Πεδίο του Άρεως, Πανελλήνιος (φάκελος 7)

για φάκελο 1 πιέστε εδώ  για φάκελο 2     για φάκελο 3  για φάκελο 4 για φάκελο 5 για φάκελο 6

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Πανελλήνιος-Πεδίον Άρεως (2005) Η νομοθεσία για το Πεδίον Του Άρεως

Επιστροφή στην αρχική σελίδα 

 Πλατεία Πρωτομαγιάς

Κυψέλη,

Λόφος Ελικώνος ή "Αλεπότρυπα",

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΓ και μέλη του Σωματείου για την φροντίδα του Πεδίου του Αρεως με Διακριτικό τίτλο η   ΑΘΗΝΑ. Ν.25-Ν.20.

Μέλη της Επιτροπής για Αναβάθμιση του Ελληνικού Συντάγματος – τομέας περιβάλλοντος.

Ν. 1337/83 ΑΡΘΡΟ 30

ΦΟΡΕΙΣ  ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 1 ΤΗΣ ΕΣΔΑ

 

ΜΑΡΚΑΡΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ   ΑΡΧ. ΜΗΧ. Παν. ΡΩΜΗΣ.ΤΕΕ 46487/ ΔΙΠΛ.Παν. ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ΕΜΠ:ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ, ΝΟΜ.

 

 

ΘΕΜΑ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ       ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ                                          ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ και Παρεμπόδιση Χρήσης απο τους Νομίμους Χρήστες.

ΠΡΟΣ

  Γενικό  Επιθεωρητή  Δημόσιας Διοίκησης   Πρώην Αεροπαγίτη   κ.Λέανδρο Ρακιντζη

 εγγρ.11006/29-05-2013           Υποψ.κ.Μπούρτζινο

  Λ. Κηφισίας 1-3 & Λ. Αλεξάνδρας   Τ.Κ. 11523, στο 2ο όροφο   ΑΘΗΝΑ

 

Θέμα:   Αμεσος διορισμός Επιθεωρητών Δημοσίων Εργων, προς διενέργεια ελέγχου και που αφορά το Δημόσιο Εργοληπτικό Εργο της Αναπλάσεως του  Πεδίου του Αρεως των Αθηνών,   ουδέποτε περαιωθέν.

 

Ανατρέχοντας σε διαδικτυακούς τόπους μας προκάλεσε την προσοχή και το ενδιαφέρον η υπόθεση της αντικαταστάσεως του  υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στόν πρώην Δήμο Ερυθρών ( Καλλικράτειος Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας ) απο την ανάδοχο εργολήπτρια εταιρεία ΔΙΕΤΕΡ, υπόθεση η οποία παραλληλιζομένη με την υπόθεση του Πεδίου του Αρεως των Αθηνών, τυγχάνει αντίστοιχη. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X2R2iNWjmbcJ:udemand.wordpress.com/2013/01/03/%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%C%BC%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%86%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83/+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr

Σύμφωνα και με τα παραδοθέντα απο το παρελθόν εις εσάς σχετικά έγγραφα και διενεργηθείσες αυτοψίες, που αφορούσαν την μή ολοκληρωθείσα ανάπλαση του Πεδίου του Αρεως των Αθηνών, διαπιστώνουμε δίδυμα χαρακτηριστικά:

1.      Αρκετά χρήματα διετέθησαν και για τα δύο αντιπαραβαλλόμενα έργα. 

2.      Και στις δύο υποθέσεις ελάβατε Γνώση, εσείς ο ίδιος προσωπικά,  ως Γενικός Επιθεωρητής Δημοσίας Διοικήσεως.  

3.      Και στις δύο υποθέσεις τα έργα και οι προς βελτίωση και αποκαταστάση  εργασίες ουδέποτε ολοκληρώθησαν. 

4.      Και εις τις δύο περιπτώσεις δέν εμφαίνεται πουθενά ουδεμία οριστική παραλαβή – περαίωση των εργασιών. 

5.      Και εις τις δύο περιπτώσεις οι εκτελούντες τα έργα Εργολήπτες εξοστρακίστηκαν απο τα έργα με τις μεθόδους κήρυξης της εργολήπτριας εταιρείας ως Εκπτωτης και ως Πτωχής....μολονότι εν ετει 2013 - Ανοιξη και αποκλειστικά  αναφερόμενοι στο Πεδίον του Αρεως και στο νεοανεγερθέν παράνομο περίπτερο,  εκτελούνται αποσπασματικές εργασίες απο τον έκπτωτο εργολάβο σε σημείο μάλλον............................ εμπαιγμού της νοημοσύνης μας. http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fstatic.diavgeia.gov.gr%2Fdoc%2F%25CE%2592%25CE%2595%25CE%25A447%25CE%259B7-%25CE%2599%25CE%25916&ei=bZtvUc8E6a3gBIWtgfgJ&usg=AFQjCNHBoPxsDr7DdAmP8X8a-vLQY_y8Wg&sig2=CLw3wHfR1VzfsE0mxb_Egw

