Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Ελευσίνα-Θριάσιο 2     (Προηγούμενα)

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η ποιότητα ζωής σε έξι δήμους

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

Πρώτη με διαφορά και «πράσινη» η Φυλή, «συνεπής» στα πανεπιστημιακά της καθήκοντα η Ελευσίνα, «υποβαθμισμένα» σε σχέση με άλλα χρόνια τα Ανω Λιόσια, «βιομηχανικός» αλλά χωρίς «κεντρική θέρμανση» ο Ασπρόπυργος, «κάτω από τη βάση» το Ζεφύρι, ενώ η κοινότητα Μαγούλας «κερδίζει τάξη».

Σε αυτά τα συμπεράσματα κατέληξε ο Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ανέπτυξε έναν δείκτη ποιότητας ζωής χρησιμοποιώντας επίγεια δεδομένα και δορυφορικές εικόνες και τον εφάρμοσε, ώστε να εξετάσει τις αλλαγές σε έξι δήμους της Δυτικής Αττικής (Μαγούλα, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Φυλή, Ανω Λιόσια, Ζεφύρι) για το διάστημα από το 1990 ώς το 2005.
Για τέσσερις χρονιές
Ο Δείκτης Ποιότητας Ζωής, που υπολογίζεται από τέσσερις χρονολογίες (1991, 1994, 2000, 2005), προκύπτει αθροιστικά από οκτώ μεταβλητές. Οι τέσσερις είναι σχετικές με το φυσικό περιβάλλον (επιφανειακή θερμοκρασία, πυκνότητα αστικής φυτοκάλυψης, αστικές και βιομηχανικές χρήσεις γης, ποσοστό εδαφικής κάλυψης από αστικές και βιομηχανικές περιοχές και προέρχονται από την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων.
Οι υπόλοιπες τέσσερις μεταβλητές σχετίζονται με το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής και υπολογίστηκαν από τα στοιχεία των απογραφών του 1991 και του 2001 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (πυκνότητα πληθυσμού, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό κατοικιών που στερούνται κεντρικής θέρμανσης, ποσοστό αποφοίτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης).
Οι οκτώ μεταβλητές οδηγούν σε έναν ενιαίο δείκτη και ταξινομούνται σε πέντε αντιπροσωπευτικές τάξεις ποιότητας ζωής: πολύ χαμηλή, χαμηλή, μέτρια, καλή, υψηλή. Σημειώνεται ότι η κατάταξη αυτή είναι σχετική και αφορά μόνο τους δήμους που εξετάζονται. Το γεγονός, δηλαδή, ότι ένας δήμος κατατάσσεται στην «υψηλή» ή «καλή» τάξη δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι έχει καλύτερη ποιότητα ζωής από έναν άλλον δήμο, στα βόρεια προάστια της Αθήνας.
Οπως επισημαίνει η ερευνήτρια Αγγελική Χέλμη, «βασικοί λόγοι επιλογής της περιοχής της Δυτικής Αττικής είναι η σημαντική αύξηση του πληθυσμού της, η βιομηχανική της ανάπτυξη, όπως επίσης και η πρόσφατη κατασκευή και λειτουργία της Αττικής Οδού και του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών-Κορίνθου, που συνεπάγονται σημαντικές μεταβολές τόσο στο περιβαλλοντικό όσο και στο κοινωνικοοικονομικό προφίλ της περιοχής».
Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, προκύπτουν τα εξής:
* Ο Δήμος Φυλής χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής στην περιοχή μελέτης σε όλη τη χρονοσειρά. Λαμβάνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος, με μέγιστο δείκτη βλάστησης, χαμηλές συγκριτικά μέσες επιφανειακές θερμοκρασίες, περιορισμένη δομημένη επιφάνεια και αμελητέα βιομηχανική ανάπτυξη. Ο Δήμος Ελευσίνας, παρά την έντονη βιομηχανική δραστηριότητα και τον χαμηλό δείκτη βλάστησης που παρουσιάζει, έχει σταθερά στο χρόνο καλή ποιότητα ζωής. Λαμβάνει υψηλή βαθμολογία στον τομέα τού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και χαρακτηρίζεται από τα μεγαλύτερα ποσοστά αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ συγκριτικά με τους άλλους δήμους (6,22% το 1991 και 14,11% το 2001).
* Η κοινότητα της Μαγούλας είναι η μοναδική στην παρούσα μελέτη, που παρουσιάζει βελτίωση της ποιότητας ζωής και αναβάθμιση του δείκτη κατά μία τάξη, από μέτρια το 1991 και το 1994 σε καλή το 2001 και το 2005. Στην περιοχή σημειώνεται πρόοδος κυρίως στον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Τα ποσοστά ανεργίας και κατοικιών χωρίς κεντρική θέρμανση μειώνονται σημαντικά, ενώ συγχρόνως το ποσοστό αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ παρουσιάζει μεγάλη αύξηση από τη δεκαετία του 1991 στη δεκαετία του 2001.
Ο Δήμος Ανω Λιοσίων χαρακτηρίζεται από καλή ποιότητα ζωής για τα έτη 1991, 1994 και 2000, ενώ στο 2005 σημειώνεται υποβάθμιση της ποιότητας ζωής σε μέτρια. Η υποβάθμιση αυτή οφείλεται πιθανότατα στην πρόσφατη εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων στην περιοχή. Το 1991 και το 1994, τα ποσοστά βιομηχανικής κάλυψης είναι μηδενικά, ενώ το 2001 και το 2005 αυξάνονται σε 0,6% και 2,8%, αντίστοιχα.
* Ο Ασπρόπυργος συγκεντρώνει χαμηλή συνολική βαθμολογία και εμφανίζει σε όλη τη χρονοσειρά μέτρια ποιότητα ζωής. Ο δήμος αυτός χαρακτηρίζεται από μεγάλα ποσοστά βιομηχανικής κάλυψης, υψηλά θερμοκρασιακά επίπεδα, αραιή βλάστηση και υψηλά ποσοστά ανεργίας και κατοικιών, που στερούνται κεντρικής θέρμανσης. Αξιοσημείωτη στην περιοχή είναι η επέκταση των βιομηχανικών χρήσεων γης, από 1,4% το 1991 σε 5,3% το 2005.
* Τέλος, ο Δήμος Ζεφυρίου συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία στην περιοχή μελέτης. Σε όλη τη χρονοσειρά, χαρακτηρίζεται από χαμηλό δείκτη βλάστησης και πυκνή δόμηση, σε συνδυασμό με υψηλά ποσοστά ανεργίας, μέγιστη πληθυσμιακή πυκνότητα και χαμηλά ποσοστά αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Είναι χαρακτηριστική η μείωση του δείκτη ποιότητας ζωής του δήμου το 2001 και το 2005, συγκριτικά με το 1991 και το 1994.
«Να δεσμεύεται»
Ο Κώστας Καρτάλης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αναπληρωτής καθηγητής Περιβάλλοντος στο πανεπιστήμιο, ο οποίος έχει ασχοληθεί επιστημονικά με τα θέματα αστικού περιβάλλοντος, επισημαίνει: «Πιστεύω ότι μια σύγχρονη δημοτική αρχή θα πρέπει να δεσμεύεται προς τους δημότες της ως προς τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους της για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Με τη χρήση περιβαλλοντικών δεικτών, η παρακολούθηση αυτής της δέσμευσης μπορεί να είναι και άμεση και διαφανής. Σε ό,τι αφορά τη Δυτική Αττική, σημάδια βελτίωσης καταγράφονται, όμως η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, που οφείλονται μεταξύ άλλων στην έλλειψη ενός συγκροτημένου χωροταξικού και ρυθμιστικού σχεδίου».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 08/12/2007

Επιστροφή στην αρχή

Κυνηγός αποβλήτων δυτικών προαστίων

Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥ Φωτ.: ΛΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Στον «Ημερο Τόπο» το μάζεμα της ελιάς γίνεται δίπλα σε απόβλητα. Ο Γ. Στεφανάκης με τους συμμάχους του στον αγώνα για το περιβάλλον.

Ψευδαίσθηση να πιστεύεις ότι τα έχεις δει όλα. Κι αν ακόμη δυσπιστείς, τράβα μια βόλτα στον «Ημερο Τόπο», κοντά στον Ασπρόπυργο.

*Λίμνες με πετρελαιοειδή απόβλητα δίπλα από ρέματα, κοντά στο φράγμα του Μόρνου, απέραντοι σκουπιδότοποι-βοσκοτόπια παράλληλα με την Αττική Οδό, αποθήκη που υποδέχεται τόνους τοξικής αμμοβολής από τα ναυπηγεία, ελαιώνες που έχουν μετατραπεί σε χωματερές. Ολα αυτά συμβαίνουν στη συνοικία του «Ημερου Τόπου»!

Λόφος αποβλήτων!

Παράγκες χάρτινες που στοιβάζουν μετανάστες οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ακτήμονες, στις γύρω βιομηχανίες και βιοτεχνίες, Τσιγγάνους που κλέβουν καλώδια για να πάρουν τον χαλκό και να τον πουλήσουν, τίμιους μεροκαματιάρηδες που σιχτιρίζουν τη μοίρα τους. Παιδιά που παίζουν σε λόφους αποβλήτων και που χαζεύουν φορτηγά να ξεφορτώνουν παράνομα τα σκουπίδια των μεγαλοβιομηχάνων.

*«Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά;» Αυτό αναρωτήθηκε ο μουσικοσυνθέτης Γ. Στεφανάκης και ξεκίνησε τον πόλεμο.

Πρώην μέλος του συγκροτήματος «Πελόμα Μποκιού» με τραγουδιστή τον Βλ. Μπονάτσο, το 1985 εγκαταλείπει τις μουσικές σκηνές της Αθήνας και γενικώς τα «εγκόσμια». Μεταναστεύει εδώ ώστε να ζήσει, τουλάχιστον, ανθρώπινα.

«Εδώ έρχονταν από την Αθήνα για να μαζέψουν σπαράγγια και χόρτα. Ενας παράδεισος που έγινε κόλαση...»

*Σε μια βόλτα που έκανε πριν από πέντε χρόνια, ο «Πελόμα Μποκιού» αντιλήφθηκε ένα φορτηγό να αδειάζει απόβλητα κι από τότε «άρχισε να τους κυνηγάει».

Τοξική αμμοβολή

Τώρα βγαίνει αρκετές φορές περιπολία μαζί με κάποιο φίλο σαν ένας σύγχρονος κυνηγός. Εκανε και μήνυση εναντίον των Ναυπηγείων του Σκαραμαγκά που αναθέτουν σε «εργολάβο» της περιοχής τη διάθεση τοξικής αμμοβολής από τον καθαρισμό των πλοίων. Μέχρι και στον καταυλισμό των Τσιγγάνων πετούν την επικίνδυνη σκόνη.

*Τι κάνει ο μουσικοσυνθέτης; Παίρνει το αυτοκίνητο και όταν δει ύποπτη κίνηση μπαίνει μπροστά με κίνδυνο ακόμη και της ασφάλειας του και εμποδίζει τον οδηγό να προχωρήσει. Καλεί την αστυνομία και η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης.

«Πριν από δύο εβδομάδες πιάσαμε δύο. Οι οδηγοί τιμωρήθηκαν με 5 μήνες φυλάκιση», περιγράφει. Και συμπληρώνει: «Είναι κάτι που προσβάλλει την προσωπικότητά μου. Δεν κάνω κάτι περισσότερο από το αυτονόητο».

*«Εχουμε στείλει 3 με 4 στο αυτόφωρο. Ο ένας μετέφερε τρικλόν (είδος διαλύτη). Πήγε να το αδειάσει στην περιοχή. Το φορτηγό κατασχέθηκε και μαζί με το τρικλόν παρέμενε για ένα μήνα έξω από το αστυνομικό τμήμα Ελευσίνας γιατί δεν ήξεραν τι να το κάνουν» προσθέτει ο Χρ. Χρηστάκης από την Οικολογική Κίνηση Ελευσίνας.

*Ακόμη και η ΔΕΗ ξεφόρτωνε εκεί απόβλητα. Ο μουσικοσυνθέτης διαμαρτυρήθηκε και «ευτυχώς ήρθαν και τα μάζεψαν», παραδέχεται.

Η λίμνη των αποβλήτων στην περιοχή Κύριλλο Ασπρόπυργου.

*Ο ίδιος φαίνεται να έχει δυσκολέψει ιδιαίτερα τις παράνομες δραστηριότητες ενός «συλλέκτη» που μαζεύει επικίνδυνα απόβλητα από τα Ναυπηγεία και διάφορες άλλες βιομηχανίες και τα πετάει όπου βρει.

Παίζουν με το θάνατο

Οταν εκπρόσωποι της διοίκησης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά είχαν επισκεφθεί τον Γ. Στεφανάκη έπειτα από μήνυση που είχε υποβάλει εναντίον τους, εκείνος τους είπε: «Ή καθαρίστε τα χωράφια ή καθαρίστε με»!

Υπαίθρια διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων. Τους έρχεται φθηνότερα!

Κανείς δεν έχει καθαρίσει. Τα τσιγγανάκια εξακολουθούν να παίζουν με το θάνατο, σκάβοντας τους λοφίσκους της αμμοβολής μπας και βρουν τον «θησαυρό».

*Η «μαφία» των αποβλήτων κάνει μέχρι και κουμπαριές μαζί τους. Εκείνοι με μπαλαμό κουμπάρο θεωρούν ότι η ζωή θα καλυτερέψει οικονομικά. Ετσι, του επιτρέπουν να ξεφορτώνει την αμμοβολή και ό,τι άλλο έχει ο.... μπαξές. Στο τέλος τους ζητά και 20 ευρώ για να τους επιτρέψει να σκαλίσουν τα φορτία μπας και βρουν κάνα σίδερο να πουλήσουν.

*Ζουν αρκετοί «ξεχασμένοι» εδώ. Ο Γ. Στεφανάκης μαζί με φίλους από την Ελευσίνα κάνει αγώνα να καθαρίσουν την περιοχή και να πάνε τα παιδιά σχολείο. Ηδη, όπως μας είπε, 25 δάσκαλοι θέλουν να διδάξουν εθελοντικά. Ομως σχολείο δεν περισσεύει από την πολιτεία... μόνον λόφοι με απόβλητα. «Οι ποσότητες της αμμοβολής που ρίχνουν εδώ, είναι τεράστιες».

*Συνεχίζουμε παράλληλα με την Αττική Οδό. Μετά τα διόδια του Ασπροπύργου, στρίβουμε αριστερά για το βουνό, στην περιοχή Κύριλλο. Ενας απέραντος σκουπιδότοπος δίπλα στο ρέμα. Αφήνουμε το αυτοκίνητο μπροστά στην κλειδωμένη μπάρα(!) που μας εμποδίζει να ανέβουμε στην κορυφή και ανεβαίνουμε με τα πόδια. Μικρές λιμνούλες από μαύρο νερό ανακατεμένες με μπάζα. Τι είναι αυτό το μαύρο νερό; Συνεχίζουμε...

Κάποιοι έχουν σκάψει εκεί δύο μεγάλες λεκάνες στο βουνό. Απόβλητα πετρελαιοειδών! Γύρω γύρω από τις «λίμνες» έχουν μαυρίσει ακόμη και τα πεύκα! Ρίχνουμε στην επιφάνεια πέτρες και αυτές δεν βουλιάζουν. Τι ωραία που είναι εδώ πάνω!

*«Από το δήμο της Ελευσίνας μου είπαν ότι δεν τα μαζεύουν γιατί δεν έχουν κονδύλια», αναφέρει ο Γ. Στεφανάκης. Πάντως, όπως πληροφορηθήκαμε, λίγο πριν από τις εκλογές εγκρίθηκε ένα σεβαστό κονδύλιο από το υπουργείο Εσωτερικών για τους δήμους Ασπροπύργου και Μαγούλας, με σκοπό τον καθαρισμό κάποιων εκτάσεων.

Στην Ελευσίνα δεν δόθηκαν χρήματα. Ομως, δεν είναι όλα θέμα χρημάτων. Η απουσία περιβαλλοντικής συνείδησης από μια βιομηχανική περιοχή είναι το πρόβλημα. Οι άνθρωποι που παλεύουν εδώ είναι ελάχιστοι. Αλλά, όπως αποδεικνύει η περίπτωση του Στεφανάκη, δεν χρειάζονται χρήματα για να κάνει ο καθένας μας το αυτονόητο.

linardou@enet.gr ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 16/12/2007

Επιστροφή στην αρχή

Στα σκουπίδια η ανακύκλωση για 100.000 ευρώ!

Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ

Για 100.000 ευρώ εφαρμόζεται μετ' εμποδίων το πρόγραμμα ανακύκλωσης για ογκώδη σκουπίδια στην Ελευσίνα. Το... ιλιγγιώδες ποσό αφορά την προμήθεια μηχανήματος τεμαχισμού απορριμμάτων, αλλά το σχετικό αίτημα της δημοτικής αρχής προς το υπουργείο Εσωτερικών «εξετάζεται»!

«Με το πρόγραμμα αυτό μειώνουμε τον όγκο των μεγάλων σκουπιδιών στο ένα τρίτο του αρχικού και διευκολύνουμε τη διαχείρισή τους αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοκαύσιμο στα τσιμεντάδικα της πόλης, μειώνοντας κατά 25% τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου», είπε στην «Ε» ο δήμαρχος της πόλης Γ. Αμπατζόγλου, ο οποίος, περιμένοντας την έγκριση του κονδυλίου, εξασφάλισε την προσωρινή βοήθεια του Ενιαίου Συνδέσμου. Κατάφερε έτσι να μειώσει στο 65% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά τον όγκο των σκουπιδιών που καταλήγουν στη χωματερή των Ανω Λιοσίων. Η Ελευσίνα αρχίζει να δημιουργεί «παράδοση» στον τομέα της ανακύκλωσης. Χάρη στο γενικότερο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε την προηγούμενη χρονιά, ο δήμος διαχειρίστηκε 23.000 τόνους σκουπιδιών και πέτυχε να ανακυκλώσει το 34%, έναντι 20% το 2006. Με την ανάκτηση υλικών, που σε αντίθετη περίπτωση θα κατέληγαν στα αζήτητα, πέτυχε επίσης να μειώσει το κόστος αποκομιδής των σκουπιδιών από 150 σε 100 ευρώ τον τόνο, σε όφελος των περίπου 10.000 οικογενειών της πόλης. Δόθηκε έμφαση στα υλικά συσκευασίας, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν μέσα σε ένα χρόνο 1.540 τόνοι. Ενα στοιχείο που δείχνει την επιτυχία του προγράμματος είναι οι αυξανόμενοι ρυθμοί. Το εγχείρημα ξεκίνησε με 83 τόνους τον περασμένο Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο έφθασε τους 173. Υπηρεσίες και κυρίως σχολεία παίρνουν μέρος σε αυτή την εκστρατεία και την περασμένη χρονιά συγκέντρωσαν έντυπο υλικό συνολικού όγκου 30 τόνων που άλλες χρονιές πεταγόταν στους κάδους. Στους 130 τόνους έφθασαν τα λεγόμενα «μοντέρνα σκουπίδια», που αποτελούνται από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, ελαστικά, ορυκτέλαια ακόμη και μελάνια εκτυπωτών. Τα υλικά αυτά συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια των συστημάτων ανακύκλωσης που, με βάση τις κοινοτικές οδηγίες, τα συγκεντρώνουν και ανακτούν ένα μεγάλο μέρος τους.
Το επόμενο βήμα είναι οι κάδοι κομποστοποίησης για τα βιοαποδομήσιμα υλικά που εξασφαλίζουν εξαιρετικό λίπασμα για τα φυτά. Ο δήμος φιλοδοξεί, με τη βοήθεια της οικολογικής εταιρείας ανακύκλωσης, να εξασφαλίσει ένα κάδο σε κάθε οικογένεια και να κάνει ακόμη ένα βήμα που προβλέπει ότι τα τέλη καθαριότητας θα καθορίζονται ανάλογα με τον όγκο των σκουπιδιών που παράγει. «Είναι το καλύτερο κίνητρο για να προχωρήσει η ανακύκλωση», μας εξηγεί ο δήμαρχος.
Σε πιλοτική φάση λειτουργεί το πρόγραμμα για τα επικίνδυνα απόβλητα που καλύπτει 106 ιατρεία και μικροβιολογικά εργαστήρια καθώς και 1.000 οικογένειες. Επί έξι μήνες τα υλικά θα διοχετεύονται με ειδικά οχήματα στον αποτεφρωτήρα στα Ανω Λιόσια.
Η Ελευσίνα δοκιμάζει τις δυνάμεις της και σε έναν άλλο τομέα της ανακύκλωσης, τα μπάζα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε παρ' όλο που το σχετικό διάταγμα δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί. Το καλό παράδειγμα δίνει ο δήμος στέλνοντας τα δικά του απόβλητα στο παλιό λατομείο όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα ανάπλασης. Εδώ και λίγο καιρό οι κάτοικοι βρήκαν τα πρώτα ραβασάκια στα «βουνά» των υλικών κατεδαφίσεων με οδηγίες που μόνον για τα... μπάζα δεν είναι. Θα μπορούν να παραδίδουν δωρεάν έως και 5 σακιά τον μήνα στις εγκαταστάσεις του δήμου.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 10/01/2008

Επιστροφή στην αρχή

Κινητοποιήσεις στην Ελευσίνα κατά ΔΕΗ – Χαλυβουργικής

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Συμβούλιο του Δήμου Ελευσίνας εξέδωσε χθες ψήφισμα ενάντια στην κατασκευή της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στον χώρο της Χαλυβουργικής, επικαλούμενο την απειλή που συνεπάγεται ένα τέτοιο εργοστάσιο για την περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ο Δήμος Ελευσίνας προαναγγέλλει δυναμικές κινητοποιήσεις με στόχο να παρεμποδίσει την κατασκευή της μονάδας αλλά και των αγωγών φυσικού αερίου από τη γύρω περιοχή προς τις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργικής. Το ψήφισμα αναφέρει ότι η κατασκευή της μονάδας θα δημιουργήσει ένα μόνιμο «κώνο» καυσαερίων 4,5 εκατ. κυβικών μέτρων την ώρα πάνω από την Ελευσίνα και το Θριάσιο, θα εκπέμπει 2.000 τόνους τον χρόνο οξείδια του αζώτου, ενώ θα οδηγήσει σε βέβαιη αύξηση του όζοντος σε όλη την περιοχή της πρωτεύουσας.

