Για αιώνες η Ευρώπη ήταν το κέντρο του σύμπαντος.
Αλλά παρόλο που η Ευρώπη ήταν πλούσια και ισχυρή, βρισκόταν διαρκώς σε εμπόλεμη κατάσταση. Χιλιάδες νεκροί, υλικές καταστροφές και οικονομική κατάρρευση. Η δύναμη και η επιρροή της Ευρώπης χάνονταν σιγά-σιγά.

Για να αποφευχθούν αυτοί οι καταστροφικοί πόλεμοι, υπογράφτηκαν διακρατικές συμφωνίες.

Στις 9 Μαΐου 1950, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Robert Schuman, καλεί τους λαούς της Ευρώπης να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Το 1951 με τη Συνθήκη του Παρισιού ιδρύεται η ΕΚΑΧ (η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα) με συμμετοχή 6 χωρών.

Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί.
Έτσι ξεκινά η ιδέα της ενωμένης Ευρώπης.

Kράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Etats-membres de l' Union Européenne

(έτος ένταξής τους στην Ένωση)

1951
Βέλγιο Γερμανία Γαλλία Ιταλία Λουξεμβούργο Κάτω Χώρες
1973
Δανία Ιρλανδία Ηνωνένο Βασίλειο
1981
Ελλάδα
1986
Ισπανία Πορτογαλία
1995
Αυστρία Φινλανδία Σουηδία

1951 Belgique, Allemange, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas
1973 Danemark, Irlande et Royaume – Uni
1981
Grèce

1986
Espagne et Portugal
1995 Autriche, Finland et Suède

Η ευρωπαϊκή σημαία είναι ένα σύμβολο
Le drapeau européen est un symbole

Τα δώδεκα αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας συμβολίζουν τους λαούς της Ευρώπης.  Ο κύκλος συμβολίζει την ενότητα.
Τα αστέρια θα παραμείνουν δώδεκα ως ένας αριθμός που θα συμβολίζει την τελειότητα και την πληρότητα.

Les douze étoiles du drapeau européen symbolisent les peuples de l' Europe. Le cercle est un signe d' unité.
Les étoiles resteront au nombre de douze, un chiffre symbolique de perfection et de plénitude.

Ποια είναι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Quelles sont les institutions de l' Union Européenne?

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από ένα πρωτότυπο θεσμικό σύστημα.
Τα κράτη που έχουν υπογράψει τις ευρωπαϊκές Συνθήκες συμφώνησαν να εκχωρήσουν αρμοδιότητες εθνικής κυριαρχίας υπέρ ανεξάρτητων οργάνων, τα οποία εκπροσωπούν τόσο τα εθνικά συμφέροντα όσο και το κοινοτικό συμφέρον.

L' Union Européenne est caractérisée par un système institutionnel original.
Les États, qui ont suscrit aux traités européens, consentent des délégations de souveraineté au profit des organes indépendants, représentant à la fois les intérêts nationaux et l' intérêt communautaire.

Η εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται σε πέντε θεσμικά όργανα:
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Le bon fonctionnement de l' Union européenne repose sur cinq institutions:
le Parlement Européen, le Conseil, la Commission, la Cour de Justice et la Cour des comptes.

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 1
Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Εκπροσωπούνται εκεί οι Ευρωπαίοι πολίτες.
2. Είναι το νομοθετικό όργανο της Ένωσης και συναποφασίζει με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
3. Χαράσσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί σαν την καρδιά της Ευρώπης.
4. Σ΄ αυτόν μπορεί να προσφύγει κάθε πολίτης που θεωρεί ότι είναι θύμα ΄΄κακής διοίκησης΄΄.
5. Είναι το χρηματοπιστωτικό όργανο της Ε. Ε.
6. Επαληθεύει τη νομιμότητα και την κανονική κατάσταση των δαπανών της Ένωσης, είναι ο αντιπρόσωπος του φορολογούμενου.
7. Χαράσσει και θέτει σε εφαρμογή την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 2

Questions:

1. La capitale de ………..… est Lisbonne
2. EURODISNEY se trouve en …………
3. Le pays de LEGOS est ………..
4. Ce pays est  fameux pour ses îles.
5. Le pays d' origine de U2.
6. Le musée du Louvre se trouve à ……..
7. C' est le pays ou il y a plusiers dessinateurs
8. La maison de Goethe se trouve en ……
9. Ce pays est fameux pour les spaghettis.
10. Ce pays a beaucoup de châteaux.
11. Dans ce pays, Motzart est né.
12. La capitale de ……..….. est Elsinki.
13. Les Jeux Olympiques de 2004 auront lieu dans ce pays.
14. La capitale de …..…..est Stokholm.
15. En ................... il y a des tauromachies

Οι μαθητές του Γ5
Σωφρονάς Γιώργος, Τσαμπής Θανάσης και Χατζημάρκος Στέφανος
έκαναν την έρευνα για την εργασία αυτή,
η μαθήτρια Σωτηροπούλου Τζένη έφτιαξε τα σταυρόλεξα
και ο Φεσόπουλος Γιώργος έκανε τα σχέδια.

Bιβλιογραφία:

L' Europe, mon foyer Editions Communautés Européennes
10 Leçons sur l' Europe
Office des Publications Officielles des és Européennes
10 Μαθήματα για την Ευρώπη
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των H εξερεύνηση της Ευρώπης Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Internet
: http://europa.eu.int

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site