6.      http://www.teicrete.gr/users/kutrulis/Nomoi_DE/Nomothiki/Nde_142.htm

7.      Και εις τις δύο περιπτώσεις η Διευθύνουσα Υπηρεσία αντί να τροποποιήσει και να προσαρμόσει ¨επι τω βέλτιστον¨ την μελέτη, υπολογίζοντας εκ νέου το κόστος και την  αντιστοίχηση  χρηματοδότησης  του έργου, προτίμησε να κρατήσει σε πέπλο μυστηρίου, αποδεδειγμένα μέσω επισήμων εγγράφων, τις σχετικές δαπάνες, τα διατεθέντα αναλυτικά κονδύλια, τα οποία εις ουδένα Ελληνα φορολογούμενο πολίτη έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιηθεί, αλλά και εις ουδεμίαν Ελληνική ή Ευρωπαική η’ Διεθνή Αρχή.  

8.      Και εις τις δύο περιπτώσεις εμπλέκονται οι δύο Αρχές της Νομαρχιακής – Υπερνομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως καθώς και η Περιφέρεια της Αττικής.                

9.      Και στα δύο δίδυμα έργα έγιναν διαμάχες μεταξύ των εμπλεκομένων,  ειδικά δε για το  Θέμα του  Π.Αρεως υπεβλήθησαν μηνύσεις απο το Δασαρχείο κατά της εργολήπτριας  με άγνωστη όμως έκβαση.

10.  Και στα δύο δίδυμα έργα προέκυψαν ερειπωμένα κτίσματα-ερειπωμένες κατασκευές, ευρισκόμενα όλα τούτα εις το έλεος των καιρικών συνθηκών, ιδιαίτερα δε για την περίπτωση του Π.Α εις το έλεος του κάθε εποχούμενου λαθρομετανάστη, ζημιώνοντας την οικολογικότητα του πάρκου αλλά και εν γένει το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Ειδικά για το Πεδίον του Αρεως,  εμφαίνεται μία αδράνεια του Περιφερειάρχη Αττικής,  ο οποίος κατά την άποψη μας όφειλε απο το διάστημα ανάληψης της ευθύνης του για το Πεδίον του Αρεως να είχε αποφύγει την  ανοικοδόμηση Νέων κτιρίων εντός της νησίδας του Διοικητηρίου του πάρκου {αυθαίρετων κατά την άποψη μας }  να είχε μεριμνήσει για την δενδροφύτευση, η οποία ειναι εκ του Νόμου Δωρεάν, καθώς επίσης και να είχε μεριμνήσει για την φύλαξη – συντήρηση του πάρκου, το οποίο σήμερα παραμένει αφύλακτο, με όλες τις δυσάρεστες και επικίνδυνες συνέπειες για τους Κατοίκους.  

Και ενω αυτά τα δαπανηρά εξαγγελθέντα  έργα , παραμένουν ανολοκλήρωτα σαφέστατα εκτός χρονοδιαγράμματος και  ουδέποτε περαιωθέντα  η Περιφέρεια Αττικής έσπευσε να ανακοινώσει τη Νέα Δημοπράτηση κατασκευής έργων  που αφορά την περίφραξη του, δαπάνης................... 1.000.000 $ ευρώ .!!!!

Την 17/3/2013 πιστοποιήσαμε εμείς οι υπογράφοντες,  ο είς ως Διπλωματούχος Αρχ. Μηχανικός,  δυνάμενος να συντάξει Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη αποδεκτή εις τα κρατικά οργανα και Αρχές,  και ο έτερος ως Δικαστικός Επιμελητής δυνάμενος να συντάξει Διαπιστωτική Πράξη,  υποχρεωτικά αποδεκτή απο Εισαγγελείς – Δικαστήρια – Αρχές κ.λ.π. προσβαλλόμενη μόνο για πλαστότητα, ότι ο περιβάλλον προαύλιος χώρος του Γκριν Παρκ 21/2 στρεμμάτων, απεκόπη με ενισχυμένη μεγάλου ύψους καγκελαρία, απαγορεύοντας παράνομα την διέλευση και την χρήση της εκτάσεως του πάρκου στους Νόμιμους χρήστες του,  ήτοι όλους του Ευρωπαίους πολίτες πάντα σύμφωνα με την Χάρτα ΕΣΔΑ Αρθρο 8.παρ.1.

