Θέματα


Κώτσιρας Δημήτρης Β3

Τα συνεργαζόμενα σχολεία της UNESCO

Η UNESCO είναι η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τη μόρφωση. Σκοπός της είναι η συμβολή στη διατήρηση και παγίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στον κόσμο, με τη στενότερη συνεργασία των λαών μέσα από την εκπαίδευση, την επιστήμη και τη μόρφωση, καθώς και η εξασφάλιση του παγκόσμιου σεβασμού προς τη δικαιοσύνη, το νόμο, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου που είναι κοινά για όλους τους λαούς, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας.

Η ίδρυση της UNESCO έγινε στις 16-11-1945 στο Λονδίνο. Ανάμεσα στις χώρες που υπέγραψαν την ιδρυτική πράξη ήταν και η Ελλάδα. Έδρα της ορίστηκε το Παρίσι.

Η λειτουργία της UNESCO γίνεται με τρία κυρίως όργανά της: τη Γενική Συνέλευση, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και τη Γραμματεία με το γενικό διευθυντή της. Σε κάθε χώρα συγκροτείται μια Εθνική Επιτροπή για την UNESCO. Η Ελληνική Εθνική επιτροπή συστάθηκε το 1946 από το Υπουργείο Παιδείας , σήμερα όμως λειτουργεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. 

Επειδή ο κύριος σκοπός του οργανισμού είναι η διεθνής συνεργασία και ειρήνη μέσω της σχολικής εκπαίδευσης, το 1953 ξεκίνησε το πρόγραμμα των συνεργαζόμενων σχολείων με 33 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 15 κράτη – μέλη. Σήμερα πάνω από 2000 σχολεία συμμετέχουν σ’ αυτό το πρόγραμμα στην Αμερική, στην Ασία, στις Αραβικές χώρες, στην Ευρώπη. Στη χώρα μας συμμετέχουν 23 σχολεία, μεταξύ αυτών και το δικό μας.

Τα συνεργαζόμενα σχολεία είναι ένα διεθνές δίκτυο σχολείων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, που προσπαθούν να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν καινούργια ενδιαφέροντα και γνώσεις μέσα από πρωτότυπες εργασίες, καινούργιες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές, επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, συνεντεύξεις, έρευνες, συναντήσεις με φορείς κ.λ.π.

Επίσης το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα σχολεία του δικτύου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.


Από τη συμμετοχή του σχολείου μας στο περιφερειακό συνέδριο της ΟΥΝΕΣΚΟ το 1995

Θέματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι:

  • Τα παγκόσμια προβλήματα και ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών στην εξερεύνηση λύσεων.

  • Τα ανθρώπινα δικαιώματα.

  • Γνωριμία με άλλους λαούς και πολιτισμούς.

  • Ο άνθρωπος και το περιβάλλον του.

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς κάθε σχολείο, που συμμετέχει, πρέπει να υποβάλλει αναλυτική έκθεση του προγράμματος στην UNESCO, η οποία ύστερα από αξιολόγηση είναι πιθανό να τη δημοσιεύσει στο εξαμηνιαίο δελτίο της με τίτλο «Η διεθνής κατανόηση στο σχολείο».

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site