Στο μεταξύ, χθες, έπειτα από μια μαραθώνια συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ, που διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες, οι συνδικαλιστικές παρατάξεις δεν συμφώνησαν στο κατά πόσο πρέπει η Ομοσπονδία να προκηρύξει απεργιακές κινητοποιήσεις. Η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σήμερα

http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=20080117&nid=7203271&sn=&spid=631

Επιστροφή στην αρχή

Νερό να το πιεις στο βαρέλι

Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

Επικίνδυνα βαρέα μέταλλα και νιτρικά οξέα έχουν εισχωρήσει στον υδροφόρο ορίζοντα του Ασπρόπυργου και της Ελευσίνας, ενώ η διαρροή πετρελαιοειδών από τα διυλιστήρια της περιοχής απειλούν με μη αναστρέψιμη κατάσταση τον «ασθενή» της βαριάς βιομηχανίας.
*Οι επιστημονικές μελέτες που παρουσιάζει σήμερα η «Κ.Ε.» διαπιστώνουν την αδιαφορία της κεντρικής διοίκησης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας.
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχ. Σκούλλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος, πραγματοποιεί συνεχείς μετρήσεις στον υδροφόρο ορίζοντα.
Σε έρευνά του διαπιστώνει:
*Βαρέα μέταλλα και χημικές ουσίες που έπαψαν να χρησιμοποιούνται εδώ και 5 χρόνια, έχουν ήδη περάσει στον υδροφόρο ορίζοντα του Ασπρόπυργου, καθιστώντας το νερό πλέον ακατάλληλο προς πόση, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη χρήση!
Πάνω από τα όρια της Ε.Ε.
«Κατεγράφησαν υψηλές τιμές συγκέντρωσης πάνω από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια που έχει η Ε.Ε. μολύβδου στο σημείο δειγματοληψίας δίπλα στα διυλιστήρια Ασπροπύργου και ψευδάργυρου σε τρεις σταθμούς. Η μέγιστη τιμή στα ανατολικά πιθανόν να σχετίζεται με επιπτώσεις των στραγγισμάτων από τις αποθέσεις απορριμμάτων στη χωματερή Λιοσίων. Το καλοκαίρι, οι τιμές αυξάνουν ακόμη και κατά δέκα φορές συγκριτικά με το χειμώνα και για άλλα μέταλλα όπως κάδμιο, χαλκός, υδράργυρος».
*Οι τιμές του βενζολίου: «Κυμαίνονται από το όριο ανίχνευσης έως τα 30 ppb (mg/lt). Οι συγκεντρώσεις είναι γενικά μέτριες συγκριτικά με το Μέγιστο Επίπεδο Ρύπου US ΕΡΑ που είναι 5 ppb για τα πόσιμα νερά και το 1 ppb αντίστοιχα της Ε.Ε. Τα σημεία με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βρίσκονται στο ανατολικό όριο του Στρατιωτικού Αεροδρομίου, ανατολικά του Ασπροπύργου και πίσω από τις εγκαταστάσεις των ΕΛΛ.ΠΕ.».
*«Νιτρορύπανση» στον υδροφόρο ορίζοντα μεταξύ Ελευσίνας και Ασπροπύργου, η οποία αποδίδεται σε γεωργικές χρήσεις. Επιπλέον, «μετρήθηκαν υψηλές τιμές αμμωνίας, νιτρωδών και οργανικού άνθρακα, ανατολικά του Θριασίου, γεγονός που υποστηρίζει την άποψη πιθανής επίδρασης από τα στραγγίσματα της χωματερής».
Στην Ελευσίνα έχει συμβεί το εξής «παρανοϊκό»: Αν και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών προειδοποιεί από το 1970 να σταματήσει η υπεράντληση και οι γεωτρήσεις, η δραστηριότητα συνεχίστηκε.
Ετσι, όπως εξηγεί ο Μ. Σκούλλος: «Το θαλασσινό νερό έχει εισχωρήσει κάπου 3 χιλ. μέσα στα πηγάδια».
*Η δεύτερη «πληγή» στην περιοχή που εξελίσσεται σε μείζον θέμα με καταγγελίες κατοίκων, οργανώσεων, μηνύσεις και γενικώς έναν έντονο παρασκηνιακό πόλεμο, αναφέρεται στις διαρροές πετρελαιοειδών από την Πετρόλα-ΕΛΛ.ΠΕ.
Ο Δημ. Κατσίνης, ερευνητής-αναλυτής του Εργαστηρίου Καυσίμων Λιπαντικών, στο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, επισημαίνει, σε έρευνά του, «εκτεταμένη ρύπανση του εδάφους από υδρογονάνθρακες», την οποία και αποδίδει στη διαρροή πετρελαιοειδών. Διαπιστώνει:
*Επιβάρυνση και εκφυλισμό της διαδικασίας ανάπτυξης φυτικών και ζωικών οργανισμών.
*Μόλυνση υπόγειων υδάτων.
*Φθορά του πέτρινου υλικού θαμμένων ή παραθαλάσσιων αρχαιοτήτων, αλλά και των θεμελίων οικοδομών από οπλισμένο σκυρόδεμα που έρχονται σε επαφή με τα πετρελαιοειδή!
*Την περασμένη εβδομάδα, κλιμάκιο της νομαρχίας Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε την «Πετρόλα» για αυτοψία και αναμένονται τα αποτελέσματα.
Η νομαρχία κινητοποιήθηκε ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων και της Επιτροπής Αγώνα.
Με κατεπείγον έγγραφο στις αρχές του μήνα, η επιτροπή καταγγέλλει ότι:
«Το περιστατικό εκροής πετρελαιοειδών από το υπέδαφος στη θέση Βλύχα του Δήμου Ελευσίνας, στην ακτή έμπροσθεν της Πυρκάλ, προερχομένων από τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της πρώην Πυρκάλ, συνεχίζονται αδιαλείπτως. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρείας, η διαρροή έλαβε χώρα δύο χρόνια πριν από την εκδήλωση της ρύπανσης! Σας υπενθυμίζουμε ότι το σοβαρότατο περιστατικό διαπιστώθηκε τον Μάιο του 2004 και συνεχίζεται επί 3,5 και πλέον χρόνια».
*Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο βουλευτής του Συνασπισμού Αθαν. Λεβέντης, με ερώτησή του στη Βουλή, ζήτησε εξηγήσεις από τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Ανάπτυξης:
«Οι τεράστιες δεξαμενές παρουσιάζουν διαρροές που έχουν διαποτίσει το έδαφος και ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον είναι προφανείς όπως και από ένα μείζον ατύχημα που μπορεί κυριολεκτικά να ανατινάξει την Ελευσίνα και όλο το Θριάσιο»!
*Τότε, για τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Στ. Καλογιάννη, το θέμα είχε «λυθεί»: «Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα οφειλόταν σε παλιά διαρροή του αγωγού των ΕΛΛ.ΠΕ. που ενώνει τις εγκαταστάσεις Πάχης με το διυλιστήριο Ασπροπύργου. Ανοίχτηκαν γεωτρήσεις κατά μήκος της διαρροής πριν από την Πυρκάλ για απάντληση. Μπορώ να σας πω ότι έχει επισκευαστεί ο αγωγός. Σήμερα, δε, το πρόβλημα βρίσκεται στην τελευταία φάση της απορρύπανσής του».
Από το '74 κρατάει η διαρροή
Τι πραγματικά συμβαίνει στην Ελευσίνα που, απ' ό,τι φαίνεται, το υπουργείο δεν έχει καταλάβει ακόμη;
Αν πρόκειται για μια παλιά διαρροή ενός και μόνον αγωγού, όπως υποστηρίζουν η εταιρεία και το υπουργείο, γιατί τα στοιχεία μαρτυρούν μια εν δυνάμει ρύπανση από πετρελαιοειδή που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν;
*Το 1974, έρευνα του ΙΓΜΕ (Γ. Κούνης) διαπιστώνει ρύπανση από πετρέλαιο σε πηγάδι της Ελένης Θρεϊλκίλ στην Ελευσίνα.
*Το 1990, ο Δ. Κατσίνης και ο δρ Φ. Ζαννίκος, χημικός μηχανικός, διαπιστώνουν ρύπανση από ελαφρούς υδρογονάνθρακες στην περιοχή της Ελευσίνας και της Μάνδρας σε απόσταση έως 6 χλμ., από το διυλιστήριο της Πετρόλα και μάλιστα σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου! Η ρύπανση αποδίδεται σε διαρροές από τις εγκαταστάσεις.
*Το 1992, το ΙΓΜΕ εντοπίζει τρεις πετρελαιοκηλίδες στο υπέδαφος των διυλιστηρίων Ασπροπύργου (έκτασης 435 στρεμμάτων). Το πετρέλαιο διαχέεται και στη λίμνη Κουμουνδούρου.
*Το 2001, το ΕΜΠ επισημαίνει πέριξ του διυλιστηρίου της Πετρόλα γεωχημικές ανωμαλίες, τις οποίες αποδίδει στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου. Εντοπίζεται ενεργός ρύπανση.
*Το 2004, διαπιστώνεται εκροή πετρελαιοειδών στη θάλασσα, η οποία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Κι αν είναι έτσι όπως υποστήριξε στη Βουλή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, πώς δικαιολογούνται τότε οι 20 γεωτρήσεις που έχουν εγκατασταθεί και ακόμη επτά που άρχισαν να λειτουργούν πριν από λίγες μέρες αν δεν είναι για την απάντληση πετρελαιοειδών, όπως έχει καταγγελθεί στον νομάρχη Δυτ. Αττικής;
*Και για επίλογο, μια ακόμη καταγγελία της Επιτροπής Αγώνα:
«Στο σημείο όπου εκρέουν τα πετρελαιοειδή βρίσκεται η αποθήκη Νο 74 της Πυρκάλ, στην οποία αποθηκεύεται πρώτη ύλη πυρομαχικών»!

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 20/01/2008

Επιστροφή στην αρχή

Εγκλημα διαρκείας η ιδιωτικοποίησή τους

Τα ΕΛΠΕ απορρόφησαν την ΠΕΤΡΟΛΑ και ο Λάτσης τα ΕΛΠΕ, σε ένα «έγκλημα διαρκείας» με δράστες τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ

Στις 30 του Μάη του 2003, σε κοινή συνέντευξη Τύπου, οι τότε υπουργοί της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, Οικονομίας Ν. Χριστοδουλάκης και Ανάπτυξης Α. Τσοχατζόπουλος, ανακοίνωσαν τη συγχώνευση της κρατικής εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια» με την εταιρεία συμφερόντων Λάτση, «ΠΕΤΡΟΛΑ». Οι δύο υπουργοί μίλησαν και για την ενίσχυση του ενεργειακού τομέα της χώρας με τη σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Λίγα χρόνια μετά, με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να έχουν ξεπεράσει το 1 ευρώ το λίτρο και με τα λαϊκά νοικοκυριά να δέχονται νέες επιθέσεις στο μικρό εισόδημά τους μέσω των αντιλαϊκών ανατιμήσεων στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, η «ενίσχυση του ενεργειακού τομέα της χώρας» εκφράζεται μονοδιάστατα μέσω της διαρκούς εκτόξευσης των καθαρών κερδών των ΕΛΠΕ. Η εξέλιξη δεν είναι καθόλου τυχαία και είχε προβλεφθεί. Ο «Ρ» έγραφε τον Ιούνη του 2003: «Με το ξεπούλημα του ομίλου, ο τομέας των πετρελαιοειδών στη χώρα μας περνάει αποκλειστικά στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα στον Λάτση και τον Βαρδινογιάννη». Τον Νοέμβρη του ίδιου χρόνου, ο τότε πρόεδρος του ομίλου των ΕΛΠΕ Γ. Μωραΐτης σημείωνε ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να ασκεί πιέσεις για τον έλεγχο των τιμών, επειδή κατέχει ένα σημαντικό ποσοστό στα ΕΛΠΕ. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο είχε απορριφθεί η έννοια της λαϊκής αξίωσης από μια κρατική εταιρεία σε έναν τόσο «ευαίσθητο» τομέα.

Πριν από λίγες μέρες, παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Π. Καβουλάκος. Στη θέση του τοποθετήθηκε, ως εκπρόσωπος του Δημοσίου, ο Ι. Κωστόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ...ΠΕΤΡΟΛΑ έως το 2003 και εκπρόσωπος της πλευράς Λάτση στο ΔΣ μέχρι πριν λίγες μέρες! Ο ουσιαστικός έλεγχος της διοίκησης του ομίλου από τον Λάτση γίνεται και τυπικός. Βάσει της συμφωνίας, το ελληνικό Δημόσιο θα διόριζε τα 7 από τα 13 μέλη του ΔΣ για μια πενταετία μετά τη συγχώνευση. Η εξέλιξη προετοιμάζει το έδαφος και για την τυπική απώλεια αυτού του δικαιώματος στα μέσα του επόμενου έτους. Ο έλεγχος της διοίκησης από το Δημόσιο είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία την περίοδο του ξεπουλήματος. Βασισμένη σ' αυτό, η κυβέρνηση επιχειρηματολογούσε ότι τα ΕΛΠΕ θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν το ...δημόσιο συμφέρον, σε μια προσπάθεια μείωσης των αντιδράσεων. Γι' αυτό και επιλέχθηκε μια διαδικασία μετάβασης με σχετικά μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Στην πράξη όμως, η πλευρά Λάτση άρχισε από την πρώτη στιγμή την τοποθέτηση έμπιστων στελεχών σε σημαντικές θέσεις.

Επί της ουσίας του θέματος, στις 8.6.2003, σε άρθρο του στον «Ρ», ο Μ. Παπαδόπουλος από το Οικονομικό Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ, σημείωνε: «Στα χαρτιά θα εμφανίζεται μια μεταβατική περίοδος που το Δημόσιο θα διατηρεί δήθεν τον έλεγχο των ΕΛΠΕ. Ο στόχος είναι να μειωθεί άμεσα η εργατική αντίδραση και να δικαιολογούνται ευκολότερα οι δημόσιες δαπάνες εκσυγχρονισμού και αναπροσανατολισμού της δράσης των ΕΛΠΕ κατά τη μεταβατική περίοδο».

Το χρονικό του «διαρκούς εγκλήματος»

- Το καλοκαίρι του 2001 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στον όμιλο ΕΛΠΕ, ο οποίος είχε ήδη εισαχθεί στο χρηματιστήριο και μέρος του μετοχικού κεφαλαίου του είχε διατεθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κοινοπραξία του ομίλου Λάτση (Paneuropean) και της ρωσικής Lukoil, τη ρωσική Yukos και την αυστριακή OMV, η οποία συνεργαζόταν με τα ΕΛΠΕ σε διάφορες δραστηριότητες.

- Τους πρώτους μήνες του 2002 αποχωρούν από τις διαδικασίες του διαγωνισμού οι δύο εταιρείες εκφράζοντας υπόνοιες για την εγκυρότητά του.

- Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, η κυβέρνηση ανακοινώνει στις 3.2.2003 ότι ο διαγωνισμός κηρύχτηκε άγονος.

- Τέσσερις μήνες μετά - και αφού στο μεταξύ έχει αποχωρήσει από την κοινοπραξία η Lukoil - ανακοινώθηκε ότι ο διαγωνισμός... κατακυρώθηκε υπέρ του Λάτση. Το 16,65% των ΕΛΠΕ θα περνούσε στην «Paneuropean» του ομίλου Λάτση έναντι 326 εκατ. ευρώ. Μέσα από τη διαδικασία συγχώνευσης και την ανταλλαγή μετοχών, η πλευρά Λάτση θα κατέληγε με το 25% των ΕΛΠΕ και το πλεονέκτημα του «προτιμητέου αγοραστή» σε επόμενη μετοχοποίηση από το κράτος. Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ αντέδρασαν στα σχέδια της κυβέρνησης πριν και μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης. Στις 13 του Ιούνη 2003 κατήγγειλαν ότι με διάφορες μεθοδεύσεις της σύμβασης ο Λάτσης θα βρεθεί να ελέγχει όλον τον όμιλο. Την ίδια περίοδο, η ΝΔ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για ...«κρατικοποίηση» της ΠΕΤΡΟΛΑ!

- Στις 3.6.2003 το ΔΣ των ΕΛΠΕ ενέκρινε τη συγχώνευση με την ΠΕΤΡΟΛΑ. Στις 18.9.2003 οι ταυτόχρονες γενικές συνελεύσεις των δύο εταιρειών έδωσαν την τελική τους έγκριση (κατά πλειοψηφία η ΓΣ των ΕΛΠΕ).

Τον Αύγουστο του 2004, επί κυβέρνησης ΝΔ, η εταιρεία του δημοσίου ΔΕΚΑ ΑΕ, κάτοχος του 16,23% του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΠΕ πούλησε στον όμιλο Λάτση το 8,21%. Με επόμενες εξαγορές, η μετοχική σύνθεση των ΕΛΠΕ διαμορφώθηκε σήμερα ως εξής: Paneuropean Oil (Λάτσης) 35,89%. Ελληνικό δημόσιο (συνολικά) 35,48%. Ευρύ επενδυτικό κοινό 28,63%.

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=4365051&publDate=13/1/2008

Επιστροφή στην αρχή

Δυτική Αττική κατά ΔΕΗ και Χαλυβουργικής

Με λουκέτο στους δήμους και στη νομαρχία, καθώς και με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, απειλούν οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Δυτική Αττική αν δεν ματαιωθούν τα σχέδια ΔΕΗ- Χαλυβουργικής για τη δημιουργία δύο μονάδων παραγωγής φυσικού αερίου ισχύος 880 ΜW. Σε σύσκεψη που διεξήγαγαν χθες με πρωτοβουλία του οικείου νομάρχη κ. Δ. Αρκουδάρη αποφασίστηκε σειρά μέτρων για να ανατρέψουν τα επιχειρηματικά σχέδια, καθώς εκτιμούν ότι θα διπλασιαστούν οι ρύποι στο Θριάσιο πεδίο, μια περιοχή  εξαιρετικά επιβαρημένη, αυξάνοντας κατά περίπου 2.000 τόνους το διοξείδιο του αζώτου, όταν η παραγωγή από το σύνολο των βιομηχανιών της περιοχής ανέρχεται σε 3.000 τόνους και τα καυσαέρια σε 4,5 εκατ. κ.μ. ανά ώρα. «Και όλα αυτά,για να πουλάνε ρεύμα στην Ιταλία» τόνισε ο κ. Αρκουδάρης.

http://www.tovimadaily.gr//Article.aspx?d=20080125&nid=7273158&sn=&spid=

Επιστροφή στην αρχή

Ρύποι όσοι από 1,8 εκατ. αυτοκίνητα στο Θριάσιο Πεδίο από τη ΔΕΗ

Νικολέττα Μουτούση

ΡΥΠΑΝΣΗ ΙΣΗ με αυτή που προκαλούν 1,8 εκατομμύρια αυτοκίνητα την ημέρα θα επιφέρουν τα σχέδια της ΔΕΗ για δημιουργία νέας μονάδας στο Θριάσιο Πεδίο. Μπλόκο έχουν κάνει ήδη η Νομαρχία Δυτικής Αττικής και οι δήμοι της περιοχής στη λειτουργία τέτοιων μονάδων στην έκταση της Χαλυβουργικής

«Φτάνει πια!», τονίζει χαρακτηριστικά ο νομάρχης Αριστείδης Αρκουδάρης, καταγγέλλοντας πως όχι μόνον θα επιβαρυνθεί μία περιοχή στην οποία υπάρχουν δεκάδες ρυπογόνες εγκαταστάσεις, αλλά επιπλέον το παραγόμενο ρεύμα θα προορίζεται για πώληση στην Ιταλία!

Ειδικότερα, μεταξύ των συμφωνιών που ετοιμάζεται να υπογράψει η ΔΕΗ, εκτός από την RWΕ, είναι και αυτή με τη Χαλυβουργική, ώστε σε έκταση 500 στρεμμάτων να κατασκευαστεί μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 880 μεγαβάτ

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δυτικής Αττικής απέρριψε την κατασκευή της μονάδας, αλλά η απόφασή του έπεσε στο κενό. «Όταν οι δικές μας αποφάσεις ακυρώνονται και εγκρίνονται της ΔΕΗ είτε από την Περιφέρεια είτε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, πού θα πρέπει τελικά να απευθυνθούμε;», αναρωτιέται ο κ. Αρκουδάρης

Έδωσε έγκριση το ΥΠΕΧΩΔΕ

Όπως μάλιστα αναφέρθηκε σε αλλεπάλληλες συσκέψεις με δημάρχους της περιοχής και με τους νομαρχιακούς συμβούλους, «δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια ημέρα που το ΥΠΕΧΩΔΕ έδινε έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για αυτή την επένδυση, την ίδια ακριβώς ημέρα δημοσιοποιείτο και η σύμπραξη ΔΕΗ- Χαλυβουργικής».

«Πίσω αυλή» του Λεκανοπεδίου θεωρείται εδώ και χρόνια η περιοχή της Δυτικής Αττικής. Εκεί, λειτουργούσε επί δεκαετίες ο μοναδικός χώρος απόθεσης απορριμμάτων στα Άνω Λιόσια, ενώ ακόμη και σήμερα στον γειτονικό δήμο Φυλής βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του νέου ΧΥΤΑ - του μοναδικού από τους τρεις στην Αττική που έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται. Συνολικά, στη Δυτική Αττική λειτουργούν περίπου 2.200 επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με την περιοχή του Θριάσιου Πεδίου να συγκεντρώνει μεγάλο τμήμα της βαριάς βιομηχανίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο διυλιστήρια πετρελαίου (ΕΛΔΑ, Πετρόλα), δύο χαλυβουργεία (Ελληνική Χαλυβουργία, Χαλυβουργική), δύο τσιμεντοβιομηχανίες (Τιτάν, Χάλυψ) και μία βιομηχανία πυρομαχικών (Πυρκάλ).

http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=20080206&nid=7395575&sn=&spid=876

Επιστροφή στην αρχή

Τετ. 5 Μαρτίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ οργανώνει εκδήλωση με θέμα: «ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου το Σάββατο 8 Μαρτίου 2008 και ώρα 6:00μ.μ.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ. κ. Μιχαήλ Δεκλερής.

Στα πλαίσια αναζήτησης λύσης για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Θριάσιο Πεδίο λόγω της υπερσυγκέντρωσης βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καταφύγαμε στο Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος και ζητήσαμε τη γνωμοδότησή του για την καταλληλότητα της χωροθέτησης του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου στον μοναδικό ελεύθερο από βιομηχανικές δραστηριότητες χώρο της Παραλίας Ασπροπύργου που προηγουμένως ήταν χαρακτηρισμένος ως χώρος πρασίνου.