Πιστοποιούμε επιπλέον την πρωτοφανή αλλοίωση – μείωση του ισοζυγίου  της κοινοχρησίας του Πεδίου του Αρεως, μείωση αποβαίνουσα πάντα εις βάρος του κοινόχρηστου δασικού χώρου του, κατά παρέκκλιση του σκεπτικού των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας:   ΣτΕ 866/2001 – ΣτΕ 2242/1994 – ΣτΕ 1976/1991 – ΣτΕ 10/1998 Ολομελείας – ΣτΕ 1159/1988 και ΣτΕ 2587/1992.     Στην δε απόφαση  του ΣτΕ 677/2010 το Δικαστήριο θεωρεί ότι προκύπτει ως καταδικαστέα η παράλειψη επανόρθωσης τυχόν βλαβών και ελλείψεων της δασικής υφής του πάρκου. 

Η υπ’ αριθμόν παρ.7 προς Περιφέρεια Αττικής ΓΕΕΔ Φ.553/09/7552 της 15-6-2009               έγγραφη Διαταγή σας,  σχετικά με τα τεκταινόμενα του Πεδίου του Αρεως των Αθηνών: { οτι η μόνη οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί για τον χώρο του άλσους ειναι μόνο η 183/09 και αφορά επισκευή και εσωτερικές αναδιαρυθμίσεις του υπάρχοντος κτιρίου του Αλσους,  περιγεγραμμένου με κόκκινη γραμμή και χωρίς στο Πεδίον του Αρεως  - και επομένως κάθε άλλη εργασία που εκτελείται – πραγματοποιείται.....και απαιτεί Οικοδομική

άδεια ειναι παράνομη }..............ουδόλως τηρείται.                                                                                                                                     Τα  σχετικά  κατασκευαστικά  έργα  που περιλαμβάνει η Διαταγή σας  παρέμειναν για πολλά έτη στάσιμα, μή ολοκληρωθέντα, τραυματίζοντας έτσι όχι μόνο την αισθητική του πάρκου, αλλά και την Οικολογική ποιότητα – Δασικότητα,  καθόσον στη θέση των δομικών κατασκευαστικών υλικών θα μπορούσαν να βρίσκονται δένδρα – βλάστηση,  αφού άλλωστε τούτος είναι και ο πάγιος προορισμός ενός χαρακτηρισμένου δασικού πάρκου.

Δηλαδή παρατηρείται απο τη μία πλευρά  μία συνεχής ροή κονδυλίων σχετικά με την  οποία μας δηλώνουν οτι απορροφώνται,   αλλά το Εργον εξακολουθεί να παραμένει   ουδέποτε πιστοποιηθέν   ουδέποτε περαιωθέν  και ουδέποτε παραδοθέν,   και απο την άλλη πλευρά δρομολογούνται νέες εκροές κονδυλίων 

{ και η τελευταία του 1.000.000 $ευρώ περίπου για καγκελαρία,  η οποία εν τέλει καταστρατηγεί παράνομα την Κοινοχρησία του πάρκου } χωρίς να αιτιολογούνται άλλωστε και οι προγενέστερες.                                                                                          Πάντα ταύτα συμβαίνουν με τον διαχρονικό και συνεχή τραυματισμό και του Πάρκου αλλά και των χρημάτων της Πολιτείας.

Δηλαδή ειναι ηλίου φαεινότερον οτι εχει εν τοις πράγμασι επέλθει ενα παράξενο καθεστώς,  να απορροφώνται με αδιαφανείς διαδικασίες κονδύλια, το Δημόσιο να επιβαρύνεται και ................το έργον να μήν βαίνει πρός ολοκλήρωση.     

Και ενω όλα αυτά συμβαίνουν στο Πεδίον το Αρεως,  πολύ φοβούμεθα οτι θα συμβούν και εις την αντίστοιχη – δίδυμη περίπτωση των εργων της Υδρεύσεως στην περιοχή  Μάνδρας – Ασπροπύργου Ατττικής. 

Εν κατακλείδι....

Αναφερόμενοι εις το Πεδίον του Αρεως, απεδείχθη και είναι  ηλίου φαεινότερον ότι ο Νόμιμος χρήστης του πάρκου του Πεδίου του Αρεως, δηλ. ο Ελλην-Ευρωπαίος πολίτης έχων έννομον συμφέρον για απόλαυση πρασίνου – περιπάτου κ.λ.π....εστερήθη {ακόμα και με την δικαιολογία της δήθεν αναπλάσεως}  την κοινοχρησία, τις απολαβές του πνεύμονα πρασίνου, την ηρεμία και την αυτοσυγκέντρωση που απαιτείται για τα υπάρχοντα Νεώτερα Μνημεία,  συνεπώς υπέστη πρωτοφανή πιστοποιημένη μείωση της αξίας των γειτονικών ακινήτων του  και πάντα ταύτα  με κονδύλια προοριζόμενα για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. 

