Θέματα


Μαρία Παρασκευοπούλου Γ4

Τα Δικαιώματα των παιδιών

Το Δικαίωμα:

* μιας
ταυτότητας

* μιας
οικογένειας

* να εκφράζεις
τον εαυτό σου
και να έχεις
πρόσβαση σε
πληροφορίες

* μιας
ασφαλούς
και
υγιούς ζωής

* ειδικής
προστασίας
σε περίοδο
πολέμου

* της
μόρφωσης

* ειδικής
φροντίδας
σε άτομα
με ειδικές
ανάγκες

* προστασίας
από
διακρίσεις

* προστασίας
από
κακή
μεταχείριση

* προστασίας
από
βλαβερή δουλειά

ειδικής
αντιμετώπισης
εάν ένα παιδί
συλληφθεί

All images copyright © Canadian National Committees for UNICEF
except abuse, copyright © I Choose Me™

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site