Εκφράζοντας τη θέση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και των θεσμικών φορέων της για την απελευθέρωση της ακτής από βαριές δραστηριότητες και την απόδοσή της στους πολίτες σαν χώρου αναψυχής, εναντιωνόμαστε στην κατάληψη της παραλίας από άλλη μια βιομηχανία και επιδιώκουμε την αναζήτηση εναλλακτικής λύσης για τη χωροθέτηση ενός φιλοπεριβαλλοντικού και τόσο απαραίτητου για την επιβαρυμένη περιοχή μας έργου, όπως είναι ο βιολογικός καθαρισμός αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.

Επικοινωνία:

Αλεξ. Τσίγκου τηλ. 6937-280.948, Κων. Βερούτης τηλ. 6932-382.118

και Πνευματικό Κέντρο, Πλατεία Αγίου Δημητρίου, τηλ. 210-5577.190

Επιστροφή στην αρχή

Σήμα κινδύνου

Σήμα κινδύνου για την αλόγιστη συγκέντρωση 670 βιομηχανιών στο Θριάσιο -οι 100 εξ αυτών ανήκουν στη λεγόμενη «βαριά βιομηχανία»- από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας και αντιπρόεδρο ε.τ. του ΣτΕ, Μιχάλη Δεκλερή.

Μιλώντας σε εκδήλωση της «Κίνησης Πολιτών Ασπροπύργου», για την αποτροπή της ίδρυσης του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) σε ελεύθερο χώρο αναψυχής στην παραλία Ασπροπύργου, ο κ. Δεκλερής χαρακτήρισε τον κόλπο της Ελευσίνας ως την «πλέον επιβαρημένη και διαταραγμένη περιοχή της Ελλάδας». Σ' αυτήν την περιοχή επελέγη να χωροθετηθεί το ΚΕΛ (ο Δήμος Ασπροπύργου έχει προσφύγει στα δικαστήρια). Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας μίλησε ευρύτερα για παράνομη κατάσταση και άναρχη χωροθέτηση των βιομηχανιών που εδρεύουν στο Θριάσιο. Χαρακτήρισε δε τη συγκέντρωση της βαριάς βιομηχανίας σε περιοχή σημαντικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος «κατάλοιπο της άγριας βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας και προσέθεσε πως το κόστος είναι αλόγιστο για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα της περιοχής. «Η χώρα μας», είπε ο κ. Δεκλερής, «εισάγει καθυστερημένα την επιβεβλημένη μετεγκατάσταση των βιομηχανιών του Θριασίου σε κατάλληλες περιοχές. Επιβάλλονται η μεταφορά τους βάσει στρατηγικού-χωροταξικού προγραμματισμού σε κατάλληλο βάθος χρόνου και η απελευθέρωση και απόδοση στην κοινοχρησία όλων των παράκτιων οικοσυστημάτων του Θριασίου και του κόλπου της Ελευσίνας».

Μ. ΠΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/03/2008

Επιστροφή στην αρχή

Τετραπλό «όχι» σε εργοστάσιο λυμάτων

Καθοριστικής σημασίας λύση στο έντονο πρόβλημα της βιώσιμης διαχείρισης των αστικών λυμάτων και των βιομηχανικών αποβλήτων, καθώς και στην ανάπλαση και προστασία της παράκτιας - παραλιακής ζώνης του Κόλπου της Ελευσίνας και ιδιαίτερα της Παραλίας Ασπροπύργου δίνει με τις κατευθύνσεις του ο Οργανισμός Αθήνας, μέσω του μείζονος Ρυθμιστικού Σχέδιου που είχε προτείνει από το 1985 και στη συνέχεια κατοχυρώθηκε με το Ν.1515/1985.

Τότε λοιπόν είχε προτείνει:
- Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου και η δημιουργία εγκατάστασης επεξεργασίας των αστικών υγρών και αποβλήτων πρέπει να γίνει στην Ψυττάλεια.
- Επιβάλλεται να γίνει εξυγίανση των έντονα υποβαθμισμένων περιοχών, όπως οι ακτές του Ασπρόπυργου.
Αντί των κατευθύνσεων αυτών μεθοδεύεται τα τελευταία χρόνια από την ΕΥΔΑΠ και άλλους φορείς η κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων στην παραλία Ασπροπύργου, η οποία, ως έντονα υποβαθμισμένη περιοχή, αναπλάστηκε πρόσφατα με δαπάνες της Ε.Ε. και του εθνικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος.
Η επιλογή της χωροθέτησης του εργοστασίου λυμάτων στη συγκεκριμένη θέση αποκρούεται από το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος για τους ακόλουθους λόγους:
1 Η έκδοση της απόφασης για την εγκατάσταση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων δεν αποτελεί βήμα ούτε στην ορθή κατεύθυνση της στρατηγικής για την αποκατάσταση του Θριάσιου ούτε στην καλόπιστη εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2 Η βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων του Θριάσιου Πεδίου δεν μπορεί να επιχειρηθεί αυτοτελώς στην επιλεγείσα παράκτια τοποθεσία, διότι αυτό αντίκειται ευθέως στην απαγορευτική νομολογία του ΣτΕ, κατά την οποία η ρύθμιση των αποβλήτων «δεν πρέπει να γίνει εις βάρος ελεύθερου χώρου πρασίνου ή αναψυχής», αλλά ενδεχομένως εις βάρος παρακείμενης βιομηχανίας, όπως π.χ. η εγκατάσταση του εργοστασίου της Χαλυβουργικής.
3 Για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της κατασκευής του πιο πάνω εργοστασίου δεν υπάρχει επικαιροποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία έχει καταρτιστεί πριν από κάποια χρόνια, με συνέπεια να μην ανταποκρίνεται στη σημερινή κατάσταση της ρύπανσης.
4 Τέλος, η μελέτη για τη δημιουργία του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων δεν καλύπτει την τροποποίηση του έργου, που προβλέπει την κατασκευή τεσσάρων βασικών συλλεκτήρων προσαγωγής ακάθαρτων λυμάτων, που τροφοδοτούνται από επτά συμβάλλοντες αγωγούς και συμπληρώνεται από την κατασκευή δύο αντλιοστασίων και συνεπώς για την τροποποίηση αυτή δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Ν.1650/1986, όπως ισχύει.

Μ. ΠΙΝΗ   ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 24/03/2008

Επιστροφή στην αρχή

Ανύπαρκτη η υγιεινή και ασφάλεια

Ø                        Τα παιδιά είναι τα θύματα της μεγάλης ρύπανσης από την ασύδοτη επιχειρηματική δράση του κεφαλαίου στην περιοχή

Το Θριάσιο Πεδίο των 100.000 κατοίκων, των 40.000 εργαζομένων στις περίπου 2.500 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων κάποιες από τις πλέον βαριές βιομηχανίες, παραμένει εδώ και 40 χρόνια η περιοχή στην οποία η ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου ξεπέρασε κάθε όριο. Καταστρέφει γη, αέρα και θάλασσα, έστειλε κατευθείαν στο θάνατο πολλούς εργάτες. Εκείνους που επιβιώνουν τους φορτώνει με επαγγελματικές ασθένειες, ενώ καταστρέφουν την υγεία όλων των κατοίκων και κυρίως των παιδιών τους.

Οι επιπτώσεις αυτές στο σύνολο των κατοίκων της περιοχής επισημάνθηκαν με έντονο τρόπο στο Β΄ Συνέδριο υγιεινής και ασφάλειας και ρύπανσης περιβάλλοντος σε Ελευσίνα και Θριάσιο Πεδίο, που διοργανώθηκε την περασμένη Πέμπτη από το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Είναι ενδεικτικό ότι στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας το Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου αδυνατεί να εκπληρώσει τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του, λόγω των τραγικών ελλείψεων προσωπικού και τεχνικής υποδομής.

Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η εργοδοτική ασυδοσία στους χώρους εργασίας με τα καθημερινά εργατικά ατυχήματα. Μόλις την περασμένη Τρίτη ένας ακόμα εργάτης έχασε τη ζωή του.

Την ίδια στιγμή το μοναδικό τμήμα Ιατρικής της Εργασίας της χώρας στο Θριάσιο Νοσοκομείο κυριολεκτικά υπολειτουργεί χωρίς να μπορεί να συμβάλει στη μελέτη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, ουσιαστικά στα χαρτιά παραμένει το Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης για την περιοχή, ενώ η ελλιπής σε προσωπικό υπηρεσία πρόληψης της νομαρχίας αδυνατεί να προχωρήσει ακόμα και σε ασκήσεις ετοιμότητας.

Πληρώνουν με την υγεία τη μόλυνση

Το ίδιο τραγική παραμένει η κατάσταση στο περιβάλλον, σε αέρα, γη και θάλασσα. Τα στερεά απόβλητα συσσωρεύονται ανεξέλεγκτα από τις επιχειρήσεις. Τα υγρά απόβλητα ρίχνονται ανεξέλεγκτα στα ρέματα της περιοχής, καθώς δεν υπάρχει κεντρικός βιολογικός καθαρισμός και ελάχιστες επιχειρήσεις διαθέτουν δικό τους, μολύνοντας τον κόλπο της Ελευσίνας και τον υδροφόρο ορίζοντα. Παρά, όπως αναφέρθηκε, το γεγονός ότι σημειώθηκε μείωση της ρύπανσης του κόλπου της Ελευσίνας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει το δεδομένο ότι είναι μια μολυσμένη θάλασσα. Για τα αέρια, όπως καταγγέλθηκε, ακόμα και επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά φίλτρα το βράδυ τα κλείνουν.

Οπως σημείωσαν όμως πολλοί επιστήμονες, αυτή η μόλυνση του περιβάλλοντος επηρεάζει πρώτα και κύρια τα παιδιά, δημιουργώντας κυρίως πολλές αναπνευστικές λοιμώξεις. Το τραγικό όμως είναι ότι οι μόνες μελέτες που έχουν γίνει για τις επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών του Θριασίου από τη μόλυνση του περιβάλλοντος είναι του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού τη δεκαετία του ...1970!

Τέλος, πρέπει να σημειωθούν οι πολλές αναφορές στο Θριάσιο Νοσοκομείο και τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, σαν αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολουθούν οι κυβερνήσεις στον τομέα της υγείας και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλους δρόμους και σε μια βιομηχανική περιοχή. Σαν συνέπεια, το ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό αντιμετωπίζει καθημερινά πολλά περιστατικά από τροχαία, εργατικά ατυχήματα και τραυματισμούς, φτάνοντας πολλές φορές σε όρια εξάντλησης. Και η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο λόγω της υπολειτουργίας Κέντρων Υγείας και ιατρείων του ΙΚΑ, οδηγώντας μεγάλο αριθμό ασθενών στο νοσοκομείο.

http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=25/3/2008&id=9532&pageNo=16&direction=1

Επιστροφή στην αρχή

«Λουκέτο» κατά της ρύπανσης στο Θριάσιο

Της ΜΑΙΡΗΣ ΠΙΝΗ

Με σύνθημα «το όραμά μας δεν έχει σχέση με τα σχέδιά τους» και με λόγο καταγγελτικό, ο νομάρχης Δ. Αττικής Αριστείδης Αρκουδάρης και οι δήμαρχοι: Ασπροπύργου Ν. Μελετίου, Ελευσίνας Γ. Αμπατζόγλου, Μάνδρας Ιωάννα Κριεκούκη και Μαγούλας Θεόφ. Ρόκκας, απάντησαν με κατηγορηματικό «όχι» σε όσους απεργάζονται την καταστροφή του Θριασίου-λεκανοπεδίου, διότι η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα. Ανακοίνωσαν επίσης ότι αύριο Τετάρτη θα κλείσουν: η Νομαρχία και οι Δήμοι της Δ. Αττικής, ενώ στις 12 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση-συναυλία διαμαρτυρίας στην είσοδο της Χαλυβουργικής με τη συμμετοχή των Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Διον. Τσακνή και Δ. Σταρόβα.
Στη Δ. Αττική, όπου έχει συγκεντρωθεί το 40% της βαριάς βιομηχανίας σχεδιάζεται να εγκατασταθεί «εξαγωγική» Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής (ΔΕΗ - Χαλυβουργικής) από την οποία θα προκληθεί ημερήσια ρύπανση, που αντιστοιχεί σε έκεινη 1,8 εκατομμυρίων οχημάτων ημερησίως, προκειμένου το ρεύμα να πουληθεί στην Ιταλία και για την οποία Μονάδα, Νομαρχία και Δήμος Ελευσίνας έχουν προσφύγει στο ΣτΕ.
Στη θέση «Μελετάνι» της Μάνδρας -χαρακτηρισμένη ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους- σχεδιάζεται η δημιουργία χώρου υποδοχής και επεξεργασίας βιομηχανικών και άλλων επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων από την εταιρεία «Μαντέκο».
Στο παραλιακό μέτωπο Ελευσίνας, προς την πλευρά της Πυρκάλ, μελετάται να επέκταθουν τα ΕΛΠΕ (Διυλιστήρια Πετρόλα), ενώ συνεχίζεται σήμερα στον ΧΥΤΑ Φυλής το περιβαλλοντικό έγκλημα που άρχισε εδώ και δεκαετίες στον ΧΥΤΑ Ανω Λιοσίων.
Η Μονάδα Χαλυβουργικής - ΔΕΗ θα κατασκευαστεί σε έκταση 500 επιχωματωμένων στρεμμάτων θάλασσας, για τα οποία η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Με βάση τα στοιχεία της ιδιας της εταιρείας, θα καίγεται 900 εκ. κυβικά μέτρα το χρόνο φυσικό αέριο, χωρίς να αποκλείεται και η καύση ντίζελ. Θα απελευθερωθούν 4,5 εκ. κυβικών μέτρων καυσαερίων την ώρα πάνω από το Θριάσιο, ποσότητα 2,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη των 27 καμινάδων και των δύο διυλιστηρίων της περιοχής.
Ειδικά τα οξείδια του αζώτου (2.000 τόνοι ετησίως) θα οδηγήσουν σε υπέρβαση των ορίων ποιότητας τόσο των οξειδίων αυτών, όσο και του όζοντος στο Θριάσιο και στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας.
Η ατμοσφαιρική αυτή ρύπανση ισοδυναμεί με την προκαλούμενη κυκλοφορία 1,8 εκατ. οχημάτων ημερησίως με διαδρομή 20 χλμ. το καθένα.
Ο νομάρχης και οι δήμαρχοι της Δ. Αττικής διευκρίνισαν ότι δεν αντιτίθενται στην ανάπτυξη. Ζήτησαν από την κυβέρνηση «εκπόνηση μελετών για να αποσαφινιστεί πόσες και ποιες δραστηριότητες αντέχει ακόμα η Δ. Αττική».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 01/04/2008

Επιστροφή στην αρχή

 

ΦΟΡΕΙΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

Στα χέρια του λαού η υπεράσπιση του περιβάλλοντος

Απάντηση στις αυριανές κινητοποιήσεις νομαρχίας και δήμων για το περιβάλλον δίνουν εννιά φορείς της περιοχής με κοινή τους ανακοίνωση

«Αυτοί που δίνουν γην και ύδωρ στους βιομήχανους και τους επιχειρηματίες στο Θριάσιο δεν μπορούν να ηγηθούν του αγώνα του λαού για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, για την προστασία της ζωής του, και αυτοί δεν είναι άλλοι από τα κόμματα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, η διοίκηση της νομαρχίας Δυτικής Αττικής, ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο Ελευσίνας».

Αυτή την απάντηση δίνουν με κοινή τους ανακοίνωση εννιά μαζικοί και εργατικοί φορείς του Θριασίου στις «κινητοποιήσεις» που διοργανώνουν η νομαρχία Δυτικής Αττικής και δήμοι του Θριασίου αύριο Τετάρτη, ενάντια στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι φορείς που υπογράφουν την ανακοίνωση είναι οι: Σωματείο Μετάλλου «Η ΜΑΣΙΝΑ», Σύλλογος Εργαζομένων στους δήμους του Θριασίου, Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Ελευσίνας, τα Σωματεία Συνταξιούχων Ελευσίνας και Ασπροπύργου, σύλλογοι Γυναικών Ελευσίνας και Ασπροπύργου, επιτροπές Ειρήνης Ελευσίνας και Ασπροπύργου.

Οπως επισημαίνουν, δεν μπορούν να ηγηθούν του αγώνα του λαού: «ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με την πολιτική τους στηρίζουν την ασυδοσία των βιομηχάνων. Η διοίκηση της νομαρχίας που στα λόγια κόπτεται για το περιβάλλον, αλλά στην πράξη στηρίζει αυτή την πολιτική και όταν χρειαστούν οι βιομήχανοι έχουν τη βοήθειά της, όπως πρόσφατα με τη χορήγηση άδειας στην ΠΕΤΡΟΛΑ για εργασίες κατεδάφισης της πρώην OWENS ώστε να διευκολυνθεί η επέκταση. Ο Δήμαρχος και δημοτικό συμβούλιο Ελευσίνας που συνέταξαν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης στα μέτρα των βιομηχάνων».

«Ενα είναι το δίλημμα, ή με το λαό ή με τους βιομήχανους» σημειώνουν οι φορείς και ξεκαθαρίζουν: «Εμείς επιλέγουμε να σταθούμε στο πλευρό του λαού. Γι' αυτό καλούμε το λαό του Θριασίου, τους εργαζόμενους, τους μαζικούς φορείς να πάρουν την υπόθεση του αγώνα στα χέρια τους απέναντι στο μαύρο μέτωπο βιομηχάνων, κυβερνήσεων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να οικοδομήσουν το δικό τους μέτωπο αγώνα».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1/4/08

Επιστροφή στην αρχή

Η Δυτική Αττική ξεσηκώνεται ενάντια στην περιβαλλοντική υποβάθμισή της

Ξεσηκώνεται η Δυτική Αττική ενάντια στην περιβαλλοντική υποβάθμιση που της έχουν επιβάλλει όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, αντιμετωπίζοντάς την ως χώρο απόθεσης όλων των προβληματικών δραστηριοτήτων του Λεκανοπεδίου. Αύριο, Τετάρτη, κατεβάζουν ρολά η Νομαρχία και οι δήμοι της περιοχής, ενώ στάσεις εργασίας θα πραγματοποιήσουν η Α' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών και Εμπόρων και το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας. Επίσης, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και συναυλία διαμαρτυρίας στην είσοδο της Ελευσίνας απέναντι από τη Χαλυβουργική, με τη συμμετοχή των Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Διονύση Τσακνή και Δημήτρη Σταρόβα.

Σύνθημα της αυριανής κινητοποίησης, που είναι μόνο το πρώτο βήμα των αντιδράσεων των φορέων της περιοχής, είναι "Το όραμά μας δεν έχει σχέση με τα σχέδιά τους. Εμείς θα τους εμποδίσουμε". Όπως άλλωστε προειδοποίησαν ο νομάρχης Δυτικής Αττικής και οι δήμαρχοι της περιοχής σε χθεσινή συνέντευξη τύπου, αν η ανταπόκριση που θα έχουν από την κυβέρνηση δεν είναι θετική, θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Βασικό θέμα, αλλά δυστυχώς όχι μοναδικό, είναι η σχεδιαζόμενη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΔΕΗ-Χαλυβουργικής, που αν υλοποιηθεί απειλεί - όπως υπογράμμισαν οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης - να καταστρέψει ανεπανόρθωτα το ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον του Θριασίου. "Όλα στον βωμό του κέρδους. Η επένδυση έχει στόχευση την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος στην Ιταλία. Κανείς δεν επικαλείται εθνικές ενεργειακές ανάγκες. Όλα γίνονται για το κέρδος. Αυτή είναι η αλήθεια", υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο νομάρχης Δυτ. Αττικής Αριστείδης Αρκουδάρης.

"Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα καίγονται 900 εκατ. κυβικά μέτρα το χρόνο φυσικό αέριο, χωρίς να αποκλείεται σε ειδικές περιόδους να καίγεται και ντήζελ", εξήγησε ο δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Αμπατζόγλου. "Η μονάδα αυτή θα δημιουργήσει έναν μόνιμο κώνο καυσαερίων 4,5 εκατ. κυβικών μέτρων την ώρα πάνω από την Ελευσίνα και το Θριάσιο Πεδίο. Η ποσότητα αυτή είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από τα καυσαέρια των 27 καμινάδων και των 2 διυλιστηρίων της περιοχής μας. Στα καυσαέρια αυτά θα περιέχονται 2.000 τόνοι το χρόνο οξείδια του αζώτου και θα οδηγήσουν σε βέβαιη υπέρβαση των ορίων ποιότητας τόσο των οξειδίων του αζώτου όσο και του όζοντος. Η ρύπανση αυτή στην ατμόσφαιρα είναι ισοδύναμη προς την κυκλοφορία 1,8 εκατ. οχημάτων ημερησίως, με διαδρομή 20 χλμ. το καθένα στην περιοχή μας", υπογράμμισε ο Γ. Αμπατζόγλου.

Και αυτό είναι μόνο ένα από τα σχέδια που επιβαρύνουν καταλυτικά τη Δυτική Αττική. Όπως ανέφεραν ο νομάρχης Αρ. Αρκουδάρης και οι δήμαρχοι της περιοχής, τέτοια είναι και η δημιουργία χώρου υποδοχής και επεξεργασίας βιομηχανικών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων από τη ΜΑΝΤΡΕΚΟ μέσα σε δασική έκταση στη θέση Μελετάνι του δήμου Μάνδρας, οι προσχώσεις στα λιμάνια που καταστρέφουν το παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας, η επέκταση των ΕΛΠΕ, όπως και ο ΧΥΤΑ Φυλής.

"Είναι νωπές οι μνήμες του περασμένου καλοκαιριού με τις μεγάλες πυρκαγιές που κατέκαψαν τεράστιες εκτάσεις δασών και στην Αττική. Και αντί να προσπαθούμε να αναδείξουμε τα ελάχιστα δάση μας και να δημιουργήσουμε νέα, γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί χώρος υποδοχής και επεξεργασίας τοξικών αποβλήτων στο μοναδικού φυσικού κάλλους δάσος του Μελετάνι. Το ερώτημα είναι γιατί", αναρωτήθηκε η δήμαρχος Μάνδρας Γιάννα Κριεκούκη. Χαριστική βολή χαρακτήρισε την εφαρμογή όλων αυτών των σχεδίων ο δήμαρχος Μαγούλας Θεόφιλος Ρόκκας, σημειώνοντας ότι "οι πολίτες νιώθουν ότι τελούν υπό ομηρεία και έχουν τάση φυγής από τον τόπο τους για να σωθούν". "Η διαιώνιση της τριτοκοσμικής κατάστασης, την οποία βιώνουμε, δεν είναι αποκλειστική υπόθεση ημών, που κατοικούμε σε αυτή την ανοιχτή χωματερή βιομηχανικών αποβλήτων και οικιακών απορριμμάτων. Είναι υπόθεση της Αθήνας, υπόθεση της Ελλάδας", τόνισε από την πλευρά του ο δήμαρχος Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου.