Μετα εκτιμήσεως και σεβασμού

Ευελπιστούμε τα δίκαια και νόμιμα,  και τελούμε σε αναμονή των Πράξεων σας.

Με εξαιρετική τιμή

Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ.Μηχ.Παν.Ρώμης.ΤΕΕ 46487  M.sc. Ενέργεια Περιβάλλον.Παν.Πειραιώς-ΕΜΠ

Παρασχάκης Γεώργιος Δικαστικός Επιμελητής Νομ.

Σχετ.

http://kyameftopedioareos.blogspot.com

http://polmarkarch.wordpress.com

http://www.asda.gr/elxoroi

 

(Μάιος 2013)

Ακολουθεί περιγραφή της κατάστασης

 

επιστροφή

 

Το Πεδίον του Αρεως διαμέσου των αιώνων

 

Είναι Δασική έκταση όπως όλα τα πάρκα της Επικράτειας με αρμόδιο όργανο εποπτείας τόν Δασάρχη.

Διέπεται απο όλους τους Νόμους που συναποτελούν το «Δίκαιο του Περιβάλλοντος» με επιστέγασμα στην κορυφή της πυραμίδος τα άρθρα 24  - 25 του Συντάγματος και 117 περι αναδασώσεων ,  και τον  επι τα οικολογικά ασχολούμενο  ν.998 ΦΕΚ 79.

Μολονότι σε δασικές εκτάσεις απαγορεύονται οι οικοδομικές κατασκευές – κτίσματα,  εν τούτοις διαχρονικά με Π.Δ προεδρικά διατάγματα ή χωρίς,  υλοποιήθηκαν παρεκκλίσεις απο τους άνω Νόμους καθώς και απο άλλους σχετικούς.

Αναλύουμε  μερικούς ....ΦΕΚ 201/27-7-1887  δηλαδή αμέσως μετά την ένοπλη απελευθέρωση της Ελλάδος απο τον  Κολοκοτρώνη   και απο την εποχή κιόλας του Βασιλέως Γεωργίου Α’ ,  διατάσσεται  η διαμόρφωση του Πεδίου του Αρεως ως τόπου αναψυχής – πρασίνου και χαράσσονται τα σχέδια του εν σχέσει με τον περίγυρο, δηλ. αποτυπώνεται επι χάρτου και διαμορφώνεται επίσης απαράβατο καθεστώς ισχύουσας Χρήσης Γής,   ούτως ώστε να παραμείνει για πάντα Πάρκο σε αρμονία με το Σύνολο.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 133/16-10-1934 εξελίσσεται σε πιο μοντέρνο πάρκο δηλ. απο μία κηπώδη έκταση  και με  αυτοφυή δένδρα αποτελούμενη, σε μία   Δασική Εκταση  δηλ. Αλσος – Πάρκο,  Διατηρώντας   ΟΜΩΣ  πάντα τον Δασικό του χαρακτήρα και απο Νομικής και Πραγματικής πλευράς.

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του ΦΕΚ 289 νόμου 998/79 αναφέρεται ότι η μέριμνα – βελτίωση – αναδάσωση – προστασία  ανήκει στους ΟΤΑ,  ή στον εκάστοτε νομίμως τοποθετηθέντα Διαχειριστή.

Σύμφωνα λοιπόν με τα άνω άρθρα του Συντάγματος  και τους ανω Νόμους αλλά και με την ΠΡΑΚΤΙΚΗ υπο την Νομική Εννοια,   λόγω της μεγάλης προσέλευσης κοινού για αναψυχή,  οι επισκέπτες – θαμώνες κατέστησαν το πάρκο ως ενα κοινόχρηστο δημόσιο πνεύμονα πρασίνου αλλά και μνημειακό τόπο,  λόγω της ύπαρξης Ιστορικών μνημείων  όπως τον Τάφο του Υψηλάντη με το σχετικό άγαλμα του.

Δυστυχώς,  διαχρονικά οι εκάστοτε κυβερνήσεις,   υπο το πρόσχημα αναπλάσεων -  εξωραισμών – εκδηλώσεων   παραβίαζαν με τους Νόμους τους, τούς ήδη υγιείς υπάρχοντες και το Σύνταγμα.

Λόγω της ύπαρξης λοιπόν του ΔΕΛΕΑΡ των ανεξέλεγκτων κοινοτικών κονδυλίων,  ενεργοποιήθηκαν διάφορες  δήθεν αναπλάσεις.  

Στήν υπάρχουσα διαχρονική αλληλογραφία μεταξύ κατοίκων και αρμοδίων ανεξάρτητων αρχών – φορέων του δημοσίου και ΟΤΑ  απο έτη 2007-2013,  στα σκεπτικά των εγγράφων των εκπροσώπων της Πολιτείας,   εντοπίστηκαν σοβαρές αναλήθειες -  ασύστολοι ισχυρισμοί  – ανυπόστατες αιτιολογήσεις - ασάφειες -  αοριστίες,   με ηλίου φαεινώτερο συμπέρασμα,  ότι: Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

{ ιδέ αρχείο Blog  http://kyameftopedioareos.blogspot.com }  ως Δασικής Κηπώδους Κοινόχρηστης περιοχής,   αλλά επιθυμεί την δημιουργία μιας αλάνας για την εκτόνωση των υπεράριθμων λαθρομεταναστών και για οργάνωση εκδηλώσεων – φιεστών  - εκθέσεων, Οχι για το καλό του κοινωνικού συνόλου αλλά για απορρόφηση κοινοτικών – κρατικών κονδυλίων.

Σαφέστατα η φυσιογνωμία του πάρκου αυτά τα χρόνια αλλοιώθηκε αφού κατά την διάρκεια των οικοδομικών αναπλάσεων και κατά παρέκκλιση των δηλώσεων και ισχυριγμών των αρμοδίων,  και δένδρα κόπηκαν και δομικά υλικά  - τσιμέντα σημαντικού όγκου προστέθηκαν,  και χρήματα ΕΣΠΑ εξαερώθηκαν.!!!

Μία συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων και θαμώνων, επιφανείς καθηγητές Πανεπιστημίων  - πρώην Υπουργός– νομικοί – επαγγελματίες – στρατιωτικοί,  οι  οποίοι  εστερήθησαν  όλα αυτά τα έτη την πρόσβαση,   ενυπογράφως και με δημοσιεύσεις αντέδρασαν στα σχέδια των αναπλάσεων. ( Συλλογή υπογραφών – Δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ).

Από οικολογικής απόψεως ουδεμία ασφάλεια και αποτελεσματικότητα επετεύχθη, αφού σαφέστατα  η  ποιότητα του παρεχόμενου οξυγόνου στον αέρα απομειώθηκε λόγω της σταδιακής εξαφάνισης της δασοκαλύψεως.   { Γνωμοδότηση Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών }. 

Και αφου η Δασοκάλυψη ειναι το ζητούμενο,  με την διάστρωση δομικών υλικών,  επήλθε εκτεταμένη  σφράγιση γής. Μή χρήσιμα έργα  εκτελέστηκαν  ( μάρμαρα -  οικοδομικά έργα  από Μπετόν Αρμέ ) εναποτέθησαν πάνω στη Δασική περιοχή,   με αποτέλεσμα τόν περιορισμό  της  σκίασης,   λόγω αύξησης της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας  και μετατροπή  του πάρκου........... σε ........ θερμοφόρα.             

Ορατός επίσης ο κίνδυνος για την ασφάλεια – δημόσια υγεία των πολιτών – χρηστών του πάρκου απο την ολισθηρότητα των τεράστιων συμπαγών μαρμάρινων επιφανειών που τοποθετήθηκαν απ' άκρου εις άκρον και την τοποθέτηση επίσης μαρμάρινων κλιμάκων κατά παράβαση των Νόμων περι μέριμνας ΑΜΕΑ. Νόμος.ΦΕΚ 2621/31/12/09 άρθρο 1 «Προσβασιμότητα Κοινοχρήστων Χώρων Αλσων-Παρκών» απο τα ¨ΑΜΕΑ.¨

Αναμφίβολα τοποθετήθηκε στο Πάρκο όγκος φαραωνικών οικοδομικών κατασκευών πλέον των 6.000 κυβ.μ μπετόν αρμέ ( τουτέστιν η ισοσύναμη ποσότητα ¨6¨ σε αριθμό  -  6όροφων πολυκατοικιών) ....μελέτη - σχεδιασμός – υλοποίηση εξ’αρχής προαποφασισμένα  και αποτυπωμένα  στα αρχικά Αρχιτεκτονικά Σχέδια της Μελέτης του 2007,  οπως επίσης και στο αντίστοιχο Φυτοτεχνικό σχέδιο.