Τόσο ο νομάρχης Δυτ. Αττικής όσο και οι δήμαρχοι εξήγησαν ότι δεν είναι ενάντια στην ανάπτυξη, όταν όμως γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Μάλιστα ο Αρ. Αρκουδάρης ζήτησε από την κυβέρνηση να εκπονηθεί μελέτη για να αποτυπωθεί η φέρουσα ικανότητα της περιοχής για να διαπιστωθεί επιστημονικά τι δραστηριότητες αντέχει ακόμη η Δυτική Αττική. "Το έγκλημα που συντελείται στη Δυτ. Αττική ξεφεύγει από τα στενά τοπικά όρια. Η μόλυνση δεν γνωρίζει σύνορα. Αυτό που σήμερα καταστρέφει τη Δυτ. Αττική, πολύ σύντομα θα αποτελέσει μέγα κίνδυνο για όλο το Λεκανοπέδιο", υπογράμμισε ο νομάρχης.

Μ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΗ 1/4/08

Επιστροφή στην αρχή

Όχι στην υποβάθμιση της ζωής τους είπαν οι κάτοικοι της Ελευσίνας

Βροντερό "όχι" στην περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν, στο οποίο μεγαλώνουν τα παδιά τους, είπαν χθες χιλιάδες κάτοικοι της Ελευσίνας στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στην είσοδο της Ελευσίνας, απέναντι από τη Χαλυβουργική.

Μάλιστα, οι κάτοικοι προχώρησαν και σε συμβολικό ολιγόλεπτο αποκλεισμό της παλαιάς και της νέας εθνικής οδού, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συναυλία με τη συμμετοχή των Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Διονύση Τσακνή και Δημήτρη Σταρόβα. Παράλληλα το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και η ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής πραγματοποίησαν τρίωρη στάση εργασίας (11-2 μ.μ.), ενώ μετά από σχετική απόφαση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Δυτικής Αττικής κλειστά παρέμειναν το ίδιο διάστημα και τα καταστήματα της περιοχής.

"Οι κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν, μέχρι να δικαιωθούμε. Μέχρι να ανατραπούν τα σχέδια που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον της περιοχής μας. Δεν είμαστε ούτε εκβιαστές, ούτε ανεύθυνοι. Εμείς, ως περιοχή, το χρέος μας το κάναμε επί πολλές δεκαετίες. Φτάνει πια. Ας το κάνει και κανείς άλλος" πρόσθεσε ο κ. Αρκουδάρης και κατέληξε, υπό τα χειροκροτήματα των συγκεντρωμένων: "Η εποχή που η Δυτική Αττική φορτωνόταν τα πάντα, χωρίς αντίδραση και χωρίς διαμαρτυρία, ανήκει στο παρελθόν. Είναι ώρα η Δυτική Αττική να περάσει σε μια νέα εποχή. Να αποκτήσει όσα δικαιούται και αξίζει. Αυτό διεκδικούμε. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό θα παλέψουμε. Ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι ώς το τέλος".

Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι της Ελευσίνας, φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση αντιδρούν στα σχέδια για την κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργικής, μονάδα που σχεδιάζεται με τη συνεργασία της ΔΕΗ, στην επέκταση του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ, στην εγκατάσταση κέντρου διαχείρισης επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων από τη ΜΑΝΤΡΕΚΟ στην περιοχή της Μάνδρας, στην ανεξέλεγκτη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής –του μοναδικού ΧΥΤΑ για όλη την Αττική– και μάλιστα χωρίς να τηρούνται όσα προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, στις παράνομες επιχωματώσεις που καταστρέφουν το πανέμορφο παραλιακό μέτωπο του κόλπου της Ελευσίνας.

Παρόντες στη συγκέντρωση ήταν ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Ραγκούσης, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Πάγκαλος και Βασίλης Οικονόμου και του ΣΥΡΙΖΑ Θεόδωρος Δρίτσας, καθώς και ο νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας. Επίσης, στη συγκέντρωση παρεβρέθηκε και το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΣΥΝ Γιάννης Τόλιος.

Ο νομάρχης και οι δήμαρχοι της Δυτικής Αττικής μαζί με κατοίκους της περιοχής αναμένεται να δώσουν και σήμερα δυναμικό παρών στην κινητοποίηση που διοργανώνει η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ στις 10 το πρωί, έξω από το Ξενοδοχείο "King George" στην Πλατεία Συντάγματος. Εντός του ξενοδοχείου θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της ΔΕΗ με θέμα την έγκριση του μνημονίου συνεργασίας της επιχείρησης με τη Χαλυβουργική για τη δημιουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Ελευσίνα. Μάλιστα, οι φορείς της Δυτικής Αττικής θα καταθέσουν στο Δ.Σ. της ΔΕΗ ψήφισμα διαμαρτυρίας στο οποίους θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αντιτίθενται στη δημιουργία της μονάδας. 

ΑΥΓΗ 3/4/08

 

Επιστροφή στην αρχή

 

Σε Θριάσιο Πεδίο... μάχης μετατράπηκε χθες το μεσημέρι η Ελευσίνα με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της νομαρχίας, των δήμων, των φορέων και των κατοίκων της Δυτικής Αττικής, απέναντι από τη Χαλυβουργική, για τη ρύπανση στην περιοχή.

«Προειδοποίηση» και «πρώτο βήμα» χαρακτήρισε τη χθεσινή κινητοποίηση ο νομάρχης Δυτικής Αττικής Αριστείδης Αρκουδάρης, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άτομα και κυρίως νέοι και μαθητές από τα σχολεία της Ελευσίνας, του Ασπροπύργου, της Μάνδρας, της Μαγούλας και της Νέας Περάμου.

Κρατώντας ένα πανό με φωτογραφίες βρεφών και γραμμένο το ερώτημα «Τι μέλλον θα έχουν;», μαθητές απέκλεισαν για περίπου ένα τέταρτο της ώρας την εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, διεκδικώντας μια καθαρότερη πόλη, καλύτερη ποιότητα ζωής.

«Πάρτε μέτρα πριν μας πάρουν... μέτρα», ήταν το σύνθημα σ' ένα άλλο πλακάτ, ενώ παλμό στη διαμαρτυρία έδιναν, πέρα από τα νιάτα και οι τραγουδιστές Μαχαιρίτσας, Τσακνής και Σταρόβας, οι οποίοι συμπαραστάθηκαν στον αγώνα των κατοίκων δίνοντας συναυλία.

«Μας έχουν πνίξει τα καυσαέρια. Δεν πάει άλλο. Διαμαρτυρόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Αν φτιάξουν κι άλλο εργοστάσιο, τι θα γίνει στην περιοχή μας;». Με αυτά τα λόγια εκφράζουν την αγωνία τους οι μαθητές, στο 2ο Γυμνάσιο της παραλίας Ασπροπύργου, Κατερίνα Κωστάκη και Γιάννης Παπαευθυμίου.

Οι πολίτες και οι φορείς της Δυτικής Αττικής αντιδρούν στη δημιουργία θερμοηλεκτρικού σταθμού 880 MW από τη Χαλυβουργική και τη ΔΕΗ, στη γιγάντωση και εδαφική επέκταση του διυλιστηρίου της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ και στην εγκατάσταση χωματερής βιομηχανικών αποβλήτων στο καταπράσινο Μελετάνι Μάνδρας.

«Ολους εμάς που βρισκόμαστε εδώ μας ενώνει ένα κοινό όραμα για την περιοχή μας. Θέλουμε καθαρές πόλεις. Καθαρό και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας. Θέλουμε να πάψουμε να αποτελούμε την πίσω αυλή του Λεκανοπεδίου. Θέλουμε να αναδείξουμε τις ομορφιές της περιοχής μας.

Να ενισχύσουμε νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό είναι το δικό μας όραμα. Και αυτό δεν έχει σχέση με ρυπογόνες επενδύσεις, με τοξικά απόβλητα, με ανεξέλεγκτους ΧΥΤΑ, με επεκτάσεις διυλιστηρίων, με καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος», τόνισε κατά την ομιλία του ο νομάρχης Α. Αρκουδάρης και κατέληξε: «Δεν είμαστε πολίτες Β κατηγορίας».

«Δεν θέλουμε να ζούμε με νέφος καυσαερίων 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ώρα από τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, που ισοδυναμεί με τη ρύπανση που παράγουν 2 εκατομμύρια οχήματα. Δεν θέλουμε να ζούμε με δύο διυλιστήρια, 17 βιομηχανίες και 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα υγρά και αέρια καύσιμα αποθηκευμένα δίπλα στα σπίτια μας. Δεν θέλουμε να ζούμε με δύο χωματερές αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Θέλουμε να παραδώσουμε μια καθαρότερη Ελευσίνα στα παιδιά μας», είπε ο δήμαρχος Ελευσίνας Γ. Αμπατζόγλου. Παρόντες στη συγκέντρωση ήταν ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Ραγκούσης, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Πάγκαλος και Βασίλης Οικονόμου και του ΣΥΡΙΖΑ Θεόδωρος Δρίτσας, ο νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας, οι δήμαρχοι και τα μέλη των Δ.Σ. των γύρω δήμων, αντιπροσωπεία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΡΟΥΛΑ ΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΡΟΣ

ΕΘΝΟΣ 3/4/08

Επιστροφή στην αρχή

Δήμοι και Νομαρχία αντιδρούν στη νέα μονάδα της ΔΕΗ

ΛΟΥΚΕΤΟ ΒΑΖΟΥΝ αύριο Νομαρχία και δήμοι της Δυτικής Αττικής που αντιδρούν στην κατασκευή νέας μονάδας της ΔΕΗ στη Χαλυβουργική.
«Το έγκλημα που συντελείται στη Δυτική Αττική ξεφεύγει από τα στενά τοπικά όρια, αφορά ολόκληρο το Λεκανοπέδιο», τόνισε χθες ο νομάρχης Αριστείδης Αρκουδάρης, κατηγορώντας επίσης πως «η επένδυση έχει στόχευση την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος στην Ιταλία. Κανείς δεν επικαλείται εθνικές ενεργειακές ανάγκες. Όλα γίνονται για το κέρδος».
Στην αυριανή κινητοποίηση συμμετέχουν με στάση εργασίας η Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών και Εμπόρων καθώς και το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, ενώ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και συναυλία διαμαρτυρίας στην είσοδο της Ελευσίνας απέναντι από τη Χαλυβουργική.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Αμπατζόγλου, σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της ΔΕΗ η νέα μονάδα θα επιφέρει συγκέντρωση καυσαερίων 4,5 εκατ. κυβικών μέτρων την ώρα πάνω από την Ελευσίνα και το Θριάσιο.
«Η ποσότητα αυτή είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από τα καυσαέρια των 27 καμινάδων και των 2 διυλιστηρίων της περιοχής μας», σχολίασε.    NEA 4-4-08

Επιστροφή στην αρχή

Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.

Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου «Φίλοι της Φύσης» (Friends of Nature)

Εταίρος του Παναττικού Δικτύου Κινημάτων Πόλης

www.xpolis.blogspot.com / E-mail: xpolis@gmail.com 

Όχι λιμάνι στο Σκαραμαγκά – Διεκδικούμε:

ü      Από την άμυνα να περάσουμε στην επίθεση.

ü      Ο χώρος που δεν χρησιμοποιείται για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, 114 στρέμματα, να επιστρέψει στο Δήμο Χαϊδαρίου.

ü      Άμεσα αισθητικές παρεμβάσεις από το Δήμο Χαϊδαρίου - ήπια αξιοποίηση και ανάδειξη της υπάρχουσας ακτής Σκαραμαγκά.

ü      Στη Δυτική Αθήνα, στο Θριάσιο και στο λεκανοπέδιο  δεν θα «φάμε τη ρύπανση».

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ , 9:30, ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Το Χαϊδάρι είναι παραθαλάσσιος δήμος. Κάποιοι το έχουν ξεχάσει, οι νεώτεροι κάτοικοι δεν το γνωρίζουν, εμείς όμως το θυμόμαστε και δεν παραιτούμαστε από το όραμα, ο Σκαραμαγκάς να ξαναζωντανέψει και να γίνει η ακτή της Δυτικής Αθήνας.

Οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας δικαιούνται και  οφείλουν να διεκδικήσουν την ακτή του Σκαραμαγκά  γιατί τους ανήκει. Το ναυπηγείο Σκαραμαγκά επεκτάθηκε προς την ακτή με αναγκαστικές απαλλοτριώσεις το 1957 και κατά την διάρκεια της χούντας, με μπαζώματα βορειοδυτικά  προς την ακτή κάνοντας κατάληψη της περιουσίας του ελληνικού λαού, δηλαδή στη θάλασσα και στον αιγιαλό.  Ας δούμε το ιστορικό:

Τον Ιούνιο του 1937 ξεκινάει το Πολεμικό Ναυτικό  να διαμορφώνει έναν μικρό χώρο για την συντήρηση και κατασκευή των  πλοίων του.

Το 1956 ο χώρος αυτός «αγοράστηκε» (κατ΄ άλλους παραχωρήθηκε)  από τον εφοπλιστή Σταύρο Νιάρχο, ο οποίος έκανε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και μπαζώματα και επέκτεινε το ναυπηγείο σε βάρος των μικρών ιδιοκτητών αλλά και του δημοσίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ τα οικόπεδα των μικροϊδιοκτητών αποζημιώθηκαν το 1957 από 25-65  δραχμές τον πήχη, το δημόσιο παραχώρησε την περιουσία του ελληνικού λαού  έναντι του ευτελούς ποσού των 6 δραχμών τον πήχη. Φυσικά τα μπαζώματα και οι προσχώσεις προς τη θάλασσα που δημιούργησαν νέα οικόπεδα δεν πληρώθηκαν από τον Νιάρχο, στο όνομα της ανάπτυξης της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και της εξασφάλισης νέων θέσεων εργασίας.

Βασικά τα «νέα οικόπεδα» που δημιουργήθηκαν με μπαζώματα της θάλασσας, χωρίς να καταβληθούν χρήματα στο ελληνικό δημόσιο ή αντισταθμιστικά οφέλη,  ήταν η θαυμάσια ακτή του Σκαραμαγκά  οποία συγκέντρωνε το καλοκαίρι ημερησίως 15.000 λουόμενους, κατοίκους κυρίως  της Δυτικής Αθήνας.

Τα χρόνια πέρασαν, η ακτή περιορίστηκε στο ελάχιστο και  ευτυχώς ότι απέμεινε απ΄ αυτήν την κράτησαν ζωντανή οι χειμερινοί κολυμβητές.

Την περίοδο 1960 -  1980 η Ελλάδα αποτελούσε, λόγω των χαμηλών ημερομισθίων και την έλλειψη περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τον μαγνήτη για τις επισκευές της παγκόσμιας ναυτιλίας. Ο Νιάρχος προβλέποντας  ότι η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία δεν είχε καμία προοπτική στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αφού νέοι και πολυάριθμοι «μαγνήτες» με ακόμα χαμηλότερες αμοιβές και χωρίς καμία περιβαλλοντική προστασία  είχαν αρχίσει να εμφανίζονται στον ορίζοντα (Κορέα, Κίνα), πούλησε το 1985 (κατ΄ άλλους τα κοινωνικοποίησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ) τα ναυπηγεία στο Ελληνικό Δημόσιο (ανέλαβε η κρατική  ΕΤΒΑ και στη συνέχεια η Τράπεζα Πειραιώς). Μάλιστα στα νέα Διοικητικά Συμβούλια του Ναυπηγείoυ Σκαραμαγκά συμμετείχαν για ένα διάστημα εναλλάξ και  εκπρόσωποι του Δήμου Χαϊδαρίου.

Τα ναυπηγεία όμως άλλαξαν πάλι χέρια και πέρασαν το 2002 από τις τράπεζες στην γερμανική εταιρεία HDW.  Η HDW (συγχωνεύτηκε αργότερα με την Thyssen Krupp) άλλαξε προσανατολισμό, ενδιαφέρθηκε κυρίως για την ολοκλήρωση της κατασκευής των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού, οι ναυπηγοεπι -σκευαστικές εργασίες μειώθηκαν και έτσι προέκυψε ένας μεγάλος ανεκμετάλλευτος χώρος,  στο σημείο  που έγιναν τα μπαζώματα προς τη θάλασσα. Αυτόν τον ανεκμετάλλευτο χώρο η νέα ιδιοκτησία τον υπενοικίασε στη εταιρεία  Depots η οποία τον χρησιμοποίησε αρχικά ως προσωρινό χώρο στάθμευσης νέων αυτοκινήτων και στη συνέχεια ως χώρο μεταφόρτωσης container.

Έτσι φτάσαμε στο σήμερα. Η εταιρεία Depots εκμεταλλευόμενη τη νομοθεσία που εισήγαγε αρχικά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και που την ολοκλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, υπενοικίασε με τη σειρά της στον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου για εμπορικό λιμάνι.

Αυτή είναι με λίγα λόγια η τραγική ιστορία του Σκαραμαγκά.

Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. διεκδικεί και προτείνει:

·  Από την Άμυνα να περάσουμε στην επίθεση. Να διεκδικήσουμε τον χώρο που προορίζεται να λειτουργήσει σαν λιμάνι, γιατί είναι ο χώρος εκείνος που μπαζώθηκε για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, δεν πληρώθηκε από κανέναν παλιό ή νέο «φερόμενο» ιδιοκτήτη  και δεν χρησιμοποιείται για τον αρχικό του σκοπό. Αυτός ο χώρος είναι περιουσία του Ελληνικού Λαού.

·  Η μικρή ακτή που παρέμεινε ανέπαφη να ζωντανέψει με ευθύνη του Δήμου και των πολιτών. Άμεσα και ως πρώτη ενέργεια να γίνουν αισθητικές παρεμβάσεις, να συντηρηθεί το γήπεδο μπάσκετ, να δημιουργηθεί στέγαστρο και μια δημοτική καντίνα, να καθαρίζεται τακτικά η ακτή. Αισθητικές παρεμβάσεις έχουν ήδη γίνει σε όλους τους παραθαλάσσιους δήμους του κόλπου της Ελευσίνας (Πέραμα, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μεγάλο Πεύκο, Πάχη). Στο Χαϊδάρι?.

·  Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. στηρίζει και συμμετέχει στις συλλογικές διαδικασίες αποτροπής της λειτουργίας του λιμανιού και προτείνει να δημιουργηθεί Επιτροπή Αγώνα με τη συμμετοχή του Δήμου και μαζικών φορέων για την απομάκρυνση του λιμανιού και του χώρου στάθμευσης container. Παράλληλα όμως αναπτύσσει αυτόνομη δράση και παίρνει πρωτοβουλίες για το ζωντάνεμα της υπάρχουσας ακτής και της προβολής του αιτήματος «Να επιστρέψει η έκταση που μπαζώθηκε, στον πραγματικό ιδιοκτήτη του, δηλαδή στον ελληνικό λαό γιατί η μπαζωμένη θάλασσα είναι περιουσία του».

Η Δυτική Αθήνα και το Θριάσιο συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό βιομηχανιών και άλλων χρήσεων που λειτουργούν σχεδόν ανεξέλεγκτα, επιβαρύνουν  το περιβάλλον και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των δυτικών δήμων. Δυτικά της Αθήνας λειτουργούν: 2 ναυπηγεία, 2 διυλιστήρια, 2 χαλυβουργία, τσιμεντοβιομηχανίες, χωματερές, logistics   κτλ. Τα παραπάνω  σε συνδυασμό με τα χιλιάδες αυτοκίνητα που διέρχονται την Εθνική Οδό δημιουργούν ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ ρύπων» που ανιχνεύονται ακόμα και στα ανατολικά της Αθήνας (Ελληνικό, Γλυφάδα). 

H λειτουργία του λιμανιού στο Σκαραμαγκά θα προσελκύσει περισσότερα αυτοκίνητα στην περιοχή, θα αυξήσει την κυκλοφορία αυτοκινήτων και το συγκοινωνιακό κομφούζιο. Οι δε ρύποι θα αυξηθούν από την εκπομπή καυσαερίων όχι μόνο των αυτοκινήτων που θα προσεγγίζουν το λιμάνι αλλά και από τις κάπνες των πλοίων που θα ελλιμενίζονται στον Σκαραμαγκά.

Το νέο λιμάνι στο Σκαραμαγκά, η δημιουργία μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας Χαλυβουργικής – ΔΕΗ, η επέκταση της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ, η δημιουργία χώρου υποδοχής και επεξεργασίας βιομηχανικών και τοξικών αποβλήτων στη θέση Μελετάνι στη Μάνδρα, κτλ  θα επιβαρύνουν με νέους ρύπους τη Δυτική Αθήνα και το Θριάσιο και θα υποβαθμίσουν την ποιότητα ζωής του λεκανοπεδίου. Το Ποικίλο Όρος, το φυσικό φράγμα και φίλτρο στους ρύπους που προέρχονται από το Θριάσιο, θα πρέπει να δενδροφυτευτεί και να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Ο αγώνας για το περιβάλλον είναι σύνθετος, απαιτεί αγώνες και συντονισμό σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.

Εμείς οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας «αρνούμαστε να φάμε την ρύπανση».