Σύμφωνα με το υπ.αριθμ.1595/4/7/08 έγγραφο του κ.Δασάρχη,  απο συστάσεως του Πεδίου του Αρεως, {19ο αιώνα } κατασκευάστηκαν άνευ αδείας και εις βάρος της δασικότητας  και διευρύνθηκαν δρόμοι – δρομίσκοι – μονοπάτια,  τα οποία διαστρώθηκαν με συμπαγή δομικά υλικά,   όπως επίσης και εγκαταστάθηκαν πολλές αυθαίρετες κατασκευές - κτίσματα. { ιδέ υπαίθριο ελλειπτικό,  σατανιστικού τύπου τέμενος, του 1997 }.

Συνεπώς:  πιστοποιήθηκε η πρωτοφανής αλλοίωση – απομείωση του κοινόχρηστου ισοζυγίου του συγκεκριμένου ελεύθερου δημόσιου χώρου,  ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ πάντα του κοινόχρηστου Δασικού.

Δέν επετεύχθη ουδεμία περιβαλλοντική ευαισθησία,  αφου το ¼.των 235.στρεμμ. { 60 και πλέον  στρεμμ.} ποσοστό της επιφανείας της συνολικής εκτάσεως του Πεδίου  του Αρεως διαστρώθηκε με δομικές κατασκευές.

Αποτέλεσμα:

1)      Οτι σκόπιμα πιά παρελήφθη ο ευκόλος εννοούμενος, πλήν όμως πάντα εννοούμενος, μη ευνοούμενος όρος :    Αναδάσωση – Αναδασωτέο....και 

2 )  Περιορίστηκε  η χρηστικότητα  απο τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη,  σύμφωνα και με το άρθρο 8 παρ.1 της ΕΣΔΑ. της ¨Ευρωπαικής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου¨, αφου ¨παραλείφθηκε η επανόρθωση τυχόν βλαβών και ελλείψεων της δασικής υφής του πάρκου¨ { σκεπτικό αποφάσεως ΣτΕ 677/2010}.

Και ενω ειναι γνωστό ότι μιά χαρακτηρισμένη Δασική περιοχή αποστραγγίζει απο μόνη της τα βρόχινα   ύδατα,  αυτοποτιζόμενη παράλληλα,  εδώ στο Πεδίο του Αρεως,  στο αποκορύφωμα της κακοτεχνίας,  λόγω ανύπαρκτων επιβλέψεων,  επιβεβαιώνονται δύο τινά:

Ελέγχοντας τους  εσωτερικούς και περιφερειακούς δρόμους  του πάρκου, διαπιστώνουμε ανύπαρκτο εντοπισμό φιλικών υλικών προς το περιβάλλον, αφού με την αντικατάσταση των ασφαλτοταπήτων των δρόμων  από συμπαγείς επιφάνειες μαρμάρων και με πλάκες απο μπετόν αρμέ,  χωρίς όμως αρμούς, επήλθε Σφράγιση γης, ήτοι  το υπέδαφος -  κάτω απο τους δρόμους  - στερήθηκε την  αναπνοή του,    καθώς και την ύγρανση του.

Εύλογο και κατανοητό είναι ότι:   τα χρήματα του ¨φορολογούμενου χρήστη¨δέν αξιοποιήθηκαν με οικολογικό τρόπο,  αλλά με Μπετόν Αρμέ τρόπο,  και εις βάρος επιφανειών που ήσαν ακόμη δασικές και φυτευμένες.

Περί του Παρανόμου όλων των κατασκευασθέντων έργων απεφάνθη ο κος Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοικήσεως Αεροπαγίτης Λέανδρος Ρακιντζής, { ΓΕΕΔ Φ.553/09/7552 της 15-6-2009 }  ο οποίος θεωρεί ως μόνη Νόμιμη Οικοδομική κατασκευή την ανακατασκευή του κελύφους του  κτιρίου του πρώην Αλσους – Οικονομίδη, καθώς και των εσωτερικών χώρων του.   Κάθε δε άλλη εργασία ή έργο, άνευ αδείας,  στην  υπόλοιπη έκταση  του Πεδίου του Αρεως, ....................ως ....        ΠΑΡΑΝΟΜΗ – ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ.       

Με την διακήρυξη του Σεπτ.2005 της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Αθηνών – Πειραιώς, πρώην Υπερνομαρχίας, εγκρίθηκε – προκηρύχθηκε  ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανάπλαση του Πεδίου του Αρεως» προυπολ. 9.150.000 ευρώ$$, συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και ΦΠΑ.

Το 2007 κατακυρώθηκε η Δημοπρασία «Μελέτης – Κατασκευής» στήν εταιρεία Α.Καπετανίδης ΑΤΕΕ.

Σήμερα, εν ετει 2013, μετά απο αρκετά χρόνια, όπως βλέπετε, αυτά τα δαπανηρά εξαγγελθέντα έργα παραμένουν ανολοκλήρωτα – σαφέστατα εκτός επίσημου Χρονοδιαγράμματος και ουδέποτε περαιωθέντα – ουδέποτε παραδοθέντα.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, αντί να τροποποιήσει και να προσαρμόσει επι το βέλτιστον την Μελέτη, υπολογίζοντας ένα νέο   ¨οικολογικότερο – λιγότερο δαπανηρό¨ σχεδιασμό – κόστος και αντιστοίχιση χρηματοδότησης του έργου, προτίμησε να κρατήσει σε πέπλο μυστηρίου  τις σχετικές δαπάνες και τα διατεθέντα κονδύλια  τα οποία εις ουδένα Ελληνα φορολογούμενο πολίτη έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιηθεί.                                                                                

Εμφαίνεται σήμερα   λοιπόν μία αδράνεια της Περιφέρειας Αττικής,  η οποία κατά την άποψη μας, απο το διάστημα αναλήψεως της ευθύνης της, 2010 – 2013, όφειλε να είχε αποφύγει την ανοικοδόμηση νέων κτιρίων, να είχε μεριμνήσει για την δενδροφύτευση, για την μεταφορά νέων ποσοτήτων υγειούς κηποχώματος,  καθώς και γιά άρδευση  προς αναζοωγόνηση της βλαστήσεως.

Ενέργειες που όφειλε να πράξει αφού εκ του Νόμου η αγορά δενδρυλλίων και κηποχώματος τυγχάνει για τους ΟΤΑ δωρεάν η’ έστω σχεδόν δωρεάν.

Οσο δε για το απαιτούμενο για τις συγκεκριμένες εργασίες προσωπικό, ειναι ήδη γνωστό ότι είχε εγκριθεί η πρόσληψη 35 ατόμων των σχετικών ειδικότήτων.    

Σήμερα εν έτει 2013, η εργολήπτρια ανάδοχος επιχείρηση εξοστρακίστηκε απο τα έργα  μέσω των  μεθόδων  κήρυξης της ως  Εκπτωτης και ως πτωχής.

Εμείς όμως  παραμένουμε έκπληκτοι απο τα εξής: 

Η Περιφέρεια Αττικής, όλως προσφάτως  ανήρτησε στο διαΔίκτυο   «Διαφάνεια – Διαύγεια» το έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής της, {απόφαση υπ.αρ.155/2013} εις το οποίο αποτυπώνεται στην 4η Συνεδρίαση το ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΑΝΑΒΟΛΩΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ  & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ του Αναδόχου για τα Οικοδομικά έργα του Πεδίου του Αρεως, καθώς και την   ¨Εξέταση έγκρισης χορήγησης οριακής προθεσμίας περαίωσης χωρίς αναθεώρηση¨.

Σύμφωνα λοιπόν με την παρ.6 του Ιστορικού του άνω εγγράφου, όλο το συνολικό ποσό είχε απορροφηθεί – ( πιθανότατα ) πληρωθεί,  ενω τα έργα ακόμη εν ετει 2010 δέν είχαν  ολοκληρωθεί και δέν ακολουθούσαν λογικά άλλες εγκρίσεις πληρωμών π.χ....2Ο ΑΠΕ – 3οΑΠΕ – 4ΟΑΠΕ......κ.λ.π.

Συνεπώς:  λεφτά υπάρχουν.....και τύποις απορροφώνται............ αλλά............χρήσιμα έργα δέν πραγματοποιούνται για το Πάρκο, δίδονται δε αφειδώς παρατάσεις επι παρατάσεων και πάντα ταύτα με τη ροή του Χρόνου εις βάρος του Πάρκου.

Με εξαιρετική τιμή

Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ.Μηχ.Παν.Ρώμης. ΤΕΕ 46487  M.sc. Ενέργεια  - Περιβάλλον. Παν.Πειραιώς-ΕΜΠ.  ¨Δίκαιο Περιβάλλοντος¨.

Παρασχάκης Γεώργιος Δικαστικός Επιμελητής Νομ.  ¨Δίκαιο Περιβάλλοντος¨

Σχετ.

http://kyameftopedioareos.blogspot.com

http://polmarkarch.wordpress.com

 

επιστροφή

 

To Σαββατοκύριακο 18 ,19 Οκτωβρίου 2014 συναντιόμαστε και  δίνουμε ζωή στο Πεδίο του Άρεως.

 Η κρίση που πλήττει βάναυσα την πόλη, αναδεικνύει εντονότερα το χρόνιο πρόβλημα της ασφυξίας από μεγάλη έλλειψη ελεύθερων χώρων και πράσινου. Και κάνει ακόμα επιτακτικότερη την ανάγκη ένας πνεύμονα ζωής στο κέντρο της Αθήνας, όπως είναι το Πεδίο του Άρεως, να γίνει ξανά ελεύθερος λειτουργικός  χώρος πράσινου,  χαράς, ηρεμίας και αναψυχής.

                                            

Με το σύνθημα «Να δώσουμε ζωή στο Πεδίο του Άρεως» ξεκινάμε, συλλογικότητες και άτομα, την κοινή προσπάθεια να  προβάλλουμε τα σημερινά προβλήματά του, να διεκδικήσουμε  τη λύση τους, να διαμορφώσουμε όλοι μαζί και να προτείνουμε, ένα νέο παράδειγμα λειτουργίας του δημόσιου χώρου. Το Πεδίο του Άρεως θα είναι η αρχή.

     Το πρόγραμμά μας :

Ø  Σάββατο :

*      ΛαΪκή Συνέλευση στις 6μμ με θέμα «Ελεύθεροι χώροι -  η περίπτωση του Πεδίου του Άρεως» τοποθετήσεις  συλλογικοτήτων και ατόμων και απαντήσεις από την νέα περιφερειακή αυτοδιοίκηση. (συντονίζει ο  δημοσιογράφος Κώστας Αρβανίτης)

              Η Συνέλευση θα εγκρίνει και  ψήφισμα σχετικό με τα αιτήματα.

*      Μελωδικό Ροκ στις 9μμ από το καταξιωμένο συγκρότημα ‘EMPTY  FRAME’΄

 

Ø  Kυριακή:

*      11πμ ,Ξενάγηση στο Χώρο και στο Χρόνο, με τον Κώστα Τσαλαπάτη, την ιστορικό Τασούλα Βερβενιώτη και τον ακτιβιστή για την προστασία του Πεδίου του Άρεως Θοδωρή Κοκκινάκη.

*      ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ   ΘΕΜΑΤΑ:

      -4μμ, Ρατσισμός και ελεύθεροι χώροι

   (εισηγούνται Ελένη Πορτάλιου, Loreta Maculey, συντονίζει Έφη Γαρίδη)                                                                                          

            -5.30 Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί(μεταλλαγμένα)

         (Θοδωρής Αρβανίτης,Κώστας Διάκος,Βάσω Κανελλοπούλου, Μ. Κουλουρούδης)

*      ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ:

       -η υπέροχη  μπάντα του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ κι ο Στάθης Δρογώσης , ώρα 1μμ

      -το Συγκρότημα Κρουστών από το πολιτιστικό κέντρο Αφρικάνικης

       Τέχνης κα  Πολιτισμού ANASA , ώρα   2.30μμ

       - Μπλουζ  από το εξαιρετικό Συγκρότημα  « deep in love sessions» ώρα7.3oμμ

*      <<Παραμύθια της κρίσης>> για ενήλικες με την Μαρουλίνα ταξιδεύτρια και παραμυθού,  ώρα 6.30μμ

*      Μαθήματα  tai chi με δάσκαλο τον Μedo Attalla εθελοντή ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC

12 το μεσημέρι

*      ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

 -πολιτικής γελοιογραφίας από τον Γιάννη Αντωνόπουλο

-φωτογραφιας  ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC                                                                            ζωγραφικής  με το τίτλο «Help me» από την παρέμβαση του ΚΕΘΕΑ     ΜΟSAIC στο Κέντρο Κράτησης Ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα.

               –κινητή μονάδα ενημέρωσης  ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ   

*      Βιωματικό παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους  , Παιδικά χωριά sos Ελλάδας σε συνεργασία με την ομάδα << Εκδρομή της Αγάπης>>

*      Ζωγραφική για παιδιά Πολιτιστικός Σύλλογος « Ιλισσός»

*      Ανταλλαγή και χάρισμα βιβλίων.

*      Συλλογική κουζίνα από  την   συνεταιριστική κοινωνική επιχείρηση

‘’Red Kitchen’’ και την δομή Αλληλεγγύης΄΄ το Μυρμήγκι’’                            

*      Λαϊκή Αγορά βιολογικών προιόντων  

 Συνδιοργανώνουν:

  • Πολιτιστικός Σύλλογος ‘’Ιλισσός’’
  • Ένωση Καταναλλωτών Βιολογικών προιόντων ΒΙΟΖΩ
  • Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής

 

Συμμετέχουν

  • ‘’Η Κυψέλη μας’’
  • Κίνηση Δημοτών Κυψέλης
  • Παιδικά Χωριά SOS Eλλάδας

 με την Ομάδα  Συνεργασίας «Εκδρομή της Αγάπης»

  • Αττική Οικολογική Απάντηση.
  • Ένωση Αφρικανών Γυναικών
  • Μαροκινή Κοινότητα

       

     XOΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ 105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

      

επιστροφή

επιστροφή