Χαϊδάρι 4/4/2008

Επιστροφή στην αρχή

Eλευσινα:  Ένα ακομη εγκλημα κατά της κοινωνιας 9-4-2008
 Στην Ελευσινα σχεδιάζεται να εγκατασταθεί «εξαγωγική» Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής (ΔΕΗ - Χαλυβουργικής) με ολεθριες συνεπειες για Αττικη -λεκανοπεδιο.
Στη Δ. Αττική, όπου έχει συγκεντρωθεί το 40% της βαριάς βιομηχανίας σχεδιάζεται τωρα να εγκατασταθεί <<εξαγωγική>>Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής (ΔΕΗ - Χαλυβουργικής) για την οποια εγειρονται σοβαρα ζητηματα παραβασεων της Αντιμονοπωλιακης Νομοθεσιας. Από την Μοναδα της Χαλυβουργικης θα προκληθεί ημερήσια ρύπανση, που αντιστοιχεί σε έκεινη 1,8 εκατομμυρίων οχημάτων ημερησίως, προκειμένου το ρεύμα να πωληθεί στην Ιταλία , όπως τωρα λεγεται και για την οποία Νομαρχία και Δήμος Ελευσίνας έχουν προσφύγει στο ΣτΕ.
Στη θέση «Μελετάνι» της Μάνδρας - περιοχη χαρακτηρισμένη σαν ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους- σχεδιάζεται η δημιουργία χώρου υποδοχής και επεξεργασίας βιομηχανικών και άλλων επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων από την εταιρεία «Μαντέκο».
Στο παραλιακό μέτωπο Ελευσίνας, προς την πλευρά της Πυρκάλ, μελετάται να επέκταθουν τα ΕΛΠΕ (Διυλιστήρια Πετρόλα), ενώ συνεχίζεται σήμερα στον ΧΥΤΑ Φυλής το περιβαλλοντικό έγκλημα που άρχισε εδώ και δεκαετίες στον ΧΥΤΑ Ανω Λιοσίων.
Η Μονάδα Χαλυβουργικής - ΔΕΗ θα κατασκευαστεί σε έκταση 500 επιχωματωμένων στρεμμάτων θάλασσας, για τα οποία η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Με βάση τα στοιχεία της ιδιας της εταιρείας Χαλυβουργικη , θα καίγεται 900 εκ. κυβικά μέτρα το χρόνο φυσικό αέριο, χωρίς να αποκλείεται και η καύση ντίζελ. Θα απελευθερωνονται 4,5 εκ. κυβικών μέτρων καυσαερίων την ώρα πάνω από το Θριάσιο, ποσότητα 2,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη των 27 καμινάδων και των δύο διυλιστηρίων της περιοχής.
Ειδικά τα οξείδια του αζώτου (2.000 τόνοι ετησίως) θα οδηγήσουν σε υπέρβαση των ορίων τόσο των οξειδίων αυτών, όσο και του όζοντος στο Θριάσιο και στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας με ολεθριες συνεπειες στην υγεια των κατοικων .

Το περιβαντολογικο και οικονομικο αυτό εγκλημα, στρεφετει ευθεως κατά των 5 εκ. κατοικων της Αττικης ως προς τις επιπτωσεις στην υγεια, κατά του συνολου των Ελληνων πολιτων ως προς τις οικονομικες συνεπειες και ζημιες και κατά των κατοικων της περιοχης ως προς την απαξιωση περιουσιων κλπ.

Την ιδια στιγμη δινεται αυθαιρετα και προνομιακα η ευκαιρια στη Χαλυβουργικη, να αυξησει τα υπερκερδη της σε βαρος του κοινωνικου συνολου.

Αληθεια ποιος θα τους σταματησει ?

ΠΗΓΗ: Eλευσινα:  Ένα ακομη εγκλημα κατά της κοινωνιας 9-4-2008

 

Επιστροφή στην αρχή

Τι σχεδιάζεται στο Σκαραμαγκά;

Η απαξίωση των ελληνικών ναυπηγείων φαίνεται ότι ολοκληρώνεται με την μετατροπή των χώρων τους σε εμπορικά λιμάνια.

Όπως σχολιάζουν σε σχετική ερώτησή τους στη Βουλή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θαν. Λεβέντης, Ιω. Δραγασάκης και Παν. Λαφαζάνης, πρόσφατα ανακοινώθηκε η υπενοικίαση μέρους των χώρων του λιμανιού στον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.

Υπενθυμίζεται ότι στο Λαύριο δημιουργείται το νέο λιμάνι της Αττικής προς το Αιγαίο και όχι μόνο, με τις αντίστοιχες επιβατηγές υποδομές, όπως τον Προαστιακό. Έτσι, η κυβέρνηση φαίνεται ότι διώχνει τις «αντιτουριστικές» δραστηριότητες, οδηγώντας τες στο ήδη πολύ επιβαρυμένο δυτικό άκρο της Αττικής.

Δεκαετίες υποβάθμισης

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, η ακτογραμμή από τον Πειραιά μέχρι την Κορινθία έχει υποστεί τεράστιες αλλοιώσεις, σε όλη την διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, περίοδο κατά την οποία το φυσικό περιβάλλον της περιοχής γνώρισε τις καταστροφικές συνέπειες της απρογραμμάτιστης βιομηχανικής ανάπτυξης.

Με συνεχείς επεκτάσεις των λιμενικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία τερατωδών βιομηχανικών συγκροτημάτων, ναυπηγείων, διαλυτηρίων, διυλιστηρίων και άλλες δραστηριότητες, οι ακτές που αποτελούσαν πολυτελή θέρετρα, μπαζώθηκαν και αποκλείστηκε η πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Πέραν των άλλων εγκλημάτων σε βάρος του τοπίου, του περιβάλλοντος και της θάλασσας, συνηθισμένο είναι το φαινόμενο των επιχωματώσεων που γίνονται για να αυξάνεται η εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια. Από τον κανόνα αυτό δεν ξέφυγε ο Σκαραμαγκάς, που τη δεκαετία του 50 συγκέντρωνε ημερησίως 15.000 λουόμενους.

Μετά το 1956 οι εγκαταστάσεις, το μεγαλύτερο μέρος της ακτής και οι επιχωματώσεις χαρίστηκαν, ουσιαστικά, στον Νιάρχο και στη συνέχεια, με αμφισβητούμενες πολιτικά διαδικασίες, το 1985, «κοινωνικοποιήθηκαν» και τέλος, το 2002, πέρασαν σε γερμανικό όμιλο.

Ερωτήσεις προς τον Γ. Βουλγαράκη

Οι τρεις βουλευτές ερωτούν τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής:

1. Πώς επιτρέπεται η δημιουργία εμπορικού λιμανιού σε χώρο ο οποίος έχει παραχωρηθεί από το Eλληνικό δημόσιο για τη δημιουργία ναυπηγείου;

2. Σε ποια νομική βάση εδράζεται η επινοικίαση του χώρου και η δραστηριοποίηση του Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου σε χώρο ο οποίος ανήκει στα όρια του αντίστοιχου Οργανισμού της Ελευσίνας;

3. Με βάση ποιες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ποιο συνολικό σχεδιασμό προγραμματίζονται δραστηριότητες που θα αυξήσουν δραματικά τον κυκλοφοριακό φόρτο και τους παραγόμενους ρύπους σε μια περιοχή ήδη υπερβολικά επιβαρυμένη;

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&tag=8452&pubid=888585

Επιστροφή στην αρχή

Αμετακίνητοι για την επέκταση στην Ελευσίνα

Ετοιμες να υλοποιήσουν την αναβάθμιση και επέκταση του διυλιστηρίου στην Ελευσίνα - αγνοώντας κάθε αντίδραση και αντίρρηση των κατοίκων του επιβαρυμένου Θριασίου - εμφανίζονται η κυβέρνηση και η διοίκηση (Λάτσης) των ΕΛΠΕ. Στο πλαίσιο μιας εξόφθαλμα «ενορχηστρωμένης» τακτικής, στη χτεσινή Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ, ο εκπρόσωπος του δημοσίου, γγ του υπουργείου Οικονομίας, Γ. Σιδηρόπουλος, έσπευσε να δηλώσει την υποστήριξη του ελληνικού δημοσίου στο επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης και ζήτησε επιπλέον την επιτάχυνσή του! Κύριος μοχλός του επενδυτικού σχεδίου είναι τα 1,1 δισ. ευρώ για τη μετατροπή και επέκταση του διυλιστηρίου στην Ελευσίνα που, εκτός των άλλων συνεπειών, θα βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από το εργοστάσιο πυρομαχικών της ΠΥΡΚΑΛ!!! Είχε προηγηθεί η πρωτοφανής ενέργεια της κυβέρνησης, η οποία ανέθεσε στη διοίκηση των ΕΛΠΕ ρόλο εκπροσώπου της στο Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, αντί να απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός σε Ερώτηση του ΚΚΕ για την επένδυση, παρουσίασαν επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης, Ι. Κωστόπουλου!

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ δήλωσε κυνικά ότι για να έχουμε λιγότερο θείο θα έχουμε περισσότερο άνθρακα, αναφερόμενος στη δεδομένη αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη νέα επένδυση. Η έγκρισή της εκκρεμεί στο υπουργείο Ανάπτυξης, που σύμφωνα με πληροφορίες επεξεργάζεται μια συνολική ...περιβαλλοντική πρόταση για το Θριάσιο, ώστε η επέκταση της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ να αντισταθμιστεί με έργα στην ευρύτερη περιοχή. Στην ίδια λογική κινείται και η διοίκηση της επιχείρησης που έχει ήδη επαφές με την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην περιοχή προκειμένου να τη μετατρέψουν σε ...πόλο τουριστικής έλξης! Σκοπός όλων αυτών είναι η ανάκτηση ηγετικής θέσης των ΕΛΠΕ στη ΝΑ Ευρώπη, όπως ειπώθηκε από τα στελέχη της εταιρείας.

Στο μεταξύ, διαπραγματεύονται με το ελληνικό δημόσιο για το αντίτιμο που θα εισπράξει η εταιρεία λόγω της απόφασης να της αφαιρεθούν τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Χτες αναδιαρθρώθηκε και το ΔΣ των ΕΛΠΕ, με τον εκπρόσωπο του Λάτση, Ι. Κωστόπουλο, να διορίζεται για άλλη μια φορά ως εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου.

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=2608061&publDate=1/12/2004

Επιστροφή στην αρχή

Εισήγηση κατά της επέκτασης της «Πετρόλα»

Το «κόκκινο φως» ανάβει για άλλη μια φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) στις προσπάθειες για επέκταση στην επιβαρυμένη περιβαλλοντικά Δυτική Αττική των εγκαταστάσεων της πρώην «Πετρόλα» (η εταιρία του Λάτση που έχει συγχωνευτεί με τα ΕΛ.ΠΕ.).

Στην Ολομέλεια του ΣτΕ μεθαύριο Παρασκευή η σύμβουλος Επικρατείας Αγ. Θεοφιλοπούλου θα προτείνει την ακύρωση της μελέτης ασφάλειας του διυλιστηρίου της «Πετρόλα», η οποία έχει εγκριθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης στις 13/2/2003. Στο σκεπτικό της απορριπτικής εισήγησης μεταξύ άλλων θα αναφέρεται ότι η μελέτη δε διασφαλίζει από τους κινδύνους ενός ατυχήματος.

Η εισηγήτρια, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφέρει ότι η επίμαχη απόφαση θα πρέπει να ακυρωθεί, ενώ θα επικαλεστεί και προηγούμενες αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου (1468, 1471/2004), με τις οποίες είχαν ακυρωθεί υπουργικές αποφάσεις που έδιναν το οκέι στην οικογένεια Λάτση να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων της «Πετρόλα». Οι υπουργικές αυτές αποφάσεις ενέκριναν τον εκσυγχρονισμό της «Πετρόλα».

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Αγ. Θεοφιλοπούλου στην Ολομέλεια του ΣτΕ θα προτείνει ότι ακόμη και στην περίπτωση που η εισήγησή της δε γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω (επίκληση προγενέστερων αποφάσεων του ΣτΕ), θα εισηγηθεί να γίνουν δεκτές οι προσφυγές που ζητούν την ακύρωση της μελέτης ασφάλειας, γιατί αυτή παρουσιάζει προβλήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, τα προβλήματα της μελέτης κατά την εισηγήτρια εντοπίζονται στα εξής σημεία:

- Η μελέτη ασφάλειας δεν έλαβε υπόψη το λεγόμενο «πολλαπλασιαστικό φαινόμενο». Δηλαδή, η μελέτη δεν καταπιάνεται με τον αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων, καθώς, το διυλιστήριο «Πετρόλα» συνορεύει ή βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τις εγκαταστάσεις ΠΥΡΚΑΛ, Ναυπηγεία Ελευσίνας, αγωγοί υδρογονανθράκων κλπ.

- Η μελέτη παρουσιάζει έλλειψη «πληθυσμιακών δεδομένων». Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πλήρης ως προς τις συνέπειες που θα έχει ένα πιθανόν ατύχημα στους κατοίκους των παρακείμενων περιοχών, καθώς και σε όσους διέρχονται από την εθνικό οδό και το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει μαζικοί φορείς, εκπρόσωποι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής, του Δήμου Ελευσίνας κ.ά.

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=2608061&publDate=1/12/2004

Επιστροφή στην αρχή

 

«Η Δυτική Αθήνα δεν θα γίνει ο σκουπιδότοπος της πρωτεύουσας»

Της ΜΑΙΡΗΣ ΠΙΝΗ

Μία ακόμα διαμαρτυρία για τη Δυτική Αττική. Αυτή τη φορά η πράξη «αντίστασης» έρχεται από τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας, οι οποίοι, την Τετάρτη 14 Μαΐου, θα συγκεντρωθούν στον Σκαραμαγκά, ώστε να διαδηλώσουν για τα εγκληματικά κυβερνητικά σχέδια που υποβαθμίζουν ακόμη περισσότερο το περιβάλλον και επιχειρούν να ακυρώσουν τα οράματά τους.

Τη διαμαρτυρία -που θα συνοδεύεται από συναυλία- διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ).
Οι διοργανωτές χρησιμοποιώντας γλώσσα και συνθήματα αιχμηρά τονίζουν ότι «οι ζωές των ανθρώπων είναι πάνω από τα κέρδη».
Σημειώνουν δε με έμφαση ότι την ώρα που η χώρα μας διασύρεται διεθνώς από τον ΟΗΕ και την Ε.Ε. για παραβίαση των κανόνων του πρωτοκόλλου του Κιότο, η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που προκαλεί την κλιματική αλλαγή. Αντίθετα, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ιδρύει εμπορικό λιμάνι στον Σκαραμαγκά ενώ εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή νέας ρυπογόνας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ», στην Ελευσίνα.
«Δεν θα ανεχθούν»
«Οι πολίτες δεν μπορούν να ανεχθούν την ασύδοτη δραστηριότητα των μεγαλοεπιχειρηματιών που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, καταστρέφουν το περιβάλλον, υπονομεύουν την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής της Δ. Αθήνας και απειλούν ευθέως αυτή την ίδια την υγεία των κατοίκων της περιοχής», δήλωσε στην «Ε» ο πρόεδρος του ΑΣΔΑ, δήμαρχος της Αγ. Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος. «Η Δυτική Αθήνα δεν σηκώνει άλλη επιβάρυνση και είναι αποφασισμένη να εμποδίσει πάση θυσία τα σχέδια καταστροφής της».
Ανέφερε ακόμα ότι «ο αγώνας των πολιτών της Δυτικής Αθήνας έχει ήδη ξεπεράσει τις κομματικές αντιπαραθέσεις. Δεν μπορεί η Δυτική Αθήνα να είναι ο σκουπιδότοπος της πρωτεύουσας. Ολοι εμείς οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας, ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι, αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε, να πάψουμε να είμαστε πολίτες β' κατηγορίας! Διεκδικούμε το δικαίωμα για ποιότητα ζωής».
Ακόμα, ο κ. Μίχος εξήγησε ότι στόχος είναι και η αύξηση των ελεύθερων φυσικών στον Ελαιώνα και η προστασία του Πάρκου Τρίτση, περιβαλλοντικού πνεύμονα για ολόκληρη την Αθήνα.
Εξήγηση για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που πάει να δημιουργηθεί στην περιοχή έδωσε και ο πρόεδρος του «ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου» Κώστας Φωτεινάκης.
«Αν υλοποιηθεί αυτό που σχεδιάζουν, θα προσελκύσει περισσότερα αυτοκίνητα στην περιοχή, θα αυξηθεί το συγκοινωνιακό κομφούζιο. Οι δε ρύποι θα αυξηθούν από την εκπομπή καυσαερίων όχι μόνο των αυτοκινήτων που θα προσεγγίζουν το λιμάνι, αλλά και από τις κάπνες των πλοίων που θα ελλιμενίζονται στον Σκαραμαγκά.
Ρύποι-υποβάθμιση
Το νέο λιμάνι στον Σκαραμαγκά, η δημιουργία μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας Χαλυβουργικής-ΔΕΗ, η επέκταση της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ, η δημιουργία χώρου υποδοχής και επεξεργασίας βιομηχανικών και τοξικών αποβλήτων στη θέση Μελετάνι στη Μάνδρα κτλ θα επιβαρύνουν με νέους ρύπους τη Δυτική Αθήνα και το Θριάσιο και θα υποβαθμίσουν την ποιότητα ζωής του Λεκανοπεδίου. Το Ποικίλον Ορος, το φυσικό φράγμα και φίλτρο στους ρύπους που προέρχονται από το Θριάσιο, θα πρέπει να δενδροφυτευτεί και να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Ο αγώνας για το περιβάλλον είναι σύνθετος, απαιτεί αγώνες και συντονισμό σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.
Εμείς οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας «αρνούμαστε να υποστούμε τη ρύπανση».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2008

 

Επιστροφή στην αρχή

 

ΦΟΡΕΙΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ-Κοινή πάλη ενάντια στην ασυδοσία βιομηχάνων

Η συγκρότηση «Συντονιστικού Φορέων Θριασίου για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής», καθώς και συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης και κινητοποιήσεων αποφασίστηκε στην προχτεσινή σύσκεψη που διοργάνωσαν εργατικοί και μαζικοί φορείς του Θριασίου με ιδιαίτερα μαζική συμμετοχή. Φορείς και κάτοικοι της περιοχής που συμμετείχαν στη σύσκεψη, όπως τόνισαν σε όλες τις τοποθετήσεις τους, πρέπει πλέον να μπουν μπροστά, να συσπειρωθούν σε κοινή πορεία και δράση ώστε να υπάρξει γενικός ξεσηκωμός του λαού της περιοχής, που θα αγκαλιάσει το σύνολο των οξυμένων προβλημάτων, ενάντια στην ασυδοσία των βιομηχάνων και των πολιτικών που τη στηρίζουν και τη διευκολύνουν.

Οπως τόνισε άλλωστε ανοίγοντας τη σύσκεψη ο Α. Λεβεντέρης, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στους δήμους του Θριασίου: «Η παρέμβασή μας είναι αναγκαία σε μια περίοδο όπου είναι ορατές στο λαό του Θριασίου οι αρνητικές συνέπειες από την ασύδοτη δράση των βιομηχάνων με τη στήριξη κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αδιαφορώντας για τη ζωή των κατοίκων. Ευθύνες όμως έχει και η Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση που διευκολύνουν με αποφάσεις τους τη δράση των βιομηχάνων. Και ιδιαίτερα η δημοτική αρχή της Ελευσίνας που υποστηρίζεται από ΣΥΝ - ΠΑΣΟΚ, που με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που συνέταξε νομιμοποίησε παρανομίες και διευκολύνει σχέδια βιομηχανιών».

Στη συνέχεια, στην κεντρική εισήγηση ο Αντ. Χοροζάνης, πρόεδρος του Σωματείου Μετάλλου «Η ΜΑΣΙΝΑ», αναφέρθηκε λεπτομερώς στα προβλήματα για τα οποία ο λαός πρέπει να αντιδράσει με κυριότερα:

Κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη «Χαλυβουργική».

Επέκταση ΠΕΤΡΟΛΑ.

Δημιουργία χώρου βιομηχανικών αποβλήτων στο Μελετάνι.

Ιδιωτικοποίηση διαχείρισης σκουπιδιών.

Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην παραλία Ασπροπύργου.

Γιγάντωση λιμανιού της Ελευσίνας.

Παραμονή ΤΙΤΑΝ μέσα στην πόλη της Ελευσίνας.

Επέκταση χωματερής Ανω Λιοσίων.

Ταυτόχρονα, έθεσε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης του Συντονιστικού, το οποίο μετά τις παρεμβάσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε έγινε αποδεκτό και συγκεκριμένα:

1. Σύνταξη υπομνήματος και αποστολή του σε όλους τους αρμόδιους.

2. Πρώτη κινητοποίηση στις 5 Ιούνη, Ημέρα Περιβάλλοντος, με συγκέντρωση στο χώρο της ΠΕΤΡΟΛΑ.

3. Συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις του Θριασίου, που θα καταλήξουν σε κοινή μεγάλη κινητοποίηση το τελευταίο 10ήμερο του Ιούνη με πορεία από τη «Χαλυβουργική» μέχρι την ΠΕΤΡΟΛΑ.

4. Πλατιά εξόρμηση ενημέρωσης του λαού της περιοχής.

Ριζοσπάστης 21 Μάη 2008

Επιστροφή στην αρχή

http://magoulaonline.gr/

Το Θριάσιο πεδίο αρχίζει να ξεσηκώνεται

By admin • Ιουν 3rd, 2008 • Category: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Είναι πανελληνίως - αν όχι παγκοσμίως - γνωστή η περιβαλλοντική επιβάρυνση του Θριάσιου Πεδίου το οποίο έγινε σύμβολο ίσως  της πιο βάρβαρης και βίαιης οικονομικής «ανάπτυξης» που συνέβη  στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα στην χώρα μας .

Τις τελευταίες δεκαετίες και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80  επιχειρήθηκε η εγκατάσταση στο Θριάσιο κάθε ανεπιθύμητης δραστηριότητας του Λεκανοπεδίου !Τα αποτελέσματα είναι γνωστά :  

Ο Κόλπος της Ελευσίνας δέχθηκε τα ανεπεξέργαστα απόβλητα των βιομηχανιών αλλά και τα λύματα του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού της Αθήνας ενώ  το ρυπαντικό του φορτίο ξεπέρασε κάθε όριο με συνέπεια το  φαινόμενο του ευτροφισμού και των ανοξικών  συνθηκών. Ο μαρασμός  των περισσοτέρων «επαγγελμάτων του Κόλπου» στέρησε εκατοντάδες ντόπιες θέσεις εργασίες .

Η ατμοσφαιρική ρύπανση έπιασε τα ανώτερα όριά της.

Οι βλάβες στο έδαφος, το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα ίσως είναι οι πιο μόνιμες αφού εμποδίζεται ακόμη και σήμερα η φυσική λειτουργία του «αυτοκαθαρισμού». Το μέτωπο υφαλμύρωσης εξαιτίας της υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων έχει φτάσει σε βάθος ενός χιλιομέτρου από την ακτή.

Η επικινδυνότητα παραμένει σε τρομακτικά μεγέθη αφού 16 μονάδες που υπάγονται στην οδηγία SEVESO II είναι εγκατεστημένες στο Θριάσιο. Οι κάτοικοι παραμένουν παντελώς ανενημέρωτοι για την στοιχειώδη προστασία από τους κινδύνους σε περίπτωση ατυχήματος.

Το περιαστικό πράσινο δέχθηκε ανεπανόρθωτες πιέσεις από την βάναυση λατόμευση,  την αυθαίρετη κατοίκηση, την ανεξέλεγκτη βόσκηση.

Τα οικιακά απόβλητα για δεκαετίες εναποτέθηκαν χύδην στα όρια του Θριασίου και ο υδροφόρος ορίζοντάς του πληρώνει την τελευταία δεκαετία τις συνέπειες .

Εκατοντάδες στρέμματα αγροτικής γης εξαφανίστηκαν και μετατράπηκαν, υπό την πλήρη ανοχή του Ελληνικού Κράτους, σε de facto βιομηχανική – βιοτεχνική γη χωρίς καμιά στοιχειώδη οργάνωση.

Η πολιτιστική κληρονομιά δέχθηκε σοβαρότατο πλήγμα και κυρίως το Θριάσιο θεωρήθηκε ο «αποτρόπαιος προορισμός» ή ο «μη τόπος» που τροφοδότησε την αριστουργηματική ελεγεία αλλά και ύμνο του Φίλιππου Κουτσαφτή « Αγέλαστος Πέτρα».

 

Ένα μεγάλο συγγνώμη οφείλεται στο Θριάσιο από όλους τους «ωφελημένους» αυτής της βαρβαρότητας .

Από τους φυσικούς αυτουργούς δεν αναμένεται…

Από τους ηθικούς αυτουργούς - την Ελληνική Πολιτεία – αξιώνεται…

Από τους κατοίκους της χώρας απαιτείται και ζητείται: αφού κυρίως εδώ, και για δεκαετίες ολόκληρες διυλίστηκε το πετρέλαιο για να θερμανθεί  όλη η χώρα, εδώ παράχθηκε το τσιμέντο και το σίδερο για την ανοικοδόμηση όλου του λεκανοπεδίου αλλά και της χώρας, εδώ εναποτέθηκαν τα σκουπίδια του λεκανοπεδίου και όχι μόνο, τα βουνά που περιστοιχίζουν το Θριάσιο τροφοδότησαν με αδρανή υλικά την «ανοικο-δόμηση » όλης της χώρας κ.α . Οι κάτοικοι του Θριάσιου φόρτωσαν τα πνευμόνια τους με τα βάρη της πιο στρεβλής ανάπτυξης της χώρας ! 

Όμως, τις τελευταίες δύο δεκαετίες χάρις στους συλλογικούς αγώνες και πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν, στις νομοτελειακές  παραγωγικές αναδιαρθρώσεις που συνέβησαν, τις αντιστάσεις μικρές ή μεγάλες των ΟΤΑ του Θριασίου που εκδηλώθηκαν, η κατάσταση έχει αντιστραφεί και δημιουργεί ελπίδες για ένα βιώσιμο μέλλον του Θριάσιου.

Μετά τον βιολογικό καθαρισμό της Ψυτάλλειας η ζωή στον Κόλπο ο οποίος χαρακτηρίστηκε «ευαίσθητη περιοχή» έχει επιστρέψει και η θαλάσσια χελώνα έρχεται να γεννήσει, οι βιομηχανίες έχουν υποχρεωθεί στην εγκατάσταση – έστω και ανεπαρκών - βιολογικών καθαρισμών, ξεκίνησαν τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής για την κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης των αστικών λυμάτων στους Δήμους του Θριάσιου Πεδίου . Η αποβιομηχάνιση επιτρέπει την αποκλιμάκωση των περιβαλλοντικών πιέσεων, η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει περιοριστεί μόνο στις υπερβολικές τιμές του όζοντος, των Υδρογονανθράκων και των ΡΜ10, πρωτοβουλίες αναπλάσεων του αστικού χώρου αναλαμβάνονται από όλους τους Δήμους, επιχειρείται με συστηματικό τρόπο η ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος : της ανάδειξης (στενάζουν στοιβαγμένοι σε υπόγεια και παράγκες οι ανεκτίμητοι αρχαιολογικοί θησαυροί) και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της γενέτειρας του Αισχύλου και του Ιερού Τόπου των Μυστηρίων .    

Τις ελπίδες αυτές έρχεται να ανακόψει η ακατάσχετη βουλιμία του φυσικού  αυτουργού και η διαχρονική προθυμία και εθελοδουλία του ηθικού αυτουργού.

Για τρίτη φορά μέσα στα τελευταία 15 χρόνια (τις δύο πρώτες φορές ανεπιτυχώς λόγω των αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών και την ακυρωτική παρέμβαση του ΣτΕ) επιχειρείται η γιγάντωση και εδαφική επέκταση του Διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ ακριβώς πάνω στα 140 στρέμματα της «ζώνης ασφαλείας» που χωρίζει το διυλιστήριο από το Πυριτιδοποιείο- Καλυκοποιείο (ΠΥΡΚΑΛ). Η μεγαλύτερη νεοελληνική και ασύλληπτα ενεργοβόρα επένδυση ύψους 1,1 δις εκ. € σχεδιάζεται από τους εγκέφαλους του Ομίλου Λάτση (που έχουν πλέον το πάνω χέρι στα «Ελληνικά Πετρέλαια» ) για το Διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ με το βεβαρημένο παρελθόν (το μεγαλύτερο βιομηχανικό ατύχημα της χώρας με 15 νεκρούς το 1992). Μοναδικός σκοπός η αύξηση της κερδοφορίας στο δεκαπλάσιο. Αποτελεί εξωφρενική παραχάραξη των πράσινων αντιλήψεων και πρακτικών η ακριβοπληρωμένη επικοινωνιακή καμπάνια των ΕΛΠΕ που εμφανίζει την πιο ενεργοβόρα επένδυση στα ορυκτά καύσιμα ως «πράσινη επένδυση»!

Σχεδιάζεται και έλαβε ήδη άδεια παραγωγής από την ΡΑΕ η μεγαλύτερη ιδιωτική μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 880 Μw από την Χαλυβουργική σε έκταση – μπαζωμένη με σκουριές θάλασσα - με απώτερο σκοπό την εξαγωγή στην Ιταλία !

Δόθηκε επίσης άδεια στα ΕΛΠΕ για νέα μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής 390 MW ακριβώς δίπλα στην παραθαλάσσια Νέα Πέραμο ( Μεγάλο Πεύκο ).

Μόνο αυτές οι δύο σχεδιαζόμενες επενδύσεις θα συνεισφέρουν με 5,5 εκατομμύρια τόνους CO2 (Διοξειδίου του Άνθρακα) σε ετήσια βάση στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου και τις συνεπακόλουθες Κλιματικές Αλλαγές !

Στην καρδιά του περιαστικού πρασίνου της περιοχής, και παρά το περυσινό ανεπανόρθωτο πλήγμα της καταστροφής 50.000 στρ. πρασίνου της Πάρνηθας που ρύθμιζε το κλίμα του Θριάσιου, στο καταπράσινο Μελετάνι της Μάνδρας, από τους ελάχιστους εναπομείναντες τόπους αναψυχής στην περιοχή, σχεδιάζεται η χωροθέτηση της μοναδικής χωματερής επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων της χώρας (ΧΥΤΕΑ) .  

Τα σχέδια αυτά όχι μόνο αντιστρατεύονται το βιώσιμο μέλλον του Θριάσιου. ‘Οχι μόνο ανακόπτουν και ακυρώνουν τους σχεδιασμούς και τα οράματα της τοπικής κοινωνίας αλλά σηματοδοτούν παρωχημένες επιλογές της χώρας ανακόλουθες με τα σημεία των καιρών και τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. Η Ελλάδα συνεχίζει να επενδύει στο πετρέλαιο την στιγμή που όλη η Ευρώπη και ο κόσμος, βιώνοντας τις κλιματικές αλλαγές, σχεδιάζει την απεξάρτηση από αυτό. Αντί να ευνοούνται οι επενδύσεις στις ΑΠΕ  ενθαρρύνονται οι επενδύσεις στους ενεργοβόρους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς σαν της Χαλυβουργικής . Αντί, τέλος, να επιδιώκεται η αξιοβίωτη ανάπτυξη η χώρα επιστρέφει στην λογική της δεκαετίας του ’60 και ευνοεί την πιο στρεβλή ανάπτυξη εκεί που η φέρουσα ικανότητα των  φυσικών  αποδεκτών  έχει εξαντληθεί προ πολλού : στο Θριάσιο!

Όμως το Θριάσιο σηκώνει κεφάλι, οι πολίτες διεκδικούν αποφασιστικά και δυναμικά το μέλλον που τους ανήκει. Έχουν συγκροτήσει την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ και επαναλαμβάνουν με την συνεργασία της Νομαρχίας Δυτ. Αττικής και των Δήμων τις δυναμικές κινητοποιήσεις της περιόδου 1999-2002 διεκδικώντας αδιάλλακτα και αδιαπραγμάτευτα : Καθαρή Ατμόσφαιρα, Καθαρή παραγωγή , αξιοβίωτο μέλλον για το Θριάσιο.

Σε αυτό τον τιτάνιο αγώνα επιζητούν την συμπαράσταση και υποστήριξη  όλων των συλλογικών μορφών δράσης της χώρας . Των οικολογικών και περιβαλλοντικών φορέων της χώρας, των κάθε μορφής συλλογικοτήτων, των τοπικών κινήσεων και πρωτοβουλιών, των ιστότοπων (site) και των blogs προκειμένου η φωνή του Θριάσιου να φτάσει πιο δυνατή και ισχυρή στα κατώφλια του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΑΝ πριν το πανταχόθεν βαλλόμενο Σ.τ.Ε κληθεί για μια ακόμη φορά να υπερασπιστεί τις αρχές τις βιωσιμότητας.

Παρακαλούνται θερμά όσοι φορείς ή συλλογικότητες επιθυμούν να εκφράσουν την συμπαράστασή τους να το δηλώσουν αποστέλλοντας email στο : epitropiagona@gmail.com

Επιστροφή στην αρχή

Δεν θέλουν τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη Νέα Πέραμο

Αμεση ανάκληση της άδειας για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στη Νέα Πέραμο ζητά η Επιτροπή Θριάσιου για τα ΕΛ.ΠΕ., από την κυβέρνηση.

Ακόμα γνωστοποιεί ότι τα ΕΛ.ΠΕ. απάντησαν σε επιστολή του νομάρχη Δυτικής Αττικής, όπου ομολογούν ότι η εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 390 MW στη Νέα Πέραμο αποτελεί δεύτερη προτεραιότητά τους αμέσως μετά την υλοποίηση των σχεδίων γιγάντωσης του διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ!
Δεν είναι η πρώτη φορά -τονίζει η Επιτροπή- που τα ΕΛ.ΠΕ. επιδιώκουν τη συναίνεση, αφού πρώτα εξασφαλίσουν τις άδειες... Και διερωτάται πώς είναι δυνατόν να πιστεύουν ότι μπορεί να συναινέσουν η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί φορείς και οι πολίτες σε ένα τέτοιο καταστροφικό για την ευρύτερη περιοχή σχέδιο;
Ακόμα, καταγγέλλει τον κ. Φώλια, διότι αρνείται να καταθέσει έγγραφα στη Βουλή που αφορούν την αδειοδότηση του διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα.
Τα έγγραφα ζήτησαν με ερώτησή τους οι βουλευτές Θ. Λεβέντης (ΣΥΝ), Δ. Κουμπούρης, Ν. Καραθανασόπουλος, Γ. Μαρίνος, Γ. Μαυρίκος (ΚΚΕ), καθώς και ο Βαΐτσης Αποστολάτος (ΛΑΟΣ).

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/06/2008

Επιστροφή στην αρχή

«Πράσινη» ολονυχτία στην ΠΕΤΡΟΛΑ

Με σύνθημα «Εσπειραν ανέμους θανάτου στο Θριάσιο... θα εισπράξουν θύελλες».

Η Επιτροπή Αγώνα Θριάσιου, από κοινού με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δ. Αττικής και τους Δήμους Ασπροπύργου, Μάνδρας, Μαγούλας, Μεγάρων, Ν. Περάμου, Ζεφυρίου, τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτ. Αθήνας (ΑΣΔΑ) και κοινωνικούς φορείς της περιοχής, διοργανώνουν το Σάββατο 28/6/08 ολονύχτια πολιτιστική διαμαρτυρία έξω από το διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ. Επιτροπή και διοργανωτές στρέφουν τα βέλη τους και εναντίον της κυβέρνησης διότι ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος οι υπουργοί ΥΠΕΧΩΔΕ (Γ. Σουφλιάς), Ανάπτυξης (Χρ. Φώλιας) και Εμπ. Ναυτιλίας (Γ. Βουλγαράκης), αγνοώντας τις αντιδράσεις των πολιτών και των αυτοδιοικητικών φορέων του Θριάσιου, χωρίς την παραμικρή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, εξέδωσαν την πρώτη άδεια για το σχέδιο γιγάντωσης και εδαφικής επέκτασης του διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα.

«Η δυσμενής για το περιβάλλον και την ασφάλεια του Θριάσιου πράξη των 3 υπουργών αποτελεί θρυαλλίδα για την εξέγερση του λαού του Θριάσιου». Το αποψινό Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας (8.30 μ.μ.) θα αποφασίσει την υποβολή αιτήσεων ακυρώσεως και αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Το ίδιο αναμένεται να πράξουν και τα συμβούλια όλων των δήμων του Θριάσιου καθώς και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτ. Αττικής. Στην ενημέρωσή τους οι φορείς τονίζουν ότι: «Τα καταστροφικά αυτά σχέδια είναι παράνομα και παράλογα. Αντιστρατεύονται τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης του κορεσμένου βιομηχανικά και περιβαλλοντικά Θριάσιου. Εκθέτουν σε μεγαλύτερους κίνδυνους την ασφάλεια των οικισμών. Τέλος, καθιστούν απατηλή τη δημόσια συγγνώμη του πρωθυπουργού στις 16/3/2003 ενώπιον του λαού της Ελευσίνας: "Ζητώ συγγνώμη από τους κατοίκους της Ελευσίνας που πληρώνουν τη βιομηχανική ανάπτυξη και δεσμεύομαι να αποδείξω έμπρακτα την ανάληψη της ευθύνης που βαραίνει την πολιτεία"!».

Μ. ΠΙΝΗ   ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 17/06/2008

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠΕ (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) &

ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ

Επικοινωνία : τηλ : 210-5537308-9 -10. fax: 5537220. Κιν. 6977180196 -6944306700

 Email: epitropiagona@gmail.com

         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                            16/6/2008          

Έσπειραν ανέμους θανάτου στο Θριάσιο…

28 Ιουνίου : όλοι έξω από την ΠΕΤΡΟΛΑ!

Ανήμερα του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος  3 Υπουργοί της Κυβέρνησης οι κ.κ Σουφλιάς, Φώλιας και Βουλγαράκης, αγνοώντας τις αντιδράσεις των πολιτών και των αυτοδιοικητικών φορέων του Θριάσιου, χωρίς την παραμικρή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία,  εξέδωσαν την πρώτη άδεια για το σχέδιο γιγάντωσης και εδαφικής επέκτασης του Διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα .

Η δυσμενής για το περιβάλλον και την ασφάλεια του Θριάσιου πράξη των  3 Υπουργών αποτελεί θρυαλλίδα για την εξέγερση του λαού του Θριάσιου . Ήδη:

Ο Δήμος Ελευσίνας σε συνεργασία με την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ διοργανώνουν Ολονύχτια Πολιτιστική Διαμαρτυρία έξω από το Διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ για το Σάββατο 28 Ιουνίου. Εκτός από τους κοινωνικούς φορείς του Θριάσιου στην εκδήλωση συμμετέχουν: η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτ. Αττικής , οι Δήμοι Ασπροπύργου, Μάνδρας , Μαγούλας , Μεγάρων , Νέας Περάμου , Ζεφυρίου και ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτ. Αθήνας (ΑΣΔΑ) .

Στην αυριανή του συνεδρίαση ( ώρα 8.30μμ) το Δημοτικό  Συμβούλιο Ελευσίνας θα αποφασίσει την υποβολή Αιτήσεων Ακυρώσεως και Αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης . Το ίδιο αναμένεται να πράξουν και τα Συμβούλια όλων των Δήμων του Θριάσιου καθώς και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτ. Αττικής 

Τα καταστροφικά αυτά σχέδια είναι παράνομα και παράλογα . Αντιστρατεύονται τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης του κορεσμένου βιομηχανικά και περιβαλλοντικά Θριάσιου. Εκθέτουν σε μεγαλύτερους  κίνδυνους  την ασφάλεια των οικισμών.   Η ασφυκτική  γειτνίαση των νέων μονάδων  με την  εγκατάσταση της ΠΥΡΚΑΛ  γίνεται πλέον θανάσιμη. Οδηγεί  στο  σταδιακό κλείσιμο της μη ρυπογόνου ΠΥΡΚΑΛ και στο πέταγμα στο δρόμο των εκατοντάδων εργαζομένων της .

Δυστυχώς απεδείχθη απατηλή η  δημόσια συγνώμη του Πρωθυπουργού στις 16/3/2003 ενώπιον του λαού της Ελευσίνας :«Ζητώ συγγνώμη από τους κατοίκους της Ελευσίνας που πληρώνουν την βιομηχανική ανάπτυξη και δεσμεύομαι να αποδείξω έμπρακτα την ανάληψη της ευθύνης που βαραίνει την πολιτεία» !

Η Κυβέρνηση έσπειρε για πολλοστή  φορά ανέμους θανάτου στο Θριάσιο . Τώρα ήρθε η ώρα να θερίσει τις θύελλες της εξέγερσης της κοινωνίας μας .. Όλη, πλέον, η ευθύνη δική της !

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Επιστροφή στην αρχή

Στο ΣτΕ για την ΠΕΤΡΟΛΑ

Προσφυγή στο ΣτΕ για ΠΕΤΡΟΛΑ αποφάσισε προχθές το βράδυ ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας ως άμεση απάντηση στις προκλητικές ενέργειες των τριών υπουργών (ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας) για την επέκταση της εταιρείας.
Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την προσβολή όλων των διοικητικών πράξεων που θα επακολουθήσουν.
Ανάλογες αποφάσεις αναμένεται να λάβουν τις αμέσως προσεχείς ημέρες τόσο το Νομαρχιακό Συμβούλιο όσο και τα Δημοτικά Συμβούλια των υπόλοιπων δήμων του Θριάσιου.
Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα της μεγάλης ολονύχτιας πολιτιστικής διαμαρτυρίας έξω από το διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ, που προγραμματίζεται για το Σάββατο 28 Ιουνίου.

Μ.ΠΙΝ.  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 19/06/2008

Επιστροφή στην αρχή

Η Περσεφόνη μένει στη γειτονιά των διαλυτών

Της Ν. ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ-ΡΑΣΣΙΑ

Τρεις μήνες μόνο κράτησε η αντίσταση του ΚΑΣ στην πίεση να δώσει παράταση στη λειτουργία εταιρείας που έχει τρεις αποθηκευτικές δεξαμενές με διαλύτες χρωμάτων, σε επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

Τον περασμένο Μάρτιο, τα μέλη του είχαν ομόφωνα απορρίψει τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας SINTRA με το αιτιολογικό ότι ο ευρύτερος χώρος και πέραν των εγκαταστάσεών της, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής, θα περιλαμβάνει στο μέλλον αποκλειστικά πολιτιστικές δραστηριότητες.
Τότε, όλοι είχαν «θρηνήσει» για τις παλιές πληγές της Ελευσίνας και τις ανεπανόρθωτες βλάβες που υπέστησαν τα αρχαία από τα φουγάρα της τσιμεντοβιομηχανίας «Τιτάν» σε άλλες εποχές. Είχαν θυμηθεί το ντοκιμαντέρ «Αγέλαστος πέτρα», που είχε καταγράψει την απαξίωση της Πολιτείας έναντι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελευσίνας, και είχαν τονίσει το προσωπικό ενδιαφέρον του πρωθυπουργού, ως υπουργού Πολιτισμού το 2004, για τη δημιουργία ενός νέου Μουσείου Ελευσίνας προκειμένου να εκτεθούν αξιοπρεπώς τα σημαντικότατα ευρήματα των 60 τελευταίων χρόνων.
Προχθές, το κλίμα είχε αλλάξει. Ως εκ θαύματος, το αίτημα της εταιρείας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (10 υπέρ, 5 κατά). Αντιστάθηκαν ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ Αλέξανδρος Ξυντάρης και οι αρχαιολόγοι: Πάνος Βαλαβάνης, Αλίκη Μουστάκα, Λυδία Παλαιοκρασσά και Δέσποινα Ευγενίδου. Μάλιστα, ο Πάνος Βαλαβάνης είπε: «Το ελευσινιακό ιερό είναι το σημαντικότερο ιερό του αρχαίου κόσμου. Σημαντικότερο από της Ολυμπίας και των Δελφών. Αυτόν τον χώρο τον εγκλώβισε, τον υποβάθμισε, τον κατέστρεψε το ελληνικό κράτος με τις γνωστές άστοχες παρεμβάσεις του, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να βαλλόμαστε στο εξωτερικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Τώρα, μας δίνεται η μοναδική ευκαιρία να επανορθώσουμε και να συμβάλουμε ώστε να απαλλαγεί ο αρχαιολογικός χώρος από τις οχλούσες δραστηριότητες που τον περιβάλλουν».
Υπάρχει, όμως, και η άποψη του γεωλόγου Ν. Μουρτζά που έλεγε πως ναι μεν στο παρελθόν έχουμε ασελγήσει επί του ιερού των Ελευσινίων Μυστηρίων, αλλά δεν μπορεί τώρα να την πληρώνει μία εταιρεία, επειδή έτυχε να ζητάει άδεια μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Αντίθετη στην έγκριση του αιτήματος ήταν βέβαια η αρμόδια Γ' Εφορεία Αρχαιοτήτων, γνωρίζοντας την ανάγκη να απελευθερωθεί ο χώρος από τέτοιες δραστηριότητες και να χωροθετηθεί εκεί το Μουσείο Ελευσίνας αντικαθιστώντας το παλιό του 1890, που λειτουργεί με τρεις όλες κι όλες αίθουσες. Η Εφορεία θεωρούσε επιπλέον εύφλεκτα και επικίνδυνα τα υλικά που αποθηκεύονται στις δεξαμενές της εταιρείας. Δεν είχε όμως την ίδια γνώμη η διεύθυνση Αρχαιοτήτων (Ε. Κόρκα), που συναινούσε στο αίτημα να παραμείνει η εταιρεία στη θέση της για άλλα πέντε χρόνια.
Οπότε, η αναβάθμιση της Ελευσίνας και η ενοποίηση που εξαγγέλθηκε, ώστε να συνδεθεί ο αρχαιολογικός χώρος με τη θάλασσα, θα μείνει ως ευγενής πόθος και μόνο στα όνειρα μιας άλλης γενιάς και βάλε... *

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 26/06/2008

Επιστροφή στην αρχή

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Οι κάτοικοι διεκδικούν το τελευταίο κομμάτι ελεύθερης παραλίας

Κινητοποίηση του Συντονιστικού Φορέων Θριασίου

 

«Θάλασσα και γη ανήκουν στο λαό και όχι στο κεφάλαιο το ιδιωτικό». Το ξεκάθαρο αυτό σύνθημα και μήνυμα έστειλαν χτες το απόγευμα φορείς και κάτοικοι του Θριασίου σε συγκέντρωση στην παραλία του Ασπροπύργου που διοργάνωσε το Συντονιστικό Φορέων Θριασίου. Αυτή ήταν η δεύτερη κινητοποίηση του Συντονιστικού μετά από την αντίστοιχη έξω από την ΠΕΤΡΟΛΑ και το χώρο που σχεδιάζεται η επέκτασή της.

Χτες, σειρά έχει η παραλία Ασπροπύργου στον τελευταίο ελεύθερο χώρο που έχει μείνει για τους κατοίκους της πόλης, στον οποίο σχεδιάζεται η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού, επιβαρύνοντας κι άλλο την περιοχή. Σε εκείνο το σημείο το οποίο βρίσκεται δίπλα στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ και στα 600 μπαζωμένα στρέμματα όπου οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας θέλουν να φτιάξουν εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, οι κάτοικοι και οι φορείς με πορεία και τη συγκέντρωσή τους διαμήνυσαν ότι: «Απέναντι στο μαύρο μέτωπο βιομηχάνων κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αγωνιστούν με κοινή πάλη ενάντια στις επεκτάσεις που σχεδιάζονται στο Θριάσιο Πεδίο».

Η συγκέντρωση άνοιξε από τον Αντώνη Κοναξή πρόεδρο του Συλλόγου κατοίκων της παραλίας, ο οποίος αναφέρθηκε στο βιολογικό καθαρισμό, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση αρνείται το αίτημα να συνδεθεί η αποχέτευση του Θριασίου με την Ψυττάλεια καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να της επιβληθεί πρόστιμο, αλλά και επειδή έχει συμφωνήσει με τη Χαλυβουργική να της πουλάει το νερό που θα παράγεται για το εργοστάσιο Ηλεκτροπαραγωγής».

Ο Νίκος Τοπελάκης από την Προοδευτική Αγωνιστική Κίνηση Ελευσίνας τόνισε ότι «το αίτημα λαού της περιοχής είναι ένα: "Ελεύθερες παραλίες και όχι άλλες δραστηριότητες στον κόλπο"».

Ο Χρήστος Κολοβός, νομαρχιακός σύμβουλος της ΝΑΣ χαιρετίζοντας τη συγκέντρωση σημείωσε ότι για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή υπάρχουν πολιτικές ευθύνες των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. «Οι δήμαρχοι και ο νομάρχης, η επιτροπή Αγώνα που έφτιαξαν δεν κατονομάζουν τις αιτίες, γιατί δε θέλουν να τα βάλουν με τα κόμματα που τους στηρίζουν. Αλλά κυρίως με τους βιομηχάνους της περιοχής». επισήμανε χαρακτηριστικά.

Χαιρετισμούς στη συγκέντρωση έκαναν επίσης η Βάσω Ρόκα πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Εμπόρων Ασπροπύργου και η Βάσω Λιάγκου πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ασπροπύργου. Ριζοσπάστης 26 Ιούνη 2008

Επιστροφή στην αρχή

Στέλνουν τις δεξαμενές του Περάματος στο Θριάσιο!

Άλλο ένα όμορφο δώρο κάνει η κυβέρνηση στο Θριάσιο: τις πετρελαιοδεξαμενές του Περάματος. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης ομολόγησε χθες στη Βουλή ότι η κυβέρνηση μελετά τη μεταφορά των δεξαμενών από το Πέραμα στη λίμνη Κουμουνδούρου προκαλώντας την αντίδραση του Θανάση Λεβέντη.

Ωστόσο ο υφυπουργός δεν έδειξε να προβληματίζεται ιδιαίτερα. "Βρείτε μας εσείς κάποια άλλη λύση κι εμείς θα την προκρίνουμε" είπε ο Στ. Καλαφάτης, σαν να οφείλουν οι πολίτες, και όχι οι κυβερνήσεις, να επιλύουν τα προβλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι στο Θριάσιο είναι ήδη εγκατεστημένα δύο διυλιστήρια, η χωματερή, 21 βιομηχανίες που υπάγονται στην Οδηγία Σεβέζο, χιλιάδες άλλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις που συνωστίζονται στην περιοχή, ενώ καθημερινά περνούν από τους λίγους υπάρχοντες δρόμους δεκάδες χιλιάδες νταλίκες.

Παρά το ότι ο υφυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα προσχωρήσει με τη "μέγιστη δυνατή συναίνεση", έδειξε να θεωρεί δεδομένη την τελική επιλογή, καθώς είναι μία λύση που καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το υπουργείο Ανάπτυξης: είναι κοντά στην Αθήνα, κοντά σε οδικούς άξονες, κοντά σε λιμάνι και μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Πουλακίδας Κώστας         ΑΥΓΗ 26/6/08

Επιστροφή στην αρχή

«Το Θριάσιο δεν διαπραγματεύεται»

Της ΜΑΙΡΗΣ ΠΙΝΗ

Η μοναδική συνάντηση που είχε η δημοτική αρχή Ελευσίνας και ο όμιλος των ΕΛΠΕ-ΠΕΤΡΟΛΑ ήταν πριν από περίπου δύο χρόνια, παρουσία των επιστημονικών συμβούλων της «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ», και εκεί έγινε ενημέρωση από τα ΕΛΠΕ, για τη σχεδιαζόμενη επέκταση και τίποτα άλλο. Τα παραπάνω τονίζονται σε ανακοίνωση που διένειμε στα ΜΜΕ ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ελευσίνας, Π. Λινάρδος.

Εκτοτε καμία επαφή δεν υπήρξε ενώ παράλληλα τα ΕΛΠΕ προχώρησαν στη διαδικασία αδειοδοτήσεων για την υλοποίηση του επεκτατικού σχεδίου, παρά τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, τις ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας, Νέας Περάμου, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής αλλά και τις επιμέρους αποφάσεις του Δήμου Ασπροπύργου.
Ο κ. Λινάρδος καταγγέλλει τις προσφορές των ΕΛΠΕ (για δωρεάν πετρέλαιο, υποτροφίες, ιατρικές εξετάσεις κ.λπ.) στους δημότες της περιοχής «ως απαράδεκτες, προκλητικές, με μοναδικό σκοπό να χειραγωγήσουν τις αντιδράσεις κατοίκων και κοινής γνώμης».
«Το καθαρό περιβάλλον, η ποιότητα ζωής και το μέλλον του Θριασίου δεν τίθενται σε καμιά διαπραγμάτευση!»
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας υιοθέτησε τα ανωτέρω κατά πλειοψηφία και αποδοκιμάζει οποιεσδήποτε αποπροσανατολιστικές δηλώσεις της διοίκησης των ΕΛΠΕ. Ολες οι διοικητικές πράξεις αδειοδότησης της σχεδιαζόμενης επέκτασης των διυλιστηρίων θα προσβληθούν από την Αυτοδιοίκηση στο ΣτΕ.
Στον αγώνα των τοπικών κοινωνιών της Δ. Αττικής για το περιβάλλον ήρθε την περασμένη Παρασκευή ως δώρο από τις Βρυξέλλες η απόφαση 212/08 του αρμόδιου επιτρόπου για το Περιβάλλον, Σταύρου Δήμα. Με την απόφασή του αυτή, ο επίτροπος υπενθυμίζει στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την κοινοτική νομοθεσία, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και την ενημέρωση και τη συμμετοχή του κοινού σε αποφάσεις αναφορικά με την κατασκευή και τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή της Ελευσίνας από τη Χαλυβουργική Α.Ε.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/07/2008

Επιστροφή στην αρχή

ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

 

Θέση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς με αφορμή τα σχέδια επέκτασης των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα

 

Με αφορμή αναφορά – καταγγελία από τοπική πρωτοβουλία πολιτών που αφορά το σχέδιο επέκτασης και τη διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ. στην Ελευσίνα, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς δηλώνει την αντίθεσή της με την επέκταση υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας στο Θριάσιο Πεδίο, για τους εξής λόγους:

 

• Το Θριάσιο Πεδίο είναι βιομηχανικά κορεσμένο

Εδώ και δεκαετίες, το Θριάσιο Πεδίο «φιλοξενεί» βαριά βιομηχανία (διυλιστήρια, χαλυβουργίες, χημικές βιομηχανίες, τσιμεντοβιομηχανίες, ναυπηγεία, βιομηχανίες πυρομαχικών και τροφίμων), ενώ ο κόλπος της Ελευσίνας, που αποτελεί τον αποδέκτη των υδάτων της ευρύτερης λεκάνης απορροής δεν έχει μόνο οικονομική, αλλά και οικολογική σημασία. Στην περιοχή λειτουργούν μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας, όπως: δύο διυλιστήρια πετρελαίου (ΕΛ.ΠΕΑΣΠ, ΕΛ.ΠΕΕΛ), δύο χαλυβουργεία (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ), δύο τσιμεντοβιομηχανίες (ΤΙΤΑΝ, ΧΑΛΥΨ), μια βιομηχανία πυρομαχικών (ΠΥΡΚΑΛ), δύο ναυπηγεία (Ελευσίνας, Σκαραμαγκά), διαλυτήρια πλοίων, λιμάνι για εμπορικές χρήσεις, ράδα αναμονής και εξυπηρέτησης πλοίων. Επίσης, υπάρχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων πετρελαίου, τρεις μονάδες αναγέννησης ορυκτελαίων, μία χαρτοβιομηχανία, πολλές χημικές βιομηχανίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες πλαστικών-ελαστικών, λατομεία και πολλές μικρότερες μονάδες.

Συνολικά, στο Θριάσιο λειτουργούν περίπου 2.200 επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενώ στον ίδιο χώρο κατοικούν μόνιμα 104.719 πολίτες (απογραφή πληθυσμού του 2001).

 

Σ’ αυτή την περιοχή όμως, όπου έχει συγκεντρωθεί το 40% της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας, σήμερα σχεδιάζονται και εγκρίνονται νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που θα επιβαρύνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες όχι μόνο του Θριασίου και κατ’ επέκταση της γειτονικής Δυτικής Αθήνας (Χαϊδάρι, Αιγάλεω, Περιστέρι, Πετρούπολη, Λιόσια, Φυλή, Κορυδαλλό κτλ), αλλά και ολόκληρου του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

 

Συγκεκριμένα σχεδιάζονται:

1. Στο παραλιακό μέτωπο Ελευσίνας, προς την πλευρά της ΠΥΡΚΑΛ, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΠΕ Ελευσίνας (διυλιστήριο πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ).

2. Εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 880 MW από φυσικό αέριο(Χαλυβουργική Α.Ε.-ΔΕΗ)$$$3. Σε δασική περιοχή στη θέση Μελετάνι Μάνδρας σχεδιάζεται η δημιουργία χώρου υποδοχής και επεξεργασίας τοξικών αποβλήτων.

4. Συνεχίζεται επίσης σήμερα στον ΧΥΤΑ Φυλής η περιβαλλοντική υποβάθμιση που άρχισε εδώ και δεκαετίες στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων.

• Η επέκταση των ΕΛΠΕ επιφυλάσσει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Το διυλιστήριο ΕΛΠΕ Ελευσίνας δεν χρειάζεται να επεκταθεί εδαφικά και παραγωγικά για να σταματήσει να είναι ρυπογόνο. Αρκεί να χρησιμοποιεί καλύτερα καύσιμα, να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε τεχνολογίες απορρύπανσης και να εφαρμοστούν οι εγκεκριμένες Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ). Η προσαρμογή στις ΒΔΤ έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί από τον Οκτώβριο 2007, βάσει της Οδηγίας 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Σίγουρα λοιπόν η συμμόρφωση με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τεχνολογίες για τη μείωση της ρύπανσης δεν σχετίζεται με την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Αντίθετα, οφείλουν τα ΕΛ.ΠΕ. να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις, ώστε να πάψει το διυλιστήριο στην Ελευσίνα να ρυπαίνει το περιβάλλον.

 

Σχετικά με την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της ήδη υφιστάμενης εγκατάστασης έχει γνωμοδοτήσει και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα παράβασης αποτελεί η μη κάλυψη των καναλιών εισόδου των ελαιοδιαχωριστών με σκέπαστρα, πρακτική που ανήκει στις προτεινόμενες ΒΔΤ για τις εγκαταστάσεις διύλισης. Άλλη διαπιστωμένη παράβαση αφορά τη μη πραγματοποίηση μετρήσεων CS2 (διθειάνθρακας) στην έξοδο της μονάδας Clauss και CO (μονοξείδιο του άνθρακα) και CS2 στην έξοδο του μετακαυστήρα, τη μη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου συνεχών μετρήσεων στην καπνοδόχο μεγάλης εγκατάστασης καύσης και στη μονάδα ανάκτησης θείου, τη μη πραγματοποίηση με μετρήσεων θερμοκρασίας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και την απουσία άδειας επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων. Στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχει προφανής ανάγκη βελτίωσης και του επιπέδου των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από την ΕΥΕΠ, καθώς πέραν της απλής διαπίστωσης της έλλειψης μετρήσεων από τα ΕΛΠΕ, η υπηρεσία δεν προχώρησε σε δικές της μετρήσεις για να διαπιστώσει αν πληρούνται τα όρια εκπομπών ρύπων ή όχι.

• Αναμένεται αθροιστική επιβάρυνση από τις νέες ρυπογόνες εγκαταστάσεις

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης των ΕΛΠΕΕλ. δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά και ως άσχετες από την αθροιστική επίπτωση που αναμένεται σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες σχεδιαζόμενες βαριές εγκαταστάσεις. Συνεπώς, η εκ παραλλήλου χωροθέτηση της επέκτασης των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα, με τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη Χαλυβουργική και των χώρο ταφής τοξικών αποβλήτων στη Μάνδρα εκτιμάται ότι θα επιτείνουν την ήδη βαριά υποβαθμισμένη περιβαλλοντική κατάσταση του Θριασίου.

 

Η σχεδιαζόμενη κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής (ΔΕΗ-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ), συνολικής ισχύος 880 Μεγαβάτ, που θα λειτουργεί με φυσικό αέριο θα επιβαρύνει επίσης σε μεγάλο βαθμό το ήδη βεβαρημένο Θριάσιο αλλά και γενικότερα το Λεκανοπέδιο της Αττικής. Με βάση τα στοιχεία της εταιρείας, θα καίγονται 900 εκ. κυβικά μέτρα φυσικό αέριο ετησίως, τα οποία θα απελευθερώνουν 4,5 εκ. κυβικά μέτρα καυσαερίων την ώρα πάνω από το Θριάσιο, ποσότητα 2,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη των 27 καπνοδόχων και των δύο διυλιστηρίων της περιοχής. Ειδικά τα οξείδια του αζώτου (2.000 τόνοι ετησίως) θα οδηγήσουν σε υπέρβαση των ορίων τόσο των οξειδίων αυτών, όσο και του όζοντος στο Θριάσιο και στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας. Η ατμοσφαιρική αυτή ρύπανση ισοδυναμεί με την προκαλούμενη κυκλοφορία 1,8 εκατ. οχημάτων ημερησίως με διαδρομή 20 χλμ. το καθένα.

 

Έρευνες «έδειξαν» ότι σε περίπτωση που λειτουργήσει η μονάδα, η ήδη επιβαρημένη περιοχή θα κατακλυστεί από ρύπους εξαιρετικά επικίνδυνους για την υγεία. Οι δυτικές περιοχές του Πειραιά και της Αθήνας κινδυνεύουν από το «μεγα-νέφος» που προβλέπεται ότι θα προκαλέσει η λειτουργία του νέου εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής στο εργοστάσιο της Χαλυβουργικής.

 

Στο Μελετάνι Μάνδρας, η εταιρεία Mandreco σχεδιάζει την εγκατάσταση του πρώτου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤEA) στη χώρα μας. Σ’ ένα εξαντλημένο μεταλλείο σχεδιάζεται ένα έργο πραγματικά απαραίτητο για την Ελλάδα, το οποίο όμως θα καταλάβει 900 στρέμματα δασικής έκτασης, ένα μοναδικό πνεύμονα πρασίνου στο Θριάσιο. Ο ΧΥΤΕΑ θα υποδέχεται τους 100.000 τόνους βιομηχανικών αποβλήτων από τις δύο χαλυβουργίες που βρίσκονται στο Θριάσιο, καθώς και επικίνδυνα απόβλητα από άλλες βιομηχανίες της χώρας. Οι επιπτώσεις, ειδικά στην περίπτωση κακοτεχνιών κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας, δεν περιορίζονται στην απώλεια ενός από τους ακριβοθώρητους πλέον πράσινους πνεύμονες του πολύπαθου Θριασίου, αλλά και από την περαιτέρω μη αναστρέψιμη υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών και των υπόγειων υδροφορέων.

 

• Στο Θριάσιο, κάθε βιομηχανική επέκταση αυξάνει τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος

Οποιαδήποτε επέκταση βιομηχανίας ή δημιουργία νέα βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή αυξάνει συνολικά τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν πρόκειται για μια εγκατάσταση σύνθετη και πολύπλοκη όπως οι προτεινόμενη επέκταση του διυλιστηρίου. Η αύξηση της πολυπλοκότητας οποιασδήποτε βιομηχανικής εγκατάστασης, αυξάνει και τις πιθανότητες ανθρώπινου λάθους ή μηχανικής βλάβης, αυξάνοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα ατυχήματος.

 

Στην περίπτωση της επέκτασης των διυλιστηρίων της Ελευσίνας, ο κίνδυνος ατυχήματος που ελλοχεύει εστιάζεται στις αυξημένες πιθανότητες λάθους ή μηχανικής βλάβης, που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη στις δεξαμενές καυσίμων που ήδη λειτουργούν στις σημερινές εγκαταστάσεις.

 

Φαινόμενο ντόμινο από ένα ατύχημα στο συγκρότημα υδρογονοδιάσπασης θα μπορούσε να προκληθεί και από θραύσματα που θα εκσφενδονιστούν προς την κατεύθυνση των δεξαμενών καυσίμου. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση έναρξης μιας διαδικασίας πολλαπλασιαστικών φαινομένων, μία ή περισσότερες δεξαμενές καυσίμων θα μπορούσαν να πάρουν φωτιά και με τη σειρά τους να προκαλέσουν επιπτώσεις σε άλλες μονάδες του διυλιστηρίου. Σε περίπτωση ανάφλεξης δεξαμενών καυσίμων, μπορεί να έχουμεεκτίναξη θραυσμάτων ακόμη και σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων. Στο δυσμενές σενάριο ατυχήματος στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ, όπως π.χ. ένα μείζον περιστατικό στις δεξαμενές LPG ενδέχεται να προκαλέσει και ανάφλεξη των κοντινών σ’ αυτές δεξαμενών καυσίμων.

 

Η σχεδιαζόμενη επέκταση των ΕΛΠΕ Ελευσίνας θα καταλάβει υπερτετραπλάσιο χώρο από τον χώρο που καταλαμβάνουν οι υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες. Οι νέες μονάδες θα καταλάβουν έκταση 140 στρεμμάτων, πέραν της σημερινής εγκατάστασης των περίπου 1.500 στρεμμάτων. Με την επέκταση αυτή, οι εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ θα πλησιάσουν ακόμα περισσότερο το Πυριτιδοποιείο -Καλυκοποιείο (ΠΥΡΚΑΛ), καταλαμβάνοντας σήμερα αδόμητη έκταση που λειτουργεί ως απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους. Αν πραγματοποιηθεί η επέκταση, οι παραγωγικές μονάδες του διυλιστηρίου θα έρθουν πιο κοντά στην Ελευσίνα και τις εργατικές κατοικίες της Μάνδρας και φυσικά στην ΠΥΡΚΑΛ, με φυσικό αποτέλεσμα να αυξηθεί η επικινδυνότητα. To ίδιο ισχύει και για τη σχεδιαζόμενη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη Χαλυβουργική.

 

Στο Θριάσιο και στα διοικητικά όρια των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας και Μαγούλας, εδρεύουν πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις αυξημένης επικινδυνότητας (17 βιομηχανικές μονάδες) που υπάγονται στην αναθεωρημένη οδηγία SEVESO II «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών» και οι οποίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, ιδίως στην περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος.

 

Θυμίζουμε ότι την περιοχή επιβαρύνει μια θλιβερή προϊστορία ατυχημάτων, όπως αυτό στην ΠΕΤΡΟΛΑ το 1992 (14 νεκροί εργάτες και 17 τραυματίες) και στην ΠΥΡΚΑΛ το 1995 (3 νεκροί και 13 τραυματίες). Παράλληλα, η ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής και του υδροφόρου ορίζοντα χρονολογείται από το 1974 λόγω διαρροής πετρελαίου από τις δεξαμενές της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ. Ο κίνδυνος ανάφλεξης της περιοχής φαντάζει όμως ακόμη πιο άμεσος, αφού, σύμφωνα με καταγγελίες, ακόμη και σήμερα υπάρχει διαρροή πετρελαιοειδών από το συγκεκριμένο διυλιστήριο προς τον θαλάσσιο χώρο και το υπέδαφος της ιδιοκτησίας της ΠΥΡΚΑΛ.

 

• Αναμένεται επιβάρυνση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο

Όπως καταδεικνύεται σαφώς από τις μετρήσεις του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Θριασίου, οι υπερβάσεις των ορίων ρύπων (μικροσωματιδίων και όζοντος) είναι καθημερινότητα για την περιοχή. Ενδεικτικά, μέσα στο 2007, οι ημέρες υπέρβασης των ορίων για τα μικροσωματίδια έφθασαν τις 257 στην παραλία Ασπροπύργου και τις 181 στις εργατικές κατοικίες Μάνδρας. Ενδεικτική της επιβάρυνσης της περιοχής είναι η σύγκριση των συγκεντρώσεων στο Θριάσιο με άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου, από την οποία προκύπτει σαφώς ότι η περιοχή φιλοξενεί μόνιμες πηγές ρύπων που εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δεδομένο ότι τα ΕΛΠΕ Ελευσίνας ευθύνονται κατά «λιγότερο από 50%» για τη ρύπανση της Ελευσίνας (όπως προκύπτει από την ίδια τη ΜΠΕ του σχεδίου επέκτασης), ο οποιοσδήποτε, ούτως ή άλλως αμφισβητήσιμος ισχυρισμός για μείωση των εκπομπών των οξειδίων του αζώτου κατά 12% (ρύπος ιδιαίτερα σημαντικός για το φωτοχημικό νέφος της Αττικής) είναι άνευ σημασίας, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς το σύνολο της επιβάρυνσης που αναμένεται από όλες τις νέες εγκαταστάσεις. Το διυλιστήριο όφειλε να έχει ήδη προχωρήσει σε μείωση των εκπομπών του υφιστάμενου λειτουργικού σχήματος με την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, και όχι να παρουσιάζει τη χρήση τους ως κάτι καινοτόμο, στο πλαίσιο μάλιστα μιας εκτεταμένης επέκτασης. Μεγάλη πρόσθετη επιβάρυνση αναμένεται επίσης από τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΔΕΗ-Χαλυβουργικής, λόγω των υψηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου. Τέλος, η αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης από την επέκταση των ΕΛΠΕ Ελευσίνας θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) βασικού αερίου του θερμοκηπίου.

 

Το Θριάσιο πρέπει να έχει μέλλον!

Το σχέδιο επέκτασης των διυλιστηρίων ΕΛΠΕ Ελευσίνας (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ), η εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Χαλυβουργική, καθώς και όλα τα άλλα έργα, αποσκοπούν στην κάλυψη αναγκών της αγοράς και προφανώς όχι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του ήδη εξαιρετικά υποβαθμισμένου περιβάλλοντος του Θριασίου.

Οι βεβαρημένες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες κατοικημένες περιοχές, όπως το Θριάσιο, δεν θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται στην πράξη ως προτιμησιακοί χώροι περαιτέρω συγκέντρωσης οχλουσών και ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Αντίθετα, το στοιχείο αυτό πρέπει να αποτελεί δυσμενή για τη χωροθέτηση παράγοντα και σε ειδικές περιπτώσεις απαγορευτικό. Οι βαριές, ρυπαίνουσες και επικίνδυνες για μεγάλο ατύχημα βιομηχανικές εγκαταστάσεις θα έπρεπε να χωροθετούνται εντός σωστά διαχειριζόμενων βιομηχανικών περιοχών και σε απόσταση ασφαλείας από ήδη κατοικημένες περιοχές.

Αυτές οι βασικές αρχές προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος δυστυχώς δεν τηρούνται στην περίπτωση του Θριασίου, όπου σε απόσταση αναπνοής από παλαιόθεν κατοικημένες περιοχές δημιουργούνται βιομηχανίες υψηλής περιβαλλοντικής επικινδυνότητας.

 

H αξία της ζωής και του περιβάλλοντος στο Θριάσιο είναι ισότιμη με αυτή σε κάθε άλλη γωνιά της Ελλάδας. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα σε ένα υγιές και ισορροπημένο περιβάλλον, και στην αειφόρο χρήση του εδάφους, του αέρα και των υδάτων. Κανείς κάτοικος της χώρας, στο Θριάσιο ή αλλού, δεν πρέπει να επωμίζεται επιλεκτικά το βάρος των περιβαλλοντικών ασθενειών, της τοξικής ρύπανσης στη θάλασσα, στον αέρα και στο έδαφος, της έλλειψης σχεδιασμού, ενημέρωσης και συμμετοχής, των ανεπιτήρητων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, του κινδύνου μεγάλων βιομηχανικών

ατυχημάτων, της κακής περίθαλψης, της έλλειψης επιδημιολογικών μελετών, της ελλιπούς εφαρμογής του νόμου. Κανείς κάτοικος της χώρας δεν πρέπει να τίθεται προ του διλήμματος μεταξύ ανεργίας και επικίνδυνων συνθηκών περιβάλλοντος και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και διαβίωσης. Είναι επίσης καιρός να αναγνωριστεί η ανυπολόγιστη οικονομική διάσταση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, καθώς το κόστος της δεν περιορίζεται στην απορρύπανση, αλλά περιλαμβάνει την ασφάλεια και υγεία των κατοίκων της περιοχής και ευρύτερα του λεκανοπεδίου, την απώλεια ζωτικής σημασίας φυσικών πόρων και την υπονόμευση σημαντικών ευκαιριών για περιβαλλοντικά εναρμονισμένη οικονομική ανάπτυξη. Είναι καιρός ο μελλοντικός σχεδιασμός, αντί να αναγνωρίζει και να επικυρώνει νομικά την περιβαλλοντική υποβάθμιση, να μεριμνήσει για την αντιστροφή της.

Το Θριάσιο παλεύει με τη ρύπανση και την υποβάθμιση, διεκδικώντας την προώθηση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν μια περιβαλλοντικά ισορροπημένη πρόοδο της περιοχής προς όφελος των κατοίκων της. Οποιοσδήποτε σχεδιασμός για το Θριάσιο Πεδίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογραμμίζεται από τις εξής κατευθύνσεις:

- Άμεση αναστολή των διαδικασιών επέκτασης υφιστάμενων και κατασκευής οποιωνδήποτε νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής περιβαλλοντικής επικινδυνότητας. Ούτως ή άλλως, η εδώ και δεκαετίες εκ των πραγμάτων χωροθέτηση βιομηχανικής περιοχής υψηλής επικινδυνότητας δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, χωρίς κανένα σχεδιασμό και ρυθμίσεις για την ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, ήταν ένα σφάλμα. Ένα σφάλμα που, έστω και τώρα, πρέπει να διορθωθεί.

- Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός ολόκληρης της περιοχής, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες.

- Αυστηρός και συνεχής έλεγχος για την τήρηση σαφών και μετρήσιμων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας όλων των υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Απαραίτητη είναι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων όλων των ελέγχων στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Θριασίου, ώστε η κοινωνία των πολιτών να λειτουργήσει ως άτυπος «ελεγκτής» των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους.

- Άμεση προτεραιότητα για τον σχεδιασμό προγράμματος απορρύπανσης και αποκατάστασης των ρυπασμένων εδαφών και φυσικών πόρων, με χρηματοδότηση από τις βιομηχανίες του Θριασίου, στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και από το Ελληνικό Δημόσιο που βαρύνεται με συνυπαιτιότητα για την ανεξέλεγκτη υποβάθμιση του Θριασίου.

- Σχεδιασμός και δημιουργία κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και αναψυχής και ανάπλαση ικανών τμημάτων του παραλιακού μετώπου, με κρατική ευθύνη, ως αντιστάθμισμα για την επί δεκαετίες φιλοξενία της βιομηχανικής καρδιάς της Ελλάδας.

30 Ιουλίου 2008

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

- Βαγγέλης Τερζής, Ερευνητής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, e.terzis@wwf.gr

- Θεοδότα Νάντσου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Πολιτικής, tnantsou@wwf.gr

WWF Ελλάς

Φιλελλήνων 26

105 58 Αθήνα

Τηλ: 210 3314893

Φαξ: 210 3247578

http://www.wwf.gr

http://politics.wwf.gr

Επιστροφή στην αρχή

Προσφυγή κατά της επέκτασης των διυλιστηρίων της Ελευσίνας

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγαν τέσσερις δήμοι της Δυτικής Αττικής, ζητώντας να μπει φραγμός στην επέκταση των διυλιστηρίων της Ελευσίνας.

Πρόκειται για τους δήμους της Ελευσίνας, της Μάνδρας, της Μαγούλας και της Νέας Περάμου που ζητούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρωθεί ως παράνομη η επέκταση αλλά και η αδειοδότηση των εγκαταστάσεων των διυλιστηρίων της Ελευσίνας (Ελληνικά Πετρέλαια) στο 27ο χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου.

Να σημειωθεί ότι η επέκταση και η αδειοδότηση των διυλιστηρίων έχει εγκριθεί από τέσσερις συναρμόδιους υπουργούς.

Με την εν λόγω προσφυγή των δήμων χαρακτηρίζεται ως παράνομη η «μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων» που συντάχθηκε για την επέκταση των εγκαταστάσεων των διυλιστηρίων (το κόστος της οποίας αγγίζει το 1,2 δισ. ευρώ).

Η μελέτη
Ενας από τους βασικούς λόγους που αναφέρεται από τους δήμους είναι ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν έλαβε υπόψη της ότι στον χώρο του διυλιστηρίου υπάρχουν πεντακόσια στρέμματα δάσους.

Οπως εξηγείται στην προσφυγή, η μελέτη δεν έχει εξετάσει πολυεδρικά το ζήτημα της μη επέκτασης των διυλιστηρίων, προτείνοντας κάποιες εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να μην υπάρξει βλάβη των κατοίκων αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.

Από την πλευρά των δήμων γίνεται λόγος για «πλημμέλειες» που συνίστανται στο ότι δεν αναφέρεται πουθενά στην προαναφερόμενη μελέτη ο τρόπος μεταφοράς και φόρτωσης των επικίνδυνων αποβλήτων.

Επίσης, δεν γίνεται λόγος σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των στερεών αποβλήτων, αλλά ούτε και για τις εκπομπές των αερίων ρύπων.

Επιπροσθέτως, στις προσφυγές αναφέρεται ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα ερευνηθεί από το ΣτΕ.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό των δήμων, η μελέτη είναι παράνομη και για τον λόγο ότι -όπως υποστηρίζουν- φέρει την υπογραφή γεωλόγου που δεν είναι κάτοχος του ανάλογου προβλεπόμενου πτυχίου.Παράλληλα -αναφέρεται- ότι σε αυτήν δεν υπάρχουν υπογραφές από μηχανικούς περιβάλλοντος, χημικούς, βιολόγους κ.λπ.

ΓΚ. ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

ΕΘΝΟΣ 3/9/2008

Επιστροφή στην αρχή

Στους δρόμους και πάλι οι πολίτες της Δυτικής Αττικής

13/09/2008

Στους δρόμους κατεβαίνουν για ακόμη μια φορά οι πολίτες της Δυτικής Αττικής, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για τις κυβερνητικές επιλογές που οδηγούν στην εντεινόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής. Με πρωτοβουλία του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και σε συνεργασία με τους δήμους της περιοχής και την ΤΕΔΚΝΑ, διοργανώνεται στις 29 Σεπτεμβρίου μεγάλη πορεία αντίστασης στην περιβαλλοντική καταστροφή της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, η "Ελευσίνια Πορεία Περιβάλλοντος", η οποία θα καταλήξει στην πλατεία Συντάγματος όπου θα επιδοθεί σχετικό ψήφισμα στη Βουλή.

"Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη πορεία διαμαρτυρίας, αλλά για ένα κομβικό σημείο, έναν σημαντικό σταθμό σε μια τροχιά αντίστασης απέναντι στη συνεχιζόμενη και εντεινόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής γενικότερα", υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΑΣΔΑ και δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας Λ. Μίχος. Οι πολίτες της Δυτικής Αττικής αγωνίζονται μεταξύ άλλων για να απομακρυνθεί το εμπορικό λιμάνι από τον Σκαραμαγκά, να μην κατασκευαστεί νέα ρυπογόνα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη Χαλυβουργική, να μην επεκταθεί η ΠΕΤΡΟΛΑ, να μην γίνει στη θέση Μελιτάνι της Μάνδρας μονάδα επεξεργασίας τοξικών αποβλήτων. Διεκδικούν να σταματήσει η εγκατάλειψη στο πάρκο "Αντ. Τρίτσης", να αποδοθούν στο λαό τα στρατόπεδα της περιοχή και να γίνει το Ποικίλο Όρος εθνικός δρυμός με τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις.

Συντάκτης : Γαλανοπούλου Μ. ΑΥΓΗ 13/9/08

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ των 15 φορέων γιά την «Ελευσίνια πορεία περιβάλλοντος»

Η Δυτική Αθήνα θα αντισταθεί στην καταστροφή του περιβάλλοντος  

Η «Ελευσίνια Πορεία» που έγινε στις 29 Σεπτέμβρη, απέδειξε με την επιτυχία της, ότι οι πολίτες της Δυτικής Αττικής  και Δυτικής Αθήνας είναι αποφασισμένοι να αντισταθούν στα κυβερνητικά σχέδια που καταστρέφουν το περιβάλλον.

Αποδείχτηκε ακόμη η αναγκαιότητα της κίνησης των 15 περιβαλλοντικών φορέων, δημοτικών κινήσεων και συλλογικοτήτων πολιτών να πάρουν μέρος στην πορεία με δικό τους διεκδικητικό πλαίσιο, που αναδιεκνύει τα προβλήματα και τις ευθύνες σε κυβερνητικό, νομαρχιακό και δημοτικό επίπεδο.

Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλος αριθμός πολιτών προτίμησαν να πορευτούν κάτω από τα πανό των 15 φορέων και ότι αυτό το μπλοκ ήταν μαχητικό και μετέτρεψε τη  φιέστα σε αγωνιστική κινητοποίηση.

Η μαχητική παρουσία των 15 ήταν σημαντική  όχι γιατί «διατάραξε το πολιτικό σύστημα», ούτε γιατί «αφύπνισε τις συνειδήσεις» αλλά γιατί προσφέρεται για συμπεράσματα τόσο για τον ΑΣΔΑ όσο και για την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση όσο και για τους φορείς.
Πρέπει να ξέρουμε ότι θα χρειαστούν πολύχρονοι αγώνες, και συντονισμός εκείνων των φορέων που ενδιαφέρονται να προβάλλουν μια άλλη πολιτική διαχείρισης των ορεινών όγκων καθώς και των δημόσιων χώρων. Η διγλωσσία, η ανεκτικότητα στις διαχρονικές πολιτικές επιλογές που συσσωρεύουν ρύπους και οχλούσες χρήσεις στη Δυτική Αθήνα δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από οποιονδήποτε και αν προέρχεται.
Πρέπει να ξέρουν ότι «Δεν είμαστε όλοι μια ευτυχισμένη οικογένεια». Δεν έχουμε συναντίληψη για τον Ελαιώνα, το Ποικίλο Όρος, τα δικαιώματα των πεζών και των ποδηλατών στην πόλη, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα τραπεζοκαθίσματα κ.λπ. Αυτήν τη διαφορετικότητα τη γνωρίζουν ο ΑΣΔΑ και οι περισσότεροι Δήμοι και ας μη υποκρίνονται. Εμείς οφείλουμε να προβάλλουμε τη δική μας αντίληψη, τη δική μας πρόταση. Ο κ.Σγουρός και η κα Μπέη, για παράδειγμα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε κοινή πορεία "αλλά μπρατσέτα" μαζί μας και να διαδηλώνουν «όχι άλλο τσιμέντο στον Ελαιώνα». Οι «βιαστές του περιβάλλοντος δεν μπορεί να διαδηλώνουν μαζί με τους βιαζώμενους ενάντια στη βία». Αν δεν αναδειχτούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι των προβλημάτων δεν μπορεί να υπάρξει "θεραπεία".

Πρέπει να ξέρουν ότι «Δεν μας έχουν στο τσεπάκι τους»  και με την αντοχή, τις γνώσεις, τα μέσα, τον συντονισμό, την επιμονή θα αντισταθούμε και θα κρίνουνε πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς. Θα καταθέσουμε προτάσεις σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, θα οργανώσουμε παρεμβάσεις, γιατί δεν έχουμε ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ και δεν εξυπηρετούμε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και ΠΟΛΙΤΙΚΑ.

Η προσπάθεια δεν σταματά, ο αγώνας συνεχίζεται.

Επιστροφή στην αρχή

Νεκρά Θάλασσα… η λίμνη Κουμουνδούρου

Μη αναστρέψιμη η κατάσταση από την οικολογική καταστροφή που υφίσταται εδώ και χρόνια, λένε οι επιστήμονες

Ενας υγροβιότοπος γεμάτος πετρέλαιο, που από καταφύγιο κατάντησε νεκροταφείο για τα άγρια μεταναστευτικά πουλιά, τα οποία συνεχίζουν να τον επισκέπτονται, αλλά και τα ψάρια του τα οποία έχουν αφανιστεί σχεδόν όλα. Οποιος επισκεφτεί τη λίμνη Κουμουνδούρου μπορεί να δει πάπιες να κολυμπάνε στο μαζούτ και γλάρους, ερωδιούς και αγριόχηνες να πεθαίνουν στις όχθες της.

Ο Νικηφόρος Αλεξάνδρου και ο Διαμαντής Κλαπατσέας μένουν στο Χαϊδάρι και επισκέπτονται συχνά τη λίμνη για να παρατηρήσουν τα πουλιά, αλλά και την οικολογική καταστροφή που συντελείται εδώ και χρόνια. «Οταν έχει άπνοια, τα πετρελαιοειδή ανεβαίνουν στην επιφάνεια της λίμνης, η οποία μυρίζει πολύ άσχημα», λέει ο Διαμαντής. «Αν παρατηρήσεις για ώρα τα πουλιά, τα βλέπεις να αργοπεθαίνουν, ενώ τα ψάρια έχουν πεθάνει σχεδόν όλα», εξηγεί ο Νικηφόρος.

Πώς να μην πεθαίνουν εξάλλου, όταν η λίμνη αναβλύζει πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον υδρογεωλόγο και ερευνητή του ΙΓΜΕ, Παναγιώτη Σαμπατακάκη: «Είναι αστείο να μιλάμε για τη διάσωση της πανίδας και της χλωρίδας της λίμνης, τη στιγμή που είναι εγκλωβισμένη μέσα σε μια βιομηχανική ζώνη μολυσματικών δραστηριοτήτων. Ας μην έχουμε αυταπάτες». «Η καταστροφή είναι ως ένα βαθμό ανεπανόρθωτη», λέει ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευθύμιος Λέκκας. Οπως εξηγεί: «Οποιος κάνει γεώτρηση στην περιοχή, αντλεί μαζούτ αντί για νερό». Τριγύρω από τη λίμνη, σε μικρή απόσταση, βρίσκονται τα εργοστάσια των διυλιστηρίων, ένα μαρμαράδικο, ένα στρατόπεδο στο οποίο αποθηκεύονται υγρά καύσιμα, ενώ πολύ κοντά βρίσκεται και η χωματερή των Ανω Λιοσίων.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι διαρροές από τις σωληνώσεις και τις δεξαμενές των διυλιστηρίων ποτίζουν το έδαφος και ρέουν υπόγεια μέχρι τη λίμνη, ενώ ταυτόχρονα τα στραγγίσματα της χωματερής καταλήγουν και αυτά μέσα στη λίμνη. Στο παρελθόν, μάλιστα, έχει πάρει τρεις φορές φωτιά εξαιτίας των πετρελαιοειδών που αναβλύζουν από τις πηγές της.

Πόσες ελπίδες υπάρχουν για να σωθεί η λίμνη; Ο κ. Λέκκας δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος, ωστόσο υποστηρίζει πως μπορεί να περιοριστεί η μόλυνσή της: «Πρέπει να αποκλειστούν οι δρόμοι ροής με υπόγειες, αδιαπέραστες κουρτίνες, που θα εμποδίζουν τους ρυπαντές να φτάνουν τη λίμνη». Μέτρα που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί πολύ πριν φτάσει στη σημερινή κατάσταση ο υγροβιότοπος. Αντ’ αυτών, οι βιομηχανίες των διυλιστηρίων έχουν τοποθετήσει απλώς ένα πλωτό φράγμα στο σημείο που είχαν εντοπιστεί οι περισσότερες διαρροές, το οποίο ωστόσο δεν λειτουργεί σωστά. Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το Νοέμβριο του 2006, «οι εν λόγω εγκαταστάσεις έμοιαζαν παρατημένες και όχι λειτουργικές». Ο Διαμαντής που πηγαίνει συχνά στη λίμνη εξηγεί: «Οταν έχει αέρα και σηκώνει κύμα, το πετρέλαιο που υποτίθεται πως συγκρατεί το φράγμα περνάει όλο μέσα στη λίμνη».

Μια οικολογική καταστροφή δεκαετιών, η οποία συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς παρά τις συνεχόμενες προειδοποιήσεις από τους ειδικούς. Η μελέτη του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ξεκίνησε, μάλιστα, με παραγγελία του Δήμου Ασπροπύργου, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου σημαντικού αριθμού ψαριών που μέχρι τότε ζούσαν στη λίμνη, ενώ και σε παλαιότερες δειγματοληψίες είχε διαπιστωθεί ανισορροπία του οικοσυστήματος εξαιτίας συνθηκών πλήρους ανοξίας στη λίμνη (συγκέντρωση οξυγόνου 0,00 μmol/L).

Σε παλιότερη επίσκεψη φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ στη λίμνη το 2004, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, διαπιστώθηκε πως το νερό είναι ιδιαίτερα τοξικό, καθώς ανιχνεύθηκαν 0,39 μικρογραμμάρια μολύβδου ανά λίτρο νερού (όταν το όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι 0,05).

Μια λίμνη, που, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ασπροπύργου, Γιώργο Τσόκα: «Είναι χαρακτηρισμένος ως αρχαιολογικός χώρος, καθώς περνούσε από μπροστά της η αρχαία ιερά οδός, καθώς και ένας από τους ελάχιστους υγροβιότοπους της Αττικής, χαρακτηρισμένη μάλιστα Natura 2000».

Με άλλα λόγια, θα έπρεπε να προστατεύεται τόσο ο χώρος όσο και η πανίδα της, ενώ «πνίγεται» μέσα στη βιομηχανική ζώνη και τα πουλιά ξεψυχάνε στα μολυσμένα νερά της.

ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ , Ελεύθερος Τύπος, Δευτέρα, 06.10.08

Επιστροφή στην